O nas

Stowarzyszenie Studenci dla Wolnego Tybetu jest organizacją pożytku publicznego. Naszymi celami statutowymi są:

  • szerzenie wiedzy o kulturze, historii i sytuacji Tybetu
  • wspieranie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka
  • szeroko rozumiana działalność charytatywna na rzecz ubogich i potrzebujących
  • edukacja ekologiczna i popieranie działalności na rzecz dzikiej przyrody.

Naszą misją jest wspieranie narodu tybetańskiego w walce o wolność i godność oraz promowanie inicjatyw duchowego i politycznego przywódcy Tybetu, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, XIV Dalajlamy, zmierzających do zachowania i rozwoju dziedzictwa Krainy Śniegu. Zgodnie z jego credo staramy się propagować podstawowe wartości takie jak prawda, uczciwość, dobro i współczucie oraz zasadę niestosowania przemocy.


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że można przekazać nam 1% procent podatku dochodowego. Nie mamy żadnych „kosztów własnych” (nie wynajmujemy biura, nie wystawiamy umów o dzieło, umów zleceń, nie obciążają nas żadne rachunki telefoniczne, taksówki itp., koordynatorzy projektów nie pobierają wynagrodzenia): każdą złotówkę przeznaczamy na realizację celów poszczególnych programów.


rzezba1

W 2010 roku poddaliśmy się audytowi w programie „Jawnie, Przejrzyście, Odpowiedzialnie i otrzymaliśmy tytuł organizacji działającej zgodnie z tymi zasadami.

Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU