Protesty po wywłaszczeniach w Juszu

Mieszkańcy wioski Domda w prefekturze Juszu (chiń. Yushu), w prowincji Qinghai domagają się wypłaty zaległych odszkodowań za utraconą ziemię.

Na początku roku Tybetańczyków „wywłaszczono” w związku z planowaną inwestycją. Według lokalnych źródeł mieszkańcy wioski najpierw „zablokowali plac budowy”, a 10 listopada „starli się” z interweniującymi chińskimi urzędnikami, żądając obiecanych rekompensat.

Nikt nie odniósł obrażeń, ale prace „wstrzymano”.

W zeszłym roku w sąsiednim okręgu Czumarleb (chiń. Qumalai) aresztowano dwóch mężczyzn, nawołujących do „nieoddawania ziemi”, a w Dziekundo (chiń. Jiegu) władze zmuszają pasterzy do zrzeczenia się praw do pastwisk, „które przechodzą na własność państwa, bo skończył się okres ich użytkowania”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU