1,5%

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przekierowanie 1,5% płaconego przez Was podatku dochodowego na działalność naszego Stowarzyszenia.

W rozliczeniach podatku dochodowego możemy zdecydować o losie 1,5% swojego podatku i przekazać go organizacji pożytku publicznego (OPP).

Stowarzyszenie Studenci dla Wolnego Tybetu jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000114698. Nie mamy żadnych „kosztów własnych” (nie wynajmujemy biura, nie wystawiamy umów o dzieło, umów zleceń, nie obciążają nas żadne rachunki telefoniczne, taksówki itp., koordynatorzy projektów nie pobierają wynagrodzenia): każdą złotówkę przeznaczamy na realizację celów poszczególnych programów.


Co należy zrobić, aby przekierować 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać nasz numer KRS – 0000114698 – oraz kwotę, jaką chce się przekazać. Nie może ona przekraczać 1,5% należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (co znaczy, że jeśli 1,5% podatku wyniesie np. 20,13 zł, wpisujemy 20,10).

Jeśli chcemy, żeby wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel, można go określić w przewidzianej do tego rubryce.

Jeśli korzystamy z usługi Twój e-PIT, a rok wcześniej wsparliśmy Stowarzyszenie, powinno być ono automatycznie wskazane w przygotowanym dla nas zeznaniu i wystarczy to sprawdzić. Jeżeli chcemy zacząć od tego roku, na głównym ekranie swojego e-PIT zobaczymy informację o OPP i wybierzemy nasz numer KRS – 0000114698 – oraz, jeśli chcemy, wskażemy cel szczegółowy.

Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisujemy:

  1. NAZWĘ ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Studenci dla Wolnego Tybetu
  2. NUMER KRS: 0000114698
  1. KWOTĘ: nie wyższą niż 1,5% naszego podatku, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół (a więc jeśli 1% podatku wyniesie np. 20,13 zł, wpisujemy 20,10).

    Kwotę tę wyliczamy z sumy, którą wpisaliśmy w rubryce „KWOTA NALEŻNEGO PODATKU” lub „KWOTA NALEŻNEGO RYCZAŁTU”(w PIT 28).

    Jeżeli chcą Państwo przekazać 1,5% podatku na konkretny program prowadzony przez Stowarzyszenie lub udostępnić nam swoje dane, prosimy o wypełnienie rubryki: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”.

Programy na które przeznaczymy 1,5% Państwa podatku:

Aby dopełnić formalności, wysyłamy wypełniony formularz do Urzędu Skarbowego, który w ciągu trzech miesięcy przeleje 1,5% Państwa podatku na konto Stowarzyszenia.


O losie 1,5% swojego podatku mogą decydować wszyscy, którzy w ubiegłym roku:

  • pracowali podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenia (płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych),

  • prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą (korzystali z liniowej, 19-procentowej stawki podatku),

  • byli opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

***

Informacja „rządowa”: https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU