Kunga: Ojczyzna ze snu

Tybecie, ojczyzno moja

Tybetańczycy, bracia moi

Póki żyję

Zdania nie zmienię

Nie jestem we własnym domu

Lecz sercem z wami

Sercem z wami

Tak! Tak!

Czapkę zdejmuję i składam przed wami trzy pokłony

Tak! Tak!

 

Czapkę zdejmuję i składam przed wami trzy pokłony

Tybecie, ojczyzno ma

Tybetańczycy, bracia moi

Nawet gdy będę umierał

Modlić się nigdy nie przestanę

Bym w następnym żywocie

Odrodził się w mym ojczystym Tybecie

Tak! Tak!

Czapkę zdejmuję i składam przed wami trzy pokłony

Tak! Tak!

Czapkę zdejmuję i składam przed wami trzy pokłony

 

 

 

 

2011

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU