Komitet ONZ wyraża zaniepokojenie polityką językową w Tybecie

Oenzetowski Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej wyraził zaniepokojenie z powodu zastępowania języka tybetańskiego chińskim w szkołach Tybetu oraz prześladowania rzeczników praw językowych.

Komitet upublicznił uwagi przekazane stronie chińskiej podczas sierpniowego posiedzenia, na którym rozpatrywano sprawozdanie Pekinu z realizacji oenzetowskich zaleceń z 2018 roku (dotyczących 21 „niepokojących” obszarów, takich jak rozwój, wywłaszczenia, edukacja, opieka zdrowotna, społeczeństwo obywatelskie, tortury oraz definicje terroryzmu i separatyzmu).

Eksperci ONZ uznali chińskie odpowiedzi za „niesatysfakcjonujące” i ponownie wytknęli Pekinowi „restrykcje”, utrudniające nauczanie i posługiwanie się językiem tybetańskim, a przede wszystkim wprowadzanie chińskiego jako języka wykładowego w szkołach Tybetu. Komitet wezwał Chiny do zagwarantowania Tybetańczykom możliwości uczenia się w ojczystym języku oraz prowadzenia otwartej dyskusji o systemie oświaty „bez strachu przed represjami”.

Do innych zaleceń Komitetu – choćby w sprawie „dyskryminacji paszportowej” – Pekin „nawet się nie odniósł”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU