STRONA GŁÓWNA / STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU

18 marca 2017

Na rynku w Kardze (chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan podpala się dwudziestoczteroletni Pema Gjalcen. Woła o wolność o Tybetu. Zostaje ugaszony i zabrany przez funkcjonariuszy policji. Nie wiadomo, czy żyje

6 marca 2017
Władze lokalne wypłacają wielotysięczne premie „patriotycznym” duchownym i klasztorom z Rebgongu (chiń. Tongren) w prowincji Qinghai.

3-16 marca 2017
Doroczne posiedzenia Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK) oraz Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), poświęcone umacnianiu przewodniej roli Xi Jinpinga i jego „czterech dalekosiężnych” strategii budowania średniozamożnego społeczeństwa, pogłębiania reform, promowania rządów prawa oraz ścisłego nadzoru nad partią.

1 marca 2017

W związku z „newralgicznymi rocznicami” władze chińskie stawiają w stan w „stan gotowości” wszystkich pracowników administracji Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, organizują manifestację siły w Lhasie i odcinają dostęp do internetu w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi), w Sichuanie.

1 marca 2017
Hongkońskie media piszą, że na skutek „preferencyjnej polityki” władz Tybet i Xinjiang stały się chińskimi „rajami podatkowymi” (z podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 15 procent – a po odliczeniu ulg lokalnych nawet 9 – przy krajowej stawce 25 procent).

27 lutego 2017
„Wzorowe wdrażanie polityki etnicznej i religijnej przynosi autentyczne korzyści przytłaczającej większości Tybetańczyków” – Gjalcen Norbu (mianowany przez władze chińskie Panczenlamą po uprowadzeniu chłopca wskazanego zgodnie z tradycją) wygłasza „noworoczne orędzie”, w którym wychwala „specjalną politykę” partii w Tybecie.

25 lutego 2017
Policja zatrzymuje młodego mnicha Lobsanga Cultrima, który wychodzi na „ulicę bohaterów” w Ngabie (Aba) z portretem Dalajlamy, wołając o wolność i powrót Jego Świątobliwości.

22 lutego 2017
Władze lokalne podają, że w 2017 roku Tybetański Region Autonomiczny przyjmie 25 milionów „krajowych i zagranicznych” turystów – o dwa miliony więcej niż rok wcześniej.

20 lutego 2017
Chińskie media chwalą Szwajcarię, która zmienia zasady, i w rubryce „narodowość” każe tybetańskim uchodźcom wpisywać wpisywać „chińska”, zamiast „tybetańska” albo „bezpaństwowa”.

14 lutego 2017
Media informują, że Pekin blokuje wykupienie klubu piłkarskiego AC Milan przez chińskiego inwestora, ponieważ w zeszłym roku Dalajlama został honorowym obywatelem Mediolanu.

5 lutego 2017
W Sertharze (chiń. Seda), w prowincji Sichuan zostaje zatrzymany dwudziestokilkuletni Sonam Taszi, który samotnie woła o wolność Tybetu i długie życie Dalajlamy.

2 lutego 2017
Amczok Phulczung, niepełnosprawny pieśniarz z Ngaby (chiń. Aba) zatrzymany w 2012 roku za nagranie płyty z patriotycznymi pieśniami, po czterech latach i pięciu miesiącach opuszcza więzienie Mianyang w Sichuanie.

1 lutego 2017
Rex Tillerson, nowy Sekretarz Stanu USA potwierdza, że Waszyngton będzie kontynuował zabiegi o ochronę tożsamości Tybetu oraz dialog Pekinu z tybetańską diasporą.

styczeń 2017
Władze chińskie szykanują Tybetańczyków, którzy tak usłuchali rozkazu i wrócili do kraju, nie uczestnicząc w abhiszece Kalaczakry, jak i nie ugięli się, biorąc udział w odprawianej przez Dalajlamę ceremonii. Większość traci paszporty (często niszczone już na granicy), wielu zostaje skierowanych na „reedukację polityczną”.

21 stycznia 2017
Policja zwalnia lekarza, którego ponad miesiąc bito i torturowano, podejrzewając, że upublicznił zdjęcia grudniowego samospalenia w Maczu (chiń. Maqu), w prowincji Gansu.

19 stycznia 2017
Dharamsala zostaje formalnie ustanowiona „drugą stolicą” stanu Himaćal Pradeś.

15 stycznia 2017
Pięćdziesięcioośmioletni Qi Zhala (tyb. Cze Drahla) – aparatczyk z trzydziestopięcioletnim stażem, dotychczasowy wiceprzewodniczący lokalnych struktur partii i miejski sekretarz w Lhasie – zostaje mianowany szefem rządu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Poprzednik, Luosang Jiangcun (tyb. Lobsang Gjalcen) obejmuje fotel przewodniczącego legislatury.

7 stycznia 2017
Biura podróży informują, że w związku z „newralgicznymi rocznicami” w marcu władze znów zamkną Tybetański Region Autonomiczny przed zagranicznymi turystami.

7 stycznia 2017
Magazyn „Science” publikuje zdjęcia odcisków dłoni i stóp z jaskimi Czusang, świadczące o tym, że ludzie osiedlali się na Płaskowyżu Tybetańskim 7400-12600 lat temu.

2 stycznia 2017
Chińskie media informują o znowelizowaniu przepisów dotyczących „bezpieczeństwa w przygranicznych rejonach Tybetu”, co ma „zapewnić podstawy prawne do zwalczania potencjalnych zagrożeń terrorystycznych”.

1 stycznia 2017
Agencja Xinhua publikuje przemówienie przewodniczącego Xi Jinpinga z październikowego plenum, w którym oskarża on pięciu najwyższych aparatczyków, formalnie skazanych za korupcję – m.in. Zhou Yongkanga i Bo Xilaia – o „knucie politycznych spisków”.

1 stycznia 2017
Pekin wprowadza przepisy, które zobowiązują działające w Chinach zagraniczne organizacje pozarządowe do znalezienia „oficjalnego patrona” (z listy opublikowanej przez władze w ostatnich dniach grudnia) oraz przedstawiania policji „szczegółowego planu aktywności”. Wiele grup ogłasza zawieszenie działalności.

29 grudnia 2016
Chińskie media publikują wystąpienie Wu Yingjie, sekretarza partii w Lhasie, który zapowiada zwiększenie kontroli partii nad religią, „pogłębienie krytyki kliki Dalaja” oraz „edukacji szerokich mas mnichów, mniszek i wiernych”.

28 grudnia 2016
Policja brutalnie bije i zatrzymuje grupę Tybetańczyków, którzy spóźniają się na pogadankę o opiece zdrowotnej w wiosce Damdo, w okręgu Czamdo (chiń. Changdu).

24 grudnia 2016
Władze chińskie, które wcześniej – bezprawnie – odbierały paszporty Tybetańczykom, zakazują „czasowo” wyjazdów turystycznych do Nepalu, żeby uniemożliwić udział w udzielanej przez Dalajlamę abhiszece Kalaczakry.

22 grudnia 2016
Jego Świątobliwość wręcza dyplomy grupie dwudziestu mniszek, które jako pierwsze uzyskały – zarezerwowany dotąd dla mężczyzn – najwyższy stopień naukowy w szkole gelug.

16 grudnia 2016
Policja katuje osiemnastoletniego Tenpę, który wychodzi na „ulicę bohaterów” w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan z zakazaną flagą Tybetu i portretem Dalajlamy, wołając o wolność i powrót Jego Świątobliwości.

15 grudnia 2016
Parlament Europejski przyjmuje rezolucję, w której wzywa Chiny do zaprzestania nękania adeptów z Larung Garu i zwolnienia Ilhama Tohti.

9 grudnia 2016
Dr Tenzin Dordże z kalifornijskiego Uniwersytetu Fullerton zostaje członkiem – jako pierwszy Tybetańczyk w organach Kongresu Stanów Zjednoczonych – Komisji do spraw Wolności Religii na Świecie.

8 grudnia 2016
Na ulicy w Maczu (chiń. Maqu), w prowincji Gansu dokonuje samospalenia trzydziestoletni Taszi Rabten. Ginie na miejscu, wołając o długie życie i powrót Dalajlamy. Policja zatrzymuje jego żonę i piętnastoletnią córkę, które domagają się wydania zwłok zmarłego.

6 grudnia 2016
Sąd ludowy w Ngabie (chiń. Aba) w prowincji Sichuan skazuje na drakońskie kary – od pięciu do czternastu lat więzienia – grupę mnichów klasztoru Kirti i świeckich zatrzymanych przed rokiem za przygotowywanie obchodów osiemdziesiątych urodzin Dalajlamy.

1 grudnia 2016
Władze chińskie internują w betonowych barakach koło wioski Ahkjab w Kardze (chiń. Ganzi) ponad osiemset mniszek wydalonych z Instytutu Studiów Buddyjskich Larung Gar.

25 listopada 2016
Chiny „karzą” Mongolię za przyjęcie Dalajlamy, „bezterminowo” odwołując spotkania dwustronne (i negocjacje w sprawie kredytów na rozbudowę infrastruktury).

25 listopada 2016
Władze TRA zatwierdzają szósty z rzędu roczny plan „kadry w terenie”, w ramach którego do 5467 komitetów w tybetańskich osadach, dzielnicach i instytucjach religijnych trafią 22 tysiące chińskich aparatczyków.

21 listopada 2016
Policja „znika” Jianga Tianyonga, „adwokata praw”, który bronił wielu znanych dysydentów i Tybetańczyków. Po czterech tygodniach władze przyznają, że został zatrzymany, ale twierdzą, że zwolniono go dziewięć dni później.

18 listopada 2016
Mimo protestów i gróźb Pekinu Dalajlama składa czterodniowa wizytę w Mongolii.

17 listopada 2016
Policja zatrzymuje dwudziestu Tybetańczyków, pacyfikując protest przeciwko kopalni w Deczenie (chiń. Deqin), w prowincji Yunnan.

15 listopada 2016
Sąd w Hongkongu uznaje, że dwoje wybranych we wrześniu deputowanych, którzy zmienili słowa przysięgi, nie chcąc uznać terytorium za część Chin, nie może piastować mandatu.

15 listopada 2016
Dwie młode kobiety wychodzą z portretami Dalajlamy na „ulicę bohaterów” w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan.

14 listopada 2016
Nepalska policja zawraca z granicy „autobus pełen Tybetańczyków”, którzy nie mają indyjskich wiz w chińskich paszportach. Zatrzymani zostają zwolnieni po dwóch dniach.

10 listopada 2016
Meng Hongwei, chiński aparatczyk piastujący od dwunastu lat stanowisko wiceministra bezpieczeństwa publicznego, zostaje wybrany szefem Interpolu.

9 listopada 2016
Lobsang Sonam – aresztowany we wrześniu zeszłego roku mnich z Ngaby (chiń. Aba) w Sichuanie – zostaje skazany na sześć lat więzienia za „ujawnienie tajemnicy państwowej” (polegające na upublicznianiu zdjęć i informacji o sytuacji w Tybecie).

8 listopada 2016
Słowackie media podają, że na szczycie regionalnym „16 + 1” premier Chin odwołał spotkanie z premierem Słowacji „za karę” za październikową rozmowę prezydenta Andreja Kiski z Dalajlamą – za to media chińskie publikują rutynową notkę ze „spotkania przywódców”.

1 listopada 2016
Botswana obiera chińskiego yuana jako jedną z czterech (między innymi obok amerykańskiego dolara i południowoafrykańskiego randa) „krajowych” walut.

30 października 2016
Chłopi z okręgu Deczen (chiń. Deqin) w prowincji Yunnan protestują przeciwko wysiedlaniu ich wiosek, które mają zostać zalane w związku z budową tamy na rzece Dzaczu (Mekong; chiń. Lancang).

27 października 2016

Plenum Komitetu Centralnego KPCh, znów poświęcone głównie dyscyplinie wewnętrznej, wzywa członków partii do „zjednoczenia się wokół rdzenia”, czyli Xi Jinpinga, zrównując go tym samym z Mao Zedongiem i Deng Xiaopingiem jako, jak chcą złośliwi, „przewodniczącym wszystkiego”.

17 października 2016
Policja katuje Lobsanga Cultrima, który idzie przez Ngabę (chiń. Aba) w Sichuanie, wołając o wolność Tybetu i długie życie Dalajlamy. Według lokalnych źródeł mnich klasztoru Kirti „jest w stanie krytycznym”.

17 października 2016
Chiński MSZ grozi Słowacji „odwetem” za spotkanie prezydenta Andreja Kiski z Dalajlamą w Bratysławie.

11 października 2016
Skazany na dożywocie ujgurski akademik Ilham Tohti otrzymuje prestiżową Nagrodę Martina Ennalsa, przyznawaną za obronę praw człowieka.

5 października 2016
Jan Parys, szef Gabinetu Politycznego ministra spraw zagranicznych, nazywa – w Sejmie RP – Chińską Republikę Ludową państwem „postkomunistycznym” i stwierdza, że „rozliczyło się ono z komunizmem ostrzej niż Polska”. Przy okazji kwestionuje ocenianie państw azjatyckich wedle zachodniego systemu wartości, zwłaszcza zaś „praw człowieka”, i obiecuje, że Polska robić tego nie będzie.

1 października 2016
Instytut Studiów Buddyjskich Larung Gar w Sertharze (chiń. Seda), w prowincji Sichuan „przeżywa najazd chińskich aparatczyków”, którzy wypytują duchownych o meldunek i macierzysty klasztor. Na prośbę opatów Instytutu mnisi i mniszki odpowiadają, „nie okazując wrogości”, choć wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że to „selekcja do wywózek”.

30 września 2016
„Musimy pogłębić walkę z kliką Dalaja, czyniąc z tego najwyższy priorytet polityki etnicznej oraz długofalowej misji budowania jedności – wykłada swoje credo Wu Yingjie, nowy sekretarz partii w Lhasie. – Trzeba obnażyć reakcyjną naturę czternastego Dalajlamy, rozprawić się z działalnością separatystyczną i wywrotową, wyrwać z korzeniami szkodliwe elementy, które godzą w etniczną jedność”.

19-22 września 2016
Jego Świątobliwość Dalajlama składa siódmą wizytę w Polsce – i trzecią we Wrocławiu, który jest tegoroczną Europejską Stolicą Kultury.

17 września 2016
Gangkje Drubpa Kjab, dzień wcześniej zwolniony przedterminowo z więzienia i witany przez ziomków jak bohater, zostaje zatrzymany – na dwa tygodnie – na komisariacie w Sertharze (chiń. Seda) za „niewłaściwą postawę”. Następnego dnia do aresztu trafia także jeden z witających – były więzień polityczny imieniem Samdup.

16 września 2016

Przedterminowe zwolnienie Gangkje Drubpy Kjaba, popularnego pisarza z Sertharu (chiń. Seda) w Sichuanie, zatrzymanego w lutym 2012 i skazanego na pięć i roku więzienia za „separatyzm”.

6 września 2016
Liaoning powołuje niezależny komitet sądowniczy, kontrolujący pracę sądów i prokuratury, przez co Tybetański Region Autonomiczny zostaje jedyną prowincją ChRL, która nie ma takiego organu i wciąż podporządkowuje wymiar sprawiedliwości lokalnej administracji.

4 września 2016
Szczyt G20 w Hangzhou, przed którym „znikają” dziesiątki dysydentów i „petentów”.

2 września 2016
Krewnym udaje się ustalić, że dwudziestoletni Lobsang Kelsang, którego 7 września 2015 roku zatrzymano podczas symbolicznego protestu w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan, został skazany na trzy lata więzienia.

1 września 2016
Wu Yingjie, nowy sekretarz partii w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, rozpoczyna urzędowanie od wezwania do „głębszego demaskowania i krytykowania Dalaja”.

25 sierpnia 2016
Jako pierwszy kraj w Europie i drugi na świecie (po Korei Południowej) Polska sprzedaje obligacje w yuanach, chcąc pożyczyć w ten sposób w Pekinie trzy miliardy yuanów (1,7 mld PLN).

23 sierpnia 2016
Philip Alston, Specjalny Sprawozdawca ONZ do spraw praw człowieka, informuje, że władze chińskie „przeszkadzały mu w pracy, blokując dostęp do osób, z którymi chciał rozmawiać” podczas dziewięciodniowej wizyty w ChRL oraz krytykuje – jako „wysoce asymilacyjną” – politykę Pekinu wobec mniejszości etnicznych.

17 sierpnia 2016
Siedemdziesięciu dwóch kongresmenów wzywa prezydenta Baracka Obamę, żeby w ostatnich miesiącach urzędowania „podwoił wysiłki” na rzecz Tybetańczyków.

12 sierpnia 2016
Yu Zhengsheng, przewodniczący Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej, składa wizytę w Czamdo (chiń. Changdu) i wzywa „osobowości religijne Tybetu” do „stawiania oporu zagranicznym siłom w celu zapewnienia stabilności regionu”.

10 sierpnia 2016
Policja zatrzymuje mnicha Lobsanga Sopę, który protestuje przed siedzibą władz lokalnych przeciwko konfiskatom ziemi i „niesprawiedliwemu dzieleniu łąk” w okręgu Serszul (chiń. Shiqu), w prowincji Sichuan.

1 sierpnia 2016
Krewni Dziamphela Gjaco, który w zeszłym roku samotnie demonstrował w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan, dowiedzieli się, że skazano go na trzy lata więzienia. Wkrótce potem okazuje się, że identyczną karę wymierzono protestującemu dzień później Adrakowi.

1 sierpnia 2016
Władze zakazują obchodzenia dorocznego święta buddyjskiego w klasztorze Dhargje w Kardze (chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan, kiedy mnisi i świeccy odmawiają wywieszenia chińskich flag na świątyni i domach.

sierpień 2016
W szkołach muzułmańskiego Xinjiangu nauczyciele każą wypełniać dzieciom ankiety, w których władze pytają, kto w domu się modli, nosi brodę albo hidżab.

24 lipca 2016
Rzecz bez precedensu – Indie nie przedłużają wiz trojga ważnych pracowników agencji Xinhua; lokalne media informują, że (de facto wydaleni) Chińczycy posługiwali się fałszywymi dokumentami i próbowali podsycać konflikty w łonie tybetańskiej diaspory.

22 lipca 2016
Areszt w Driru (chiń. Biru) opuszcza Lodo Gjaco – były więzień polityczny, który spędził za kratami 21 lat i został ponownie zatrzymany w maju za krytykowanie polityki chińskich władz.

21 lipca 2016
Gjalcen Norbu, Panczenlama z nadania Pekinu, udziela w Taszilhunpo abhiszeki Kalaczakry – rytuału, który stał się specjalnością obecnego Dalajlamy i którego, jak piszą chińskie media, „nie odprawiano w Tybetańskim Regionie Autonomicznym od pięćdziesięciu lat”. Władze lokalne zobowiązują każdą tybetańską rodzinę w Szigace do delegowania co najmniej dwóch uczestników.

19 lipca 2016
Lobsang, mnich, który we wrześniu zeszłego roku wołał w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan, o wolność Tybetu i powrót Dalajlamy, zostaje skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności.

14 lipca 2016
Policja zatrzymuje samotną demonstrantkę (zidentyfikowaną kilka dni później jako Kunczok Dolma), która wychodzi z portretem Dalajlamy na „ulicę bohaterów” w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan.

12 lipca 2016
Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze przyznaje rację Filipinom, orzekając, że chińskie roszczenia do Morza Południowochińskiego są nieuzasadnione. Pekin „bojkotuje” postępowanie i uznaje tę decyzję za „nieważną”

4 lipca 2016
Ling Jihua – były „adiutant” przewodniczącego Hu Jintao – zostaje skazany do dożywocie oraz przepadek mienia za przyjmowanie łapówek, nielegalne zdobywanie tajemnic państwowych i nadużywanie władzy.

lipiec 2016
Przedstawiciele „trzynastu społeczności Dajulu” w okręgu Kardze (chiń. Ganzi), w prowincji Sichuan apelują „za pośrednictwem świata” do „przewodniczącego Xi Jinpinga i najwyższych przywódców” Chin o przeprowadzenie dochodzenia i ukaranie winnych „tragedii” zamordowanej kobiety oraz siedmiuset mieszkańców tego regionu, spowodowanej korupcją, nadużywaniem władzy i bezkarnością lokalnych funkcjonariuszy.

26 czerwca 2016
Pema Ceten – najbardziej znany, wielokrotnie nagradzany tybetański reżyser – zostaje skuty i poturbowany przez policję na lotnisku w Silingu (chiń. Xining). Ukarany pięciodniowym zatrzymaniem za „wszczynanie burd”, następnego dnia trafia do szpitala w stanie przedzawałowym. Incydent wywołuje internetową dyskusję o samowoli policji i dyskryminacji Tybetańczyków, przed którą nie chroni nawet status gwiazdy.

czerwiec 2016
Władze chińskie ogłaszają nakaz wyburzenia pięciu tysięcy kwater duchownych w Instytucie Studiów Buddyjskich Larung Gar, w Sertharze (chiń. Seda), w prowincji Sichuan – największym ośrodku monastycznym na ziemiach tybetańskich, poddanym już podobnym restrykcjom w 2001 roku.

23 czerwca 2016
Policja rozbija protest przeciwko wyburzaniu „nielegalnych” budynków w Czabczy (chiń. Gonghe), w prowincji Qinghai. Osiem osób odnosi poważne obrażenia. Następnego dnia funkcjonariusze „najeżdżają” dwie osady, zatrzymując pięcioro demonstrantów.

22 czerwca 2016
Propagandowy portal „China Tibet” wytyka diasporze, że wybrana w Dharamsali „Miss Tibet” – podobnie jak „członkowie rządu emigracyjnego” – „ledwie mówi po tybetańsku”.

20 czerwca 2016
Na komisariacie w Dege, w prowincji Sichuan zostaje zakatowany czterdziestoletni Judruk Nima, którego zatrzymano pod zarzutem posiadania broni.

17-24 czerwca 2016
Xi Jinping – przewodniczący KPCh, prezydent ChRL oraz architekt najbrutalniejszej od 1989 roku rozprawy z zalążkami chińskiego społeczeństwa obywatelskiego – składa wizytę w Serbii, Polsce i Uzbekistanie.

15 czerwca 2016
Mimo protestów Chin prezydent Barack Obama przyjmuje w Białym Domu Dalajlamę. Ufundowany przez amerykański Kongres National Endowment for Democracy (NED) odznacza pośmiertnie Tulku Tenzina Delka medalem za zasługi na rzecz demokracji.

7 czerwca 2016
Zatrzymanie Lobsanga Ceringa, dwudziestokilkuletniego mnicha, który wyszedł na ulicę w Ngabie (chiń. Aba) z portretem Dalajlamy, wołając o długie życie Jego Świątobliwości i wolność Tybetu.

2 czerwca 2016
Setki demonstrantów, żądających przerwania prac wydobywczych na zboczach świętej góry w Amczoku, w okręgu Sangczu (chiń. Xiahe), w prowincji Gansu, przechodzą w marszu protestacyjnym przed siedzibę władz lokalnych.

1 czerwca 2016
Władze ujgurskiego Xinjiangu ogłaszają zmianę przepisów paszportowych, których uzyskanie będzie odtąd wymagać pobrania odcisków palców, próbki DNA i nagrania głosu.

28 maja 2016
Policja pacyfikuje protest przeciwko pracom wydobywczym na zboczu świętej góry w okręgu Czuczen (chiń. Jinchuan), w prowincji Sichuan. Kilkadziesiąt osób zostaje pobitych, siedem – zatrzymanych.

27 maja 2016
Sikjong Lobsang Senge zastaje zaprzysiężony w Dharamsali na drugą pięcioletnią kadencję. Przy okazji Jego Świątobliwość Dalajlama ponownie krytykuje negatywną kampanię, przestrzega przywódców buddyjskich przed sekciarstwem i przywiązaniem do „koloru noszonej czapki” oraz przypomina Tybetańczykom, że ich największym kapitałem jest wierność prawdzie i zasadom moralnym.

12 maja 2016
Pekin ogłasza podniesienie rangi sił zbrojnych Tybetańskiego Regionu Autonomicznego i podporządkowanie ich „bezpośrednio dowództwu Armii Ludowo-Wyzwoleńczej”, jednocześnie krytykując za „sianie niezgody” Stany Zjednoczone, które odnotowują wzmocnienie chińskich oddziałów wzdłuż granicy z Indiami.

12 maja 2016
Rzecznik chińskiego MSZ informuje, że Pekin nie zezwolił na przyjazd Michaela Branda, przewodniczącego Komisji Praw Człowieka w Bundestagu, ponieważ „wspierał on sprawę niepodległości Tybetu” (i odradza Niemcom – jako „bardzo niemądre” – krytykowanie Chin za tę decyzję).

11 maja 2016
Trzęsienie ziemi w okręgu Dengczen (chiń. Dingqing) – siedemdziesięciu rannych, dziesięć tysięcy ewakuowanych.

28 kwietnia 2016
Chiny przyjmują restrykcyjną ustawę o zagranicznych organizacjach pozarządowych, która między innymi poddaje je bezpośredniemu nadzorowi policyjnemu.

27 kwietnia 2016
Dharamsala ogłasza oficjalne wyniki wyborów – sikjong Lobsang Senge zostaje wybrany na drugą kadencję, fotele zachowuje połowa deputowanych. Głównym celem administracji na wychodźstwie jest wciąż „rozwiązanie problemu Tybetu zgodnie z ideą drogi środka”, zakładającą „rzeczywistą autonomię” w granicach Chin.

23 kwietnia 2016
Przed klasztorem w Dzoge (chiń. Ruoergai), w prowincji Sichuan podpala się pięćdziesięciokilkuletnia Sonam Co, matka pięciorga dzieci. Ginie, wołając o wolność Tybetu i powrót Dalajlamy. Informacje o samospaleniu udaje się przekazać dopiero po sześciu tygodniach, ponieważ władze wprowadzają nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w całym regionie.

15 kwietnia 2016
Chiny ustanawiają Narodowy Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa – i skazują na śmierć szpiega, który przez dziesięć lat „sprzedawał tajemnice państwowe”, a teraz apeluje w telewizji do innych agentów, żeby „w interesie własnym i rodzin oddali się w ręce władz”.

13 kwietnia 2016
W Sejmie VIII kadencji konstytuuje się Zespół Polsko-Tybetański, na którego czele staje posłanka Monika Wielichowska.

3 kwietnia 2016
„Panama Papers”: bliscy krewni co najmniej dziewięciu obecnych i byłych członków Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin – w tym przewodniczącego Xi Jinpinga – zarejestrowali spółki w rajach podatkowych za pośrednictwem panamskiej kancelarii Mossack Fonseca.

1 kwietnia 2016

Trzy osoby ranne, dziesięć zatrzymanych – pacyfikacja protestu przeciwko wywłaszczeniom w Theło (chiń. Diebu), w prowincji Gansu.

30 marca 2016
W Sertharze (chiń. Seda), w Sichuanie policja otwiera ogień do tybetańskich koczowników, próbujących odebrać skradzione im jaki, które wiezie na ciężarówce chiński kierowca. Kilka osób odnosi rany, co najmniej dwie – ciężkie.

30 marca 2016
W Mato (chiń. Maduo), w prowincji Qinghai policja zatrzymuje troje uczestników internetowej dyskusji o wyborach przywódców diaspory.

27 marca 2016
Po ponad pół wieku Tybetańczycy po raz pierwszy uczestniczą w wyborach do władz samorządowych w Dharamsali.

20 marca 2016
Diaspora wybiera emigracyjny parlament i sikjonga, „politycznego przywódcę” Centralnej Administracji Tybetańskiej w Indiach. Samdong Rinpocze – pierwszy wybrany bezpośrednio szef rządu na wychodźstwie – informuje media, że nie oddał głosu, ponieważ atakujący się nawzajem kandydaci prowadzili kampanię w stylu „nielicującym z tybetańskimi wartościami”.

20 marca 2016
Władze odsyłają do rodzinnego Serszulu (chiń. Shiqu) w Sichuanie sześćdziesięcioletniego Negę, który po obyciu kary ośmiu lat więzienia za udział w antychińskich protestach nie jest w stanie chodzić o własnych siłach.

15 marca 2016
Otwarcie restauracji KFC – pierwszej globalnej sieci fastfoodowej w Lhasie.

5-16 marca 2016
Doroczne posiedzenia XII Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK) i Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), poświęcone głównie nowemu planowi pięcioletniemu i zdominowane przez kwestie gospodarcze – w tym budowę nowej linii kolejowej, która ma połączyć Lhasę z Chengdu, stolicą prowincji Sichuan.