AKTUALNOŚCI, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE (HFPC)

Władze odmawiają bliskim zgody na widzenie z Dordże Taszim

Najbliżsi Dordże Tasziego – swego czasu najbogatszego Tybetańczyka, skazanego w 2010 roku na dożywocie za oszustwa podatkowe – informują, że nie pozwala się im na odwiedzenie osadzonego.

CZYTAJ DALEJ

NN: Mogę wybrać 110?

„W razie jakichkolwiek problemów należy dzwonić do służb porządkowych”. Po prostu miód, rozkosz dla oka i ucha. Na filmach policjanci nie boją się nawet zginąć, żeby obronić społeczeństwo przed bandytą czy inną swołoczą. Są darem miłosiernych niebios i dobrym wujkiem w jednym, osłaniając bezradnych przed wrogami pokoju. Bóstwem opiekuńczym, które spieszy z pomocą, gdy tylko wypowiedzieć jego imię.

CZYTAJ DALEJ

„Zaginiony” pisarz w więzieniu, w Rebgongu

Rongło Gangkar – mnich klasztoru Rongło, tłumacz i pisarz uprowadzony przez policję w maju 2021 roku – jest przetrzymywany w „nowym więzieniu”, w Rebgongu (chiń. Tongren). Najbliżsi „wciąż nie wiedzą, czy w ogóle stanął przed sądem i został za coś skazany”.

CZYTAJ DALEJ

Ami Lhago: Zbłądziwszy daleko od siebie

Jeśli się obejrzysz

Może zobaczysz

Siebie

CZYTAJ DALEJ

Władze chińskie zakazują fotografowania cmentarzy w Tybecie

Władze chińskie zakazały robienia zdjęć na cmentarzach w związku z falą „covidowych zgonów” w Tybecie.

CZYTAJ DALEJ

Lobsang: Tybetu szczęścia i smutki

Tylko do Larung Garu

Opowiedzieć Lamie Dzigme Phuncogowi

Szczęścia i smutki Tybetu

CZYTAJ DALEJ

Specjalni sprawozdawcy ONZ zaniepokojeni „kampanią asymilacji” w Tybecie

Nie uzyskawszy w ciągu dwóch miesięcy odpowiedzi Pekinu, specjalni sprawozdawcy ONZ – do spraw mniejszości; praw kulturowych; edukacji; wolności religii i przekonań – upublicznili list, w którym wyrażają „poważne zaniepokojenie polityką asymilacji kultury tybetańskiej poprzez szereg opresyjnych działań, wymierzonych w instytucje edukacyjne, religijne i językowe”.

CZYTAJ DALEJ

Oser: Odgrzewany „Niewolnik” mózgu nie upierze

Zmonopolizowany, rządowy, autorytarny dyskurs o Tybecie służy wyłącznie zniekształcaniu pod wymiar wymogów planu wiecznego kontrolowania naszego kraju. Owo przeobrażenie morduje prawdę, maskuje terror, a Tybetańczykom wolno jedynie milczeć. „Niewolnik”, rewolucyjny klasyk, był pierwszym filmem piszącym historię na nowo.

CZYTAJ DALEJ

Protest i zatrzymanie Gonpo Kji w Lhasie

Policja zatrzymała Gonpo Kji, która protestowała przed gmachem sądu ludowego w Lhasie przeciwko „niesprawiedliwemu wyrokowi” brata, Dordże Tasziego.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: CIRCA 2023

Musimy zawsze pamiętać, że ludzkość jest jedną rodziną i że wszyscy pragniemy szczęścia.

CZYTAJ DALEJ

Aresztowanie demonstrantek z Chengdu w Kardze

Cztery tybetańskie studentki, zatrzymane 5 grudnia 2022 roku za udział w demonstracji przeciwko reżimowi polityki „zero COVID” w Chengdu, zostały aresztowane po przewiezieniu do rodzinnego Kardze (chiń. Ganzi).

CZYTAJ DALEJ

Oser: Notki z roku epidemii – co znaczy

Co znaczy „nie przeżyjemy tego, co się stało”

Co znaczy „nie przeżyjemy tego, co się dzieje”?

CZYTAJ DALEJ

Fala covidowych zgonów w Tybecie

Lokalne źródła informują o fali zgonów z powodu COVID-19 po zniesieniu drakońskich rygorów na początku grudnia.

CZYTAJ DALEJ

Kirti Rinpocze: Listy do rodaków i chińskich władz

Najwyżsi przywódcy muszą znaleźć w sobie odwagę do przyznania, że zrodzone z podejrzliwości ciągłe represje oraz próby zaprowadzania „harmonii” kolbą karabinu sytuacji poprawić nie mogą. Nawet zwierzęta reagują lepiej na łagodność niż ślepą siłę.

CZYTAJ DALEJ

Trzy lata więzienia za ratowanie zwierząt w Sertharze

Monlam Gjaco – zatrzymany przed ponad rokiem mnich i pisarz z Sertharu (chiń. Seda) – został skazany na karę trzech lat więzienia za przekonywanie ziomków do niezabijania i niesprzedawania zwierząt.

CZYTAJ DALEJ

Dukar Bhum: Więzienna modlitwa

Tenzin Gjaco jest Dharmakają.

Esencja sześciu sylab mieszka w moim sercu.

CZYTAJ DALEJ

Śmierć dziecka na skutek braku opieki lekarskiej podczas kwarantanny w Juszu

Dordże Taszi – biznesmen i filantrop z Nangczenu nękany przez władze chińskie za krytykowanie nieudolności aparatczyków po tragicznym trzęsieniu ziemi w Juszu – ogłosił, że jego wnuczek zmarł zarażony wirusem COVID w ośrodku izolacyjnym, ponieważ nie udzielono mu pomocy medycznej.

CZYTAJ DALEJ

Lhakji Dolma: Błogosławieństwa dla Juszu (w rocznicę)

jeśli zdarzy się uśmiech, daj mu rozkwitnąć

jeżeli zabłysną łzy, pozwól im płynąć

CZYTAJ DALEJ

Instytucjonalna asymilacja „mniejszości”

Przywódcy Komunistycznej Partii Chin instytucjonalizują proces asymilacji „grup etnicznych”, którym nominalnie wciąż przysługuje „regionalna autonomia”.

CZYTAJ DALEJ

Dziangbu: Rozmowy o miłości

O miłości mówi się bez końca

CZYTAJ DALEJ

Zwolnienie „zaginionego” pisarza z Draggo

Jonten Gjaco, uprowadzony w grudniu 2021 roku pisarz z Draggo (chiń. Luhuo) w prowincji Sichuan, został zwolniony z aresztu.

CZYTAJ DALEJ