Prezydent RP: Oświadczenie

W ostatnim okresie w Tybecie miały miejsce wydarzenia, które wzbudziły wielki smutek i zaniepokojenie zarówno moje, jak i moich Rodaków. Doniesienia zawierały informacje o ofiarach i wielu rannych w zamieszkach antyrządowych w Tybecie. W dalszym ciągu napływają wiadomości o demonstracjach.

Polacy mogą poszczycić się długą tradycją walki o swobody obywatelskie, wspaniałą historią ruchów wolnościowych, które swój najpełniejszy wyraz znalazły w ruchu „Solidarność”. Ale Polacy mogą również poszczycić się historią pokojowego rozwiązania sporów w duchu porozumienia, tak istotnego dla wspólnego dobra.

Dlatego też, podzielając deklarację Prezydencji Unii Europejskiej z dnia 17 marca br., zwracam się z apelem o powściągliwość w podejmowanych wobec Tybetańczyków działaniach, i zainicjowanie pokojowego dialogu ze społecznością Tybetańczyków pod przywództwem Dalajlamy. Jedynie dialog i poszanowanie praw człowieka, w tym praw religijnych oraz dobra wola obu stron, wyrzekających się przemocy i siły jest drogą, która może doprowadzić do trwałego, pokojowego rozwiązania sporu.

Rozpoczęcie pokojowego dialogu już dziś miałoby wymiar symboliczny, zwłaszcza w kontekście zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Już za cztery miesiące, oczy milionów, jeśli nie miliardów osób na całym świecie skierowane będą w kierunku Chin. Igrzyska Olimpijskie są, i mam nadzieję pozostaną, symbolem pokojowego współistnienia i dialogu wszystkich ludzi na całym świecie. Wierzę, iż nie zostaną one przyćmione wydarzeniami, które są zaprzeczeniem ducha solidarności międzyludzkiej.

 

źródło: http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2008/art,148,16,oswiadczenie-prezydenta-rp.html