STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU16 maja 2023
Chińskie media informują o usunięciu z partii – za „szereg nadużyć, utratę ideałów i przekonań, podkopywanie polityki zarządzania Tybetem w nowej epoce, korupcję, nepotyzm” itd. – Ji Guoganga, wiceprzewodniczącego legislatury Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

14 maja 2023
Tragiczny wypadek w kopalni, w stołecznym okręgu Maldrogongkar (chiń. Mozhugongka). Sześciu robotników zostaje uznanych za „zaginionych”.

8 maja 2023
„Wczoraj wieczorem poszedł na kolację z przyjaciółmi”. W wieku 52 lat umiera nagle Pema Ceten, najsłynniejszy, wielokrotnie nagradzany reżyser tybetański.

28 kwietnia 2023
Dalajlama konsekruje – „na odległość” – nowy klasztor i największą świątynię buddyjską w Tuwie.

28 kwietnia 2023
Chińskie portale społecznościowe żyją historią blogera, który znalazł „cuchnące zwłoki” pod łóżkiem w luksusowym hotelu, w Lhasie. Kilka dni później media podają, że podejrzany o zabójstwo został zatrzymany na stacji kolejowej w Chinach właściwych.

27 kwietnia 2023
Indyjska agencja informacyjna NDTV przyznaje się do błędu, usuwa zmanipulowane nagranie z lutowej audiencji w Dharamsali i przeprasza Tybetańczyków za szkalowanie Dalajlamy.

26 kwietnia 2023
Gonpo Kji po raz szósty demonstruje przed budynkiem sądu w Lhasie, domagając się ponownego rozpatrzenia sprawy brata, który odbywa karę dożywotniego więzienia za oszustwo podatkowe. Znów zostaje zatrzymana i pobita na komisariacie.

21 kwietnia 2023
Ambasador Chin we Francji oświadcza, że „suwerenność państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, takich jak Ukraina, nie ma umocowania w prawie międzynarodowym”.

17 kwietnia 2023
Aresztowanie dwóch Chińczyków za prowadzenie (według Pekinu „nieistniejącego”) „nieoficjalnego komisariatu” w Nowym Jorku.

15 kwietnia 2023
Wielotysięczne demonstracje w Ladakhu przeciwko medialnej kampanii szkalowania Dalajlamy.

13 kwietnia 2023
Ambasada ChRL beszta na piśmie „polskiego urzędnika” – zostawiając mediom „rozpoznanie” w nim premiera Morawieckiego – za wypowiedzenie zdania: „Jeśli upadnie Ukraina, następny może być Tajwan”.

kwiecień 2023
Władze chińskie ogłaszają nowe przepisy, które dodatkowo, „odgórnie” zaostrzą – wymuszając „aktywną sinizację” – rygory „Pełnego mechanizm długoterminowego zarządzania tybetańskimi klasztorami buddyjskimi”, obowiązujące w Tybetańskim Regionie Autonomicznym od 2012 roku.

10 kwietnia 2023
Niezależne źródła informują, że Xu Zhiyong – pekiński prawnik, „adwokat praw”, krytyk polityki Chin w Tybecie, inicjator ruchu „Obywatel” – został skazany na 14 lat więzienia.

10 kwietnia 2023
Dharamsala przeżywa największy kryzys medialny, wywołany zmanipulowaniem zdjęć z publicznej audiencji, podczas której Dalajlama droczył się z indyjskim chłopcem, pytającym, czy może się do niego przytulić. Tendencyjnie zmontowany film rozsyłają chińskie i rosyjskie boty, Pekin po raz pierwszy pozwala na pokazywanie w sieci twarzy Dalajlamy.

4 kwietnia 2023
Tybetańskie źródła informują, że dwudziestojednoletni Cephel, który stanął w obronie napastowanej żebraczki, został aresztowany we wrześniu 2022 roku za zabicie chińskiego żołnierza podczas „sprzeczki z szowinistycznymi wyzwiskami” w Serszulu (chiń. Shiqu), w Sichuanie.

2 kwietnia 2023
Pekin nadaje „normatywne” nazwy jedenastu miejscom na terenie indyjskiego stanu Arunaćal Pradeś, do których rości sobie prawa.

30 marca 2023
Władze „odzyskują” i mielą miliony egzemplarzy „Dziennika Ludowego”, gdyż w komentarzu (o potrzebie „jedności”) na piątej stronie zabrakło nazwiska Xi Jinpinga po słowie „towarzysz”.

20 marca 2023
Władze chińskie ogłaszają kampanię „sprzątania Lhasy”, w ramach której usuwają z ulic miasta – skarżących się na szykany – tybetańskich sprzedawców i straganiarzy.

20 marca 2023
Gonpo Kji zostaje zatrzymana za kolejny protest przed więzieniem, w którym odbywa karę dożywocia jej brat, Dordże Taszi. Przez całą noc jest bita i maltretowana w komisariacie.

19 marca 2023
Tybetańskie źródła informują, że pięćdziesięcioletni Jidam i „jego kolega” z lhaskiego Damszungu (chiń. Dangxiong) są od dwóch miesięcy więzieni za skrzyknięcie „nielegalnej grupy” ochotników, rzeźbiących w skałach modlitwy i mantry w intencji ofiar pandemii COVID.

18 marca 2023
Tybetański parlament na wychodźstwie przyjmuje „rezolucję wdzięczności” wobec Nancy Pelosi, byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów.

17 marca 2023
Media informują o aresztowaniu dwóch mieszkańców Hongkongu za posiadanie ilustrowanej książeczki – o owcach broniących wioski przed wilkami – którą władze uznają za „wywrotową”.

15 marca 2023
Duchowi i polityczni przywódcy diaspory organizują w Dharamsali doroczne modły w intencji Dalajlamy: „My, Centralna Administracja Tybetańska, w imieniu Tybetańczyków w kraju i poza jego granicami oraz Bóstw Opiekuńczych Tybetu, kłaniamy się do Twoich stóp z jedną prośbą – żyj długo! – odnawiając niniejszym złożone Ci niewzruszone ślubowanie”.

14 marca 2023
Chińscy badacze informują o odkryciu śladów uprawy ryżu z VII wieku w tybetańskim Amdo i spekulują, że mógł on przywędrować tam z Nepalu, a nie, jak sądzono wcześniej, z Wietnamu.

13 marca 2023
Tybetańskie źródła podają, że Zangkar Dziamjang – uprowadzony przez policję w 2020 roku pisarz z Ngaby (chiń. Aba) w Sichuanie – został skazany na cztery lata więzienia za „separatyzm i rozpowszechnianie pogłosek na internetowych czatach” (czyli krytykowanie polityki językowej władz chińskich).

10 marca 2023
Partyjny ideolog Wang Huning zostaje mianowany – w rocznicę wybuchu powstania w Lhasie – przewodniczącym Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK). Na stanowisku jednego z dwudziestu trzech wice trwa (nieprzerwanie od 1959 roku) nieśmiertelny Phagpalha Gelek Namgjal.

8 marca 2023
Udzielając nauk w Dharamsali, Dalajlama „mimochodem” informuje o „rozpoznaniu” nowej inkarnacji Dżawdzandamby, najwyższego hierarchy buddyjskiego Mongolii.

6 marca 2023
Komitet ONZ, który monitoruje wywiązywanie się państw-stron z postanowień (podpisanego przez ChRL w 1997 i ratyfikowanego w 2001 roku) Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, krytykuje Chiny za „drastyczne ograniczanie możliwości korzystania z prawa do uczestniczenia w życiu kulturalnym, w tym prawa do nauczania języków, historii i kultury mniejszości”, „politykę asymilacji” w Tybecie, program nakazów pracy, osiedlanie (w ostatnich latach ponad dwóch milionów) nomadów i niszczenie miejsc kultu, domagając się między innymi „natychmiastowego zniesienia” systemu obowiązkowych szkół z internatem (w których umieszczono przymusem niemal milion tybetańskich dzieci) oraz „podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zagwarantowania prawa do zachowania własnej tożsamości kulturowej, uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz używania ojczystego języka”.

4–12 marca 2023
Doroczne posiedzenia XIV Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK) oraz Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), teoretycznie poświęcone „rozwojowi społeczno-gospodarczemu”, a praktycznie: utrwalaniu władzy Xi Jinpinga, którego dwa kubki – odróżniające się także wzorem od przysługującego innym przywódcom jednego naczynia – dominują (bez żartów!) w komentarzach z kraju i świata.

2 marca 2023
Według Foreign Correspondents’ Club of China w 2022 roku żaden zagraniczny dziennikarz nie uzyskał zgody chińskich władz na odwiedzenie Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Po „rutynowej kontroli telefonu” na ulicy w Szigace policja zatrzymała dwudziestotrzyletnią Jangco za „utrzymywanie kontaktów z ziomkami za granicą”.

28 lutego 2023
Jan Lipavský, minister spraw zagranicznych Czech, spotyka się w Delhi – w przerwie obrad szczytu G20 – z Norzin Dolmą, szefową Departamentu Informacji i Spraw Zagranicznych tybetańskiego rządu na wychodźstwie.

17 lutego 2023
Przewodniczący Departamentu Pracy Frontu Jedności w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin przyjmuje Gyaincaina (tyb. Gjalcen) Norbu z okazji Nowego Roku kalendarza tybetańskiego. Odpowiedzialny za „sprawy etniczne” aparatczyk wzywa „chińskiego Panczena” do „sumiennego realizowania oczekiwań przewodniczącego Xi Jinpinga oraz utrzymywania daleko posuniętej – ideologicznej, politycznej i czynnej – jedności z Komitetem Centralnym KPCh i towarzyszem Xi Jinpingiem jako jego jądrem”. W odpowiedzi lama obiecuje „sumiennie realizować oczekiwania przewodniczącego Xi Jinpinga, studiować i wdrażać postanowienia XX Zjazdu KPCh oraz aktywnie dostosowywać buddyzm tybetański do chińskiego kontekstu i społeczeństwa socjalistycznego”.

16 lutego 2023
Lokalne media informują, że rząd premiera Modiego przyjął „trójelementową strategię zabezpieczenia indyjskiej ziemi przed agresją Xi Jinpinga”: „utworzenie siedmiu nowych batalionów policji indyjsko-tybetańskiej, rewitalizację przygranicznych wiosek oraz budowę tunelu pod przełęczą Szingo-la w Ladakhu”.

15 lutego 2023
Władze chińskie ogłaszają, że otworzą dla pielgrzymów Norbulingkę, letni pałac Dalajlamów, po raz pierwszy wprowadzając wymóg legitymowania i spisywania danych wszystkich odwiedzających.

10 lutego 2023
Sikjong Penpa Cering mówi po spotkaniach z politykami w Waszyngtonie, że „prezydent Biden spotka się z Dalajlamą”.

8 lutego 2023
Władze lokalne zapowiadają, że do 2035 roku zbudują 58 (pięćdziesiąt osiem!) nowych lotnisk w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

1 lutego 2023
W TRA wchodzi w życie nowa ustawa o cyberbezpieczeństwie, zaostrzająca kary za wirtualny „separatyzm”.

31 stycznia 2023
Policja ponownie zatrzymuje Gonpo Kji, która protestuje przed budynkiem sądu ludowego w Lhasie przeciwko „niesprawiedliwemu” wyrokowi brata, Dordże Tasziego.

30 stycznia 2023
Petr Pavel, nowo wybrany prezydent Czech, informuje w mediach społecznościowych, że rozmawiał z prezydent Tajwanu, i zapowiada „zacieśnienie współpracy”, odwołując się do „wspólnych wartości: wolności, demokracji i praw człowieka”.

29 stycznia 2023
Telo Tulku – zwierzchnik buddystów w Kałmucji i przedstawiciel Dalajlamy (który go „rozpoznał” inkarnowanego lamę w urodzonym w USA chłopcu) w Rosji – informuje, że władze w Moskwie uznały go za „zagranicznego agenta”, i ogłasza swoją rezygnację, prosząc mnichów o wybranie spośród siebie Szadzin („Najwyższego”) Lamy, który „w obecnych okolicznościach będzie najlepiej służył Republice Kałmucji”. Wcześniej Telo Tulku publicznie krytykował rosyjską inwazję na Ukrainę.

26 stycznia 2023
Gesze Phende Gjalcen – mnich z Lithangu (chiń. Litang) w prowincji Sichuan zatrzymany w marcu 2022 roku za „mediowanie między zwaśnionymi stronami” – umiera w lokalnym więzieniu.

26 stycznia 2023
Sonam Frasi, przedstawiciel Dalajlamy w Europie Północnej i Środkowej – po raz pierwszy w historii anonsowany na sali obrad przez prowadzącego obrady marszałka – składa wizytę w Sejmie, w którym spotyka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską i, kierowanym przez posłankę Monikę Wielichowską, Parlamentarnym Zespołem na rzecz Tybetu.

24 stycznia 2023
Policja zatrzymuje na dwa dni i karze astronomiczną grzywną studenta, który organizował uroczystości noworoczne w Zungczu (chiń. Songpan), w prowincji Sichuan i umieścił na scenie chorągiew buddyjską zamiast chińskiej flagi.

17 stycznia 2023
Co najmniej 28 osób ginie w lawinie, która zasypała wylot tunelu drogowego w Njingtri (chiń. Lingzhi).

11 stycznia 2023
Nie uzyskawszy odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, specjalni sprawozdawcy ONZ – do spraw mniejszości; praw kulturowych; edukacji; wolności religii i przekonań – upubliczniają list do władz w Pekinie, w którym wyrażają „poważne zaniepokojenie polityką asymilacji kultury tybetańskiej poprzez szereg opresyjnych działań, wymierzonych w instytucje edukacyjne, religijne i językowe”.

3 stycznia 2023
Jego Świątobliwość kładzie kamień węgielny pod Instytut Antycznej Mądrości Tybetu i Indii w Bodh Gai, miejscu Przebudzenia historycznego Buddy.

27 grudnia 2022
W apogeum milionów zakażeń Chiny formalnie „otwierają” dla turystów Dżokhang i inne sanktuaria Tybetu – do tej pory zamknięte dla wiernych z powodu pandemii.

26 grudnia 2022
W Bodh Gai, miejscu Przebudzenia historycznego Buddy, Dalajlama inauguruje pięcioletni „program wymiany” dla mnichów tradycji palijskiej i sanskryckiej.

20 grudnia 2022
Indyjskie stowarzyszenie „Tradycji Nalandy” ogłasza, że „buddyści z Himalajów” nigdy nie uznają Dalajlamy „mianowanego przez władze chińskie”.

17 grudnia 2022
Z okazji rocznicy reformatora Congkhapy i tradycyjnego „święta światła” władze chińskie przypominają sobie nagle o (całkowicie przemilczanym w mediach po zniesieniu drakońskich restrykcji) „zagrożeniu epidemiologicznym” i zabraniają wiernym odwiedzania klasztorów oraz zapalania lampek w świątyniach buddyjskich.

13 grudnia 2022
Indie informują o (pierwszym od ponad roku) „starciu” z Chinami na „spornej” granicy w Tałangu, w stanie Arunaćal Pradeś.

9 grudnia 2022
Amerykańska administracja wpisuje na czarną listę dwóch chińskich aparatczyków – Wu Yingjie, byłego sekretarza partii w Lhasie, i Zhanga Hongbo, lokalnego komendanta policji – za „drastyczne łamanie praw człowieka” w Tybecie.

5 grudnia 2022
Policja zatrzymuje cztery młode Tybetanki – Delhę, Kelsang Dolmę, Zamkar i Deczen – za udział w proteście przeciwko reżimowi polityki „zero COVID” w Chengdu, stolicy prowincji Sichuan.

27 listopada 2022
Lokalne źródła informują o „jawnej dyskryminacji” zatrzymanych po październikowym proteście przeciwko reżimowi polityki „zero COVID”: „Chińczyków zwolniono następnego dnia i ukarano odebraniem państwowych dopłat; Tybetańczycy, głodzeni i bezustannie przesłuchiwani, spędzili dwa tygodnie w izolatkach”.

17 listopada 2022
Władze chińskie – po raz kolejny – ogłaszają zniesienie pandemicznych restrykcji w Lhasie, ale tybetańscy mieszkańcy miasta twierdzą, że w wielu kwartałach wciąż obowiązuje dawny reżim, uniemożliwiający choćby powrót do pracy.

10 listopada 2022
Twórcy ogłaszają – zdaniem Tybetańczyków „wymuszoną” przez władze chińskie – likwidację działającej od 2018 roku popularnej tybetańskojęzycznej aplikacji mobilnej GangYang, która umożliwiała publikowanie materiałów wideo, transmisje i zakupy internetowe.

8 listopada 2022
Tybetańskie źródła informują, że Dzigme Gjaco – mnich i student Uniwersytetu Buddyjskiego w Silingu (chiń. Xining), w prowincji Qinghai – jest przetrzymywany w areszcie od czerwca 2021 roku za „obdarowanie kolegów tomikiem wierszy z okazji zdania egzaminów”.

4 listopada 2022
Dharamsala podaje, że w latach 2012–21 liczba tybetańskich dzieci, uczących się w szkołach diaspory, w Indiach, spadła z 20128 do 9700, czyli o 51,8 procent.

4 listopada 2022
Chiny nadają imiona czterech żołnierzy (źródła indyjskie mówiły o kilkudziesięciu ofiarach) poległych w dolinie Galwan w czerwcu 2020 roku mostom na szosie G129 łączącej Tybet z Turkiestanem Wschodnim (chiń. Xinjiang).

4 listopada 2022
Tybetańskie źródła podają, że Gesze Sonam Gjaco – zatrzymany w kwietniu 2021 roku „mistrz dyscypliny” z klasztoru Kirti w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan – został skazany na dwa lata więzienia za przekazanie symbolicznego datku z prośbą o modlitwę Dalajlamy.

październik 2022
Sześćdziesięcioośmioletnia Dolma Kji z Ngaby (chiń. Aba) zostaje zatrzymana na trzy tygodnie, ukarana grzywną w wysokości 30 tysięcy yuanów (19 tys. PLN) i na pięć lat pozbawiona „prawa do podstawowej opieki medycznej” za przekazanie „osobie trzeciej” datku z prośbą o wręczenie go Dalajlamie w Indiach.

29 października 2022
Indyjskie media informują o zatrzymaniu w Delhi (pod zarzutem szpiegostwa, fałszerstwa i oszustwa) „Chinki udającej tybetańskiego mnicha”.

26 października 2022
Niezależne źródła informują o co najmniej dwóch masowych protestach przeciwko – rzekomo zniesionym po zakończeniu partyjnego zjazdu – ponaddwumiesięcznym restrykcjom polityki „zero COVID” w Lhasie. To pierwsze uliczne demonstracje w stolicy Tybetu od krwawo stłumionych wystąpień w 2008 roku.

24 października 2022
Amerykański departament sprawiedliwości informuje o postawieniu zarzutów 13 Chińczykom, którzy próbowali „nielegalnie wywierać wpływ” i prześladować ziomów „w imieniu ChRL” na terytorium Stanów Zjednoczonych.

19 października 2022
Koreańskie media podają, że minister obrony RP musiał odwołać wizytę w Seulu, ponieważ Chiny nie pozwoliły na przelot polskiego rządowego samolotu nad swoim terytorium. Warszawa oficjalnie tłumaczy incydent „usterką” maszyny.

16 października 2022
Pracownicy chińskiego konsulatu w Manchesterze – w tym konsul generalny – wciągają do środka i biją jednego z demonstrantów.

13 października 2022
Chińska policja zatrzymuje pięciu Tybetańczyków z Gologu (chiń. Guoluo) w prowincji Qinghai, „zamieszanych” w zaśpiewanie piosenki o Dalajlamie podczas dorocznego całodobowego internetowego konkursu, który zostaje przerwany przez cenzorów po godzinie.

październik 2022
Władze chińskie zakazują „wychodzenia z domów i rozmawiania” o przenoszonej przez gryzonie dżumie płucnej, na którą pod koniec września zmarło dwóch Tybetańczyków w Conie (chiń. Cuona), w TRA.

12 października 2022
Administracja prezydenta Bidena ogłasza nałożenie sankcji, które nie tylko zamykają Pekinowi dostęp do najbardziej zaawansowanych amerykańskich technologii (produkcji czipów), ale też znacząco ograniczają przepływ wiedzy i kapitału intelektualnego, zakazując współpracy z ChRL już nie samym firmom, ale także obywatelom, rezydentom i osobom pracującym na terenie USA.

12 października 2022
Chińskie media cytują aparatczyków, według których „połowa terytorium” Tybetańskiego Regionu Autonomicznego jest otoczona „czerwoną linią”, czyli zamknięta dla ludzi – w tym rdzennych mieszkańców – w imię ochrony środowiska naturalnego.

12 października 2022
BBC ujawnia, że 70 procent datków zbieranych na całym świecie za pośrednictwem aplikacji TikTok jest przejmowanych przez chiński koncern.

11 października 2022
Nowy rząd Wielkiej Brytanii zapowiada formalne uznanie ChRL za „zagrożenie” (a nie „ustrojowego rywala”).

9 października 2022
„Rząd o was nie dba? Hola! Wszystkich Tybetańczyków w Lhasie należałoby eksterminować!” Chinka – zidentyfikowana przez policję jako „Liu” – zostaje zatrzymana po opublikowaniu rasistowskiej wiadomości na portalu WeChat.

6 października 2022
Dwoma głosami – z poparciem między innymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Sudanu, Kazachstanu, Uzbekistanu i Nepalu oraz wstrzymującymi się od głosu Ukrainą i Indiami – Pekin blokuje debatę w Radzie Praw Człowieka ONZ na temat prześladowania Ujgurów.

5 października 2022
Jego Świątobliwość Dalajlama gratuluje Nagrody Nobla prof. Antonowi Zeilingerowi, z którym „na przestrzeni lat odbył wiele owocnych dyskusji fizyce kwantowej”.

27 września 2022
Ngodup Cering – taksówkarz z Darcedo (chiń. Kangding) w prowincji Sichuan – zostaje zakatowany „bez powodu” na lokalnym komisariacie. Według lokalnych źródeł młody mężczyzna woził jedzenie do domu starców. Funkcjonariusze mieli go najpierw bić za „wyręczanie państwa”, potem za „robienie min”, a na koniec za to, że „nie mógł ustać”.

25 września 2022
„Sytuacja jest nie do zniesienia, ale błagam – samobójstwo nie jest żadnym rozwiązaniem”. Tybetańskie źródła informują o samobójstwach co najmniej pięciu osób, które w ciągu trzech dni odebrały sobie życie z powodu „covidowych” restrykcji w Lhasie.

22 września 2022
Fu Zhenghua – były minister sprawiedliwości nadzorujący niezliczone kampanie antykorupcyjne – zostaje skazany na karę śmierci („w zawieszeniu” na dwa lata) za przyjmowanie wielomilionowych łapówek. Dzień później taki sam wyrok słyszy Fu Zhenghua, były komendant policji w Pekinie, co komentatorzy zgodnie interpretują jako „lekcję dla aparatczyków” przed zjazdem partii.

20 września 2022
Tybetańskie źródła informują, że policjanci „zakatowali na śmierć” pięćdziesięciodwuletniego Czugdara, jednego z pięciu zatrzymanych 24 sierpnia za „organizowanie buddyjskich modłów i zawieszanie flag modlitewnych” w Sertharze (chiń. Seda), w prowincji Sichuan. Funkcjonariusze „próbują zatuszować sprawę”, proponując bliskim „odszkodowanie” i odmawiając wydania zwłok bez podpisania oświadczenia o „zgonie z przyczyn naturalnych”.

20 września 2022
Chińskie media donoszą o setkach postępowań i kilkunastu ukaranych administracyjnie za „pogłoski” związane z polityką „zero COVID” (zamykaniu niezarażonych z chorymi, braku żywności w ośrodkach izolacyjnych itd.).

18 września 2022
Nazajutrz po bezprecedensowych publicznych przeprosinach – za piętnowane w setkach postów „niedogodności” i (nienazwaną wprawdzie po imieniu) nieudolność – władz miasta, lhaskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego wydaje komunikat, strasząc karami za „fabrykowanie i rozpowszechnianie pogłosek oraz wzywanie do nielegalnych zgromadzeń w celu stwarzania problemów”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU