Instytucjonalna dyskryminacja w Kardze

Władze lokalne w Lithangu (chiń. Litang), w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan szukają chętnych do pracy w „policji pomocniczej”, wyliczając osoby, które się do niej nie kwalifikują.

Wedle ogłoszenia opublikowanego 25 maja i podpisanego przez osiem departamentów – miedzy innymi kontroli dyscypliny, spraw politycznych i prawnych, zasobów ludzkich, finansów i zdrowia – o pracę w służbach pomocniczych nie mogą ubiegać się osoby, które „uczestniczyły, wspierały lub finansowały działalność separatystyczną, bicie, niszczenie, plądrowanie i podpalanie; ukrywały albo przebywały z osobami wyjętymi spod prawa; fabrykowały lub rozpowszechniały plotki i fałszywe informacje, które zakłócają stabilność społeczną; uczestniczyły lub wspierały demonstracje, wiece, zbiegowiska bądź protesty o charakterze separatystycznym albo akty sabotażu”. Do pracy w policji nie nadają się również ludzie, których krewni „nielegalnie opuścili terytorium kraju”.

W sąsiedniej Dabpie (chiń. Daocheng) dodatkowo wymieniono osoby, które „otrzymywały datki od nielegalnych zagranicznych organizacji”, oraz konieczność sprawdzenia „kwalifikacji politycznych”. Wszystkie te „zastrzeżenia” – tak jak wymóg „krytykowania” Dalajlamy w Tybetańskim Regionie Autonomicznym – dotyczą wyłącznie Tybetańczyków i nie pojawiają się w podobnych ogłoszeniach z innych regionów, gdzie mówi się tylko o „nielegalnych organizacjach” i „zagrażaniu bezpieczeństwu państwa”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU