Sonam Taszi: Za Panczenlamą tęsknota

Czokji Nimo Rinpocze

Lamo mój rdzenny

Czokji Nimo Rinpocze

modlę się, wróć do Krainy Śniegu

 

Panczenlamo, Drogocenny

Tobie składam biały khatak w darze

Tobie śpiewam sercem całym

za kroplą łez kropla

przepełnia, przepełnia

serce me żalem

 

Czokji Nimo Rinpocze

Lamo mój rdzenny

Czokji Nimo Rinpocze

modlę się, wróć do Krainy Śniegu

 

Panczenlamo, Drogocenny

Tobie składam biały khatak w darze

Tobie śpiewam sercem całym

za kroplą łez kropla

przepełnia, przepełnia

serce me żalem

 

Panczenlamo, Drogocenny

Tobie składam biały khatak w darze

Tobie śpiewam sercem całym

za kroplą łez kropla

przepełnia, przepełnia

serce me żalem

 

 

 

2009

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU