1%

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przekierowanie 1% płaconego przez Was podatku dochodowego na działalność naszego Stowarzyszenia.

W rozliczeniach podatku dochodowego możemy zdecydować o losie 1% swojego podatku i przekazać go organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Studenci dla Wolnego Tybetu jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000114698. Nie mamy żadnych „kosztów własnych” (nie wynajmujemy biura, nie wystawiamy umów o dzieło, umów zleceń, nie obciążają nas żadne rachunki telefoniczne, taksówki itp., koordynatorzy projektów nie pobierają wynagrodzenia): każdą złotówkę przeznaczamy na realizację celów poszczególnych programów.


Co należy zrobić, aby przekierować 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia?

Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisujemy:

  1. NAZWĘ OGRANIZACJI – STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU
  2. Numer KRS: 0000114698
  1. KWOTĘ: nie wyższą niż 1% naszego podatku – z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół (a więc jeśli 1% podatku wyniesie np. 20,13 zł, wpisujemy 20,10).

    Kwotę tę wyliczamy z sumy, którą wpisaliśmy w rubryce „KWOTA NALEŻNEGO PODATKU” lub „KWOTA NALEŻNEGO RYCZAŁTU”(w PIT 28).

    Jeżeli chcą Państwo przekazać 1% podatku na konkretny program prowadzony przez Stowarzyszenie lub udostępnić nam swoje dane, prosimy o wypełnienie rubryk: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”.

Programy na które przeznaczymy 1% Państwa podatku:

Aby dopełnić formalności, wysyłamy wypełniony formularz do Urzędu Skarbowego, który w ciągu trzech miesięcy przeleje 1% Państwa podatku na konto Stowarzyszenia.


O losie 1% swojego podatku mogą decydować wszyscy, którzy w ubiegłym roku:

  • pracowali podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenia (płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych),

  • prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą (korzystali z liniowej, 19-procentowej stawki podatku),

  • byli opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU