STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU7 sierpnia 2022
Po 920 dniach „bez wirusa” władze chińskie informują o pierwszych zarażonych COVID w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, zgodnie z zasadą „zero tolerancji” natychmiast zamykając Szigace, część Lhasy (w tym pałac Potala) i okręg Purang.

3 sierpnia 2022
Nie zważając na groźby Pekinu, Nancy Pelosi, przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów, składa wizytę w Tajwanie.

2 sierpnia 2022
Tybetańskie źródła informują, że Tenzin Tharpa – czterdziestoletni biznesmen z Driru (chiń. Biru), zatrzymany w czerwcu 2020 roku z zamęczoną na komisariacie Lhamo – został skazany na dwa i pół roku więzienia za przekazanie pieniędzy krewnym w Indiach.

1 sierpnia 2022
Władze chińskie ostrzegają Tybetańczyków przed „obchodzeniem” osiemdziesiątych urodzin Kirti Rinpoczego – mieszkającego w Indiach opata klasztoru Kirti w Ngabie (chiń. Aba) – grożąc „aresztowaniem i surowymi karami” za złamanie zakazu.

sierpień 2022
Władze chińskie nękają Tybetańczyków, którzy zdecydowali się na powrót z uchodźstwa, wzywając ich na przesłuchania i połajanki.

29 lipca 2022
Tybetańskie źródła podają, że Norzin Łangmo – skazana w 2020 roku na trzy lata więzienia za „upublicznienie informacji o samospaleniach w proteście przeciwko chińskim rządom” i dwa lata później warunkowo zwolniona z uwagi na zły stan zdrowia – jest „umierająca”.

25 lipca 2022
Tybetańskie źródła podają, że Tenzin Czophel – aresztowany w marcu 2018 roku czterdziestopięcioletni biznesmen i filantrop z Nagczu (chiń. Naqu) – został skazany po rocznym śledztwie na 18 lat więzienia za „separatystyczne podżeganie”.

23 lipca 2022
Dziewięć miesięcy po ogłoszeniu chińskie media informują o straceniu Tanga Lu – byłego męża i zabójcy Lhamo, tybetańskiej vlogerki z Ngaby (chiń. Aba).

19 lipca 2022
Twardogłowy Pema Thinle (chiń. Padma Choling), były szef rządu i legislatury w Lhasie, jeden z wiceprzewodniczących OZPL, staje na czele Chińskiego Stowarzyszenia Studiów Praw Człowieka.

12–15 lipca 2022
Li Zhanshu, przewodniczący OZPL, składa „zieloną” wizytę w TRA, podkreślając znaczenie Płaskowyżu dla „narodowego i globalnego bezpieczeństwa ekologicznego”.

7 lipca 2022
Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny informuje o usunięciu z szeregów partii Zhanga Yongze, (kolejnego) wiceprzewodniczącego rządu ludowego Tybetańskiego Regionu Autonomicznego za „poważne uchybienia dyscyplinie i prawu” (między innymi: „złamanie ośmiu kardynalnych zasad, hołdowanie przesądom, ekstrawaganckie życie, szukanie przyjemności, korzystanie z zaproszeń na bankiety, niezgłaszanie miejsca pobytu, wybieranie i nominowanie kadr wbrew zasadom i dla korzyści, przyjmowanie podarunków, pieniędzy i usług seksualnych, bezprawne ingerowanie w inwestycje budowlane oraz proces wydawania zgód i oceniania oddziaływania na środowisko naturalne”).

6 lipca 2022
Mimo upomnień i gróźb Tybetańczycy świętują urodziny Dalajlamy. Władze Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA) organizują okolicznościową kampanię „obnażania i krytykowania reakcyjnej natury Czternastego Dalaja”. Na zakończenie uczniowie muszą się „podpisać” odciskami dłoni na planszach z antyreligijnymi sloganami, „rodzice nieobecnych są wzywani i upominani na komisariatach”.

4 lipca 2022
W przeddzień 87. urodzin Dalajlamy władze w Lhasie ogłaszają rozporządzenie, obiecując wysokie nagrody za informacje o „zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa” (m.in. „posiadaniu bądź eksponowaniu flag, ubrań, upominków lub innych przedmiotów, promujących treści terrorystyczne i ekstremistyczne”).

1 lipca 2022
Oddział państwowego Zrzeszenia Buddyjskiego prefektury Yunfu w prowincji Guangdong wydaje obwieszczenie, w którym wzywa do bojkotowania „nielegalnego nawracania” przez „przyjezdnych tybetańskich mnichów” i donoszenia na nich.

1 lipca 2022
Władze chińskie wprowadzają „nadzwyczajne środki bezpieczeństwa” przed urodzinami Jego Świątobliwości Dalajlamy.

koniec czerwca 2022
Zatrzymanie i brutalne pobicie sześćdziesięcioletniego mężczyzny za znalezione podczas rewizji „wielkie zdjęcie Dalajlamy na domowym ołtarzu” w Kardze (chiń. Ganzi), w Sichuanie.

21 czerwca 2022
Z danych ONZ wynika, że pod rządami przewodniczącego Xi Jinpinga liczba obywateli ChRL, ubiegających się o azyl za granicą, wzrosła dziesięciokrotnie.

19 czerwca 2022
Tybetańskie źródła podają, że Gendun Lhundrub – znany pisarz i mnich klasztoru Rongło w Rebgongu (chiń. Tongren), w prowincji Qinghai – 1 grudnia 2021 roku został skazany na cztery lata więzienia (i dodatkowo pozbawiony na dwa lata „praw politycznych”) za „separatystyczne podżeganie”.

połowa czerwca 2022
Thupten Lodo – nauczyciel z Serszulu (chiń. Shiqu) w prowincji Sichuan, piszący pod pseudonimem Sabucze o „sprawach społeczno-gospodarczych oraz konieczności ochrony ojczystego języka” – zostaje skazany na cztery i pół roku więzienia za „separatystyczne podżeganie”, „zagrażanie bezpieczeństwu państwa” i „podkopywanie etnicznej jedności”.

15 czerwca 2022
Indie wypożyczają Mongolii – podejmowane z ceremoniałem wizyty państwowej – relikwie Buddy, którym towarzyszy przesłanie Dalajlamy.

14 czerwca 2022
„Chińscy komuniści bezskutecznie dławią tybetańską kulturę buddyjską. Nie ulega jednak wątpliwości, że jej filozofia jest znacznie głębsza od ichniej ideologii. W przeciwieństwie do Chińczyków Tybetańczycy praktykują też w swoich klasztorach demokrację”, mówi Dalajlama, udzielając w Dharamsali nauk z okazji świętego miesiąca Saga Dała. Posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ: Holandia – w imieniu 47 państw, w tym Polski – wyraża zaniepokojenie „systematycznym naruszaniem praw człowieka w ChRL, zwłaszcza w Tybecie, Turkiestanie Wschodnim i Hongkongu.

13 czerwca 2022
Michelle Bachelet, wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka krytykowana przez ich obrońców za „skandaliczną” wizytę w ChRL, ogłasza, że nie będzie się ubiegała o drugą kadencję.

10 czerwca 2022
Trzęsienie ziemi w Barkhamie (chiń. Maerkang), w Sichuanie. Władze lokalne zakazują „rozpowszechniania zdjęć i informacji”, a następnie zabraniają mnichom buddyjskim udzielania pomocy poszkodowanym.

9 czerwca 2022
Zatrzymanie czterdziestoletniego Cełanga Norbu, który „od tygodnia czekał na możliwość wejścia do Potali”, zimowego pałacu Dalajlamów w Lhasie, i „głośno domagał się, by do buddyjskich sanktuariów wpuszczać w pierwszej kolejności pielgrzymów”.

8 czerwca 2022
Tybetańskie źródła podają, że Rongło Gangkar – zaginiony od ponad roku znany tłumacz i pisarz z Rebgongu (chiń. Tongren) w prefekturze Malho (chiń. Huangnan) prowincji Qinghai – „został uprowadzony przez policję”.

5 czerwca 2022
Nima, student z Kardze (chiń. Ganzi) w Sichuanie, zostaje skazany na trzy lata więzienia za „ujawnienie tajemnicy państwowej” cudzoziemcom. Krewni nie są w stanie ustalić, „co to za tajemnica i gdzie odbywa karę”.

czerwiec 2022
Władze lokalne w Draggo (chiń. Luhuo), w prowincji Sichuan żądają od Tybetańczyków informacji o szczepieniach i stanie zdrowia krewnych za granicą (a także numerów ich telefonów komórkowych i adresów kont w mediach społecznościowych), strasząc opornych „odebraniem meldunków i świadczeń”.

23–28 maja 2022
Wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka składa (pierwszą od 2005 roku) wizytę w ChRL. Przewodniczący Xi – tradycyjnie kwestionując uniwersalizm i powszechność praw człowieka – poucza Michelle Bachelet, by ich „nie upolityczniała”, gdyż są „zależne od odmiennych warunków państwowych”. Mówi też, że „nie ma potrzeby, by kaznodzieje rozpychali się po innych krajach”. Wypowiedzi komisarz bulwersują obrońców praw człowieka i cieszą Pekin, który ogłasza, że „położyła kres rozpasanej dezinformacji na temat Xinjiangu, wymierzając policzek Stanom Zjednoczonym, niektórym państwom Zachodu, ich mediom i antychińskim siłom”. Bachelet nie jedzie do Tybetu, ale wspomina o „Tybetańskim Regionie Autonomicznym” oraz potrzebie „chronienia językowej, religijnej i kulturowej tożsamości Tybetańczyków” tudzież „umożliwienia im pełnego i swobodnego decydowania o własnym życiu religijnym”. W ten sposób pomija ponad połowę Tybetańczyków, zamieszkujących – autonomiczne z nazwy – prefektury i okręgi prowincji Qinghai, Sichuan, Gansu i Yunnan; oraz przemilcza ogłoszoną osobiście przez Xi Jinpinga kampanię sinizacji, czyli przymusowego wynaradawiania Tybetańczyków, Ujgurów, Mongołów i innych „mniejszości”.

24 maja 2022
Światowe media ujawniają, że hakerzy przejęli tysiące zdjęć ujgurskich więźniów i dokumentów (w tym rozkazy strzelania do uciekinierów) z serwerów chińskiej policji w Xinjiangu.

24 maja 2022
Po półtora roku poszukiwań krewnym udaje się ustalić, że Gendun Lhundrub – znany pisarz i mnich klasztoru Rongło w Rebgongu (chiń. Tongren) – jest przetrzymywany w „specjalnym więzieniu”, w Silingu (chiń. Xining), gdzie w ramach „reedukacji” przekłada na chiński pisma buddyjskie „na potrzeby kampanii sinizacji religii”.

23 maja 2022
Wang Yang – członek Stałego Komitetu politbiura i przewodniczący Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK) – składa trzydniową wizytę roboczą w Kanlho (chiń. Gannan), w prowincji Gansu. Według rządowych mediów kładł nacisk na „konieczność dogłębnego zwalczania separatyzmu, budowania żelaznego muru bezpieczeństwa, popularyzowania wspólnego języka, sinizacji religii i dostosowania buddyzmu do wymogów społeczeństwa socjalistycznego”.

23 maja 2022
Według tybetańskich źródeł (wiążących to z falą międzynarodowych protestów) władze chińskie zmuszają mnichów do „przyznania się” do zniszczenia wielkich posągów, które w grudniu zeszłego roku kazano rozebrać w Draggo (chiń. Luhuo), w prowincji Sichuan.

12 maja 2022
Pekin zapowiada, że chińskie uczelnie nie będą uczestniczyć w międzynarodowym rankingu szkół wyższych, gdyż „mają poczucie własnej wartości i chcą zerwać obce duchowe więzi”.

11 maja 2022
Tybetańskie źródła informują, że Czogjan – znany kompozytor, dyrektor zespołu pieśni i tańca prefektury Nagczu (chiń. Naqu) i ojciec piosenkarza Cełanga Norbu, który 25 lutego dokonał samospalenia przed pałacem Potala w Lhasie – „bezustannie nękany przez aparatczyków”, odebrał sobie życie.

10 maja 2022
Policja przesłuchuje ponad 170 Tybetańczyków, protestujących przeciwko „odbieraniu pastwisk” w Gade (chiń. Gande), w prowincji Qinghai.

9 maja 2022
Chińskie media podają, że „najwyższym drzewem w ChRL” jest niemal 77-metrowa bhutańska sosna z Pema Ko w Kongpo.

8 maja 2022
Propekiński „twardogłowy” John Lee, były lokalny sekretarz ds. bezpieczeństwa, zostaje wybrany – jako jedyny kandydat w tajnym głosowaniu – nowym szefem administracji Hongkongu.

4 maja 2022
Tybetańskie źródła informują, że w listopadzie 2021 roku „w środku nocy” zabrano z domu w Darlagu (chiń. Dari), w Qinghai dwudziestoczteroletniego Palsanga, który opublikował post „o znaczeniu języka tybetańskiego”. Krewni wciąż nie mogą ustalić, gdzie jest przetrzymywany i co mu się zarzuca.

3 maja 2022
Malarz Tenzin Rigdol otrzymuje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kolorado.

kwiecień 2022
W związku z wydaniem „małej czerwonej książeczki” ze swoimi złotymi myślami przewodniczący Xi Jinping wzywa młodzież do „bezwarunkowego podporządkowania partii, podążania we wskazanym przez nią kierunku i dorośnięcia do dziedzictwa wiekopomnego planu narodowego odmłodzenia”.

27 kwietnia 2022
Ministerstwo spraw wewnętrznych podaje, że według ostatniego spisu 31 grudnia 2020 roku w Indiach przebywało 72312 tybetańskich uchodźców.

25 kwietnia 2022
W dniu 33. urodzin Genduna Czokji Nimy amerykański Departament Stanu wzywa Pekin do udzielenia informacji o miejscu pobytu Panczenlamy (uprowadzonego przez chińskie służby w 1995 roku) i umożliwienia mu korzystania z „podstawowych swobód i praw człowieka”.

20 kwietnia 2022
Sześciu specjalnych sprawozdawców ONZ upublicznia list z 17 lutego, w którym upomina się o troje tybetańskich więźniów politycznych – pisarza Lobsanga Lhundruba, pieśniarza Lhundruba Drakpę i nauczycielkę Rinczen Kji – wyrażając przy tym „poważne zaniepokojenie” represjonowaniem Tybetańczyków, którzy próbują chronić rodzimą kulturę czy „choćby wyrazić krytyczną opinię o polityce Chin w Tybecie”.

20 kwietnia 2022
OZPL ratyfikuje dwie konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy – w sprawie pracy przymusowej lub obowiązkowej (z 1930 roku) oraz zniesienia pracy przymusowej (z 1957 roku).

17 kwietnia 2022
W Darcedo (chiń. Kangding), w prowincji Sichuan policja zatrzymuje trzydziestosześcioletniego Logę i jego żonę Juco. „Podobno podejrzewają ich o kontaktowania się z krewnymi za granicą”.

11 kwietnia 2022
Według niezależnych ekspertów Chiny poddają przymusowej izolacji ponad 370 milionów osób w 45 miastach – co oznacza 26 procent populacji i 40 procent gospodarki – z powodu „upolitycznionej przez Xi Jinpinga” i „zupełnie niepotrzebnej na tym etapie” kampanii „zero tolerancji dla COVID”.

10 kwietnia 2022
Chińskie media informują, że Tybet, „odwdzięczając się za lata pomocy”, podarował odciętemu od świata Szanghajowi sto ton jaczego mięsa i trzy tysiące litrów wody pitnej.

5 kwietnia 2022
Po zamknięciu Szanghaju w związku z kolejną falą COVID władze wywożą do „obozów izolacyjnych” tysiące zarażonych i ich bliskich.

31 marca 2022
Komisja kontroli dyscypliny informuje o wydaleniu z partii byłego ministra sprawiedliwości Fu Zhenghuy, oskarżając go o „utratę ducha i zasad”, „dekadencję i hołdowanie zabobonom” oraz „trzymanie z zaprzysięgłymi politycznymi kłamcami”.

30 marca 2022
Cering Samdup podpala się przed komisariatem przy klasztorze buddyjskim w Dziekundo (chiń. Jiegu), w prefekturze Juszu (chiń. Yushu) prowincji Qinghai. Zostaje natychmiast ugaszony i „wywieziony” przez policję.

27 marca 2022
Osiemdziesięciojednoletni Taphun podpala się przed komisariatem przy klasztorze Kirti w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan. „Został natychmiast zabrany przez policję, zmarł wkrótce potem”.

27 marca 2022
Poza hucznym podpisaniem porozumienia w 2017 roku nic nie zrobiono w sprawie „nowego jedwabnego szlaku” i linii kolejowej, mającej połączyć Katmandu z Tybetem – informują nepalskie media i zapowiadają, że na szczegółowy plan działania przyjdzie czekać jeszcze co najmniej cztery lata.

25 marca 2022
„Miałem zaszczyt spotykać się z nią wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych, a także raz w Pradze, w towarzystwie Vaclava Havla. Pochodziła z rodziny uchodźców – myślę, że przez to tak bardzo ceniła wolność i przejmowała się losem innych”, Dalajlama żegna Madeleine Albright, pierwszą kobietę na stanowisku Sekretarza Stanu.

22 marca 2022
Po dyskwalifikacji Rosjanki (za doping) Czojang Kji zostaje pierwszą tybetańską zdobywczynią złotego medalu olimpijskiego (z Londynu).

21 marca 2022
W kilka dni po publikacji raportu Departamentu Stanu, wedle którego Pekin „systematycznie uniemożliwiał” odwiedzanie Tybetu amerykańskim dyplomatom, dziennikarzom i turystom, Waszyngton obejmuje sankcjami kolejną grupę chińskich aparatczyków, odpowiedzialnych za „prześladowanie mniejszości” na terytorium ChRL i za granicą.

17 marca 2022
Niezależne źródła informują, że w październiku 2021 roku policja zatrzymała w Markhamie (chiń. Mangkang) troje nastolatków, krytykujących rugowanie języka tybetańskiego z programów nauczania. Od pięciu miesięcy nie wiadomo, co dzieje się z dziećmi; krewni podejrzewają, że zostały osadzone w obozie „reedukacyjnym”.

11 marca 2022
Pasang Norbu – przewodnik turystyczny i właściciel wypożyczalni rowerów z Gampy (chiń. Gangba) – zostaje pobity i zatrzymany przez policję, która „bezpodstawnie oskarża go o prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej, najwyraźniej chcąc ograniczyć kontakty Tybetańczyków z cudzoziemcami”.

10 marca 2022
W rocznicę wybuchu tybetańskiego powstania władze chińskie blokują główne arterie, wyprowadzając na ulice Lhasy wozy pancerne i uzbrojonych żołnierzy.

9 marca 2022
Rząd ChRL – obwiniający o zaognienie konfliktu NATO i Sany Zjednoczone – informuje o przeznaczeniu 5 mln yuanów (790 tys. USD) na pomoc dla Ukrainy (której w ciągu dwóch tygodni Tajwan przekazał ponad 18 milionów dolarów).

7 marca 2022
Brytyjski „Daily Mail” informuje, że chiński koncern Huawei pomaga władzom Rosji w odpieraniu hakerskich ataków w obronie Ukrainy.

5 marca 2022
Młody mężczyzna, który 25 lutego podpalił się przed Potalą w proteście przeciwko chińskim rządom, zostaje zidentyfikowany jako popularny piosenkarz i kompozytor Cełang Norbu. Według tybetańskich źródeł nie żyje.

5–11 marca 2022
Doroczne posiedzenia XIII Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK) oraz Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), zdominowane przez rosyjski najazd na Ukrainę (nazywany w Pekinie „operacją”) i kwestię „jednoczenia macierzy” (czyli otwarte groźby podobnego rozwiązania „kwestii” Tajwanu).

2 marca 2022
Według zachodnich wywiadów Xi Jinping – powiadomiony przez Putina o planowanym ataku na Ukrainę – poprosił o opóźnienie inwazji do zakończenia igrzysk w Pekinie.

2 marca 2022
Tybet źródła informują, że po trzydziestometrowym Buddzie i „sięgającym trzeciego piętra” Majtrei w październiku 2021 roku władze chińskie kazały też zniszczyć piętnastometrowy posąg Padmasambhawy w klasztorze Czanang, w Draggo (chiń. Luhuo), w Sichuanie.

25 lutego 2022
Sikjong Penpa Cering, prezydent Tybetańskiej Administracji w Indiach, potępia „nieludzki” atak na Ukrainę, „przypominający chińską inwazję na Tybet w 1950 roku”.

23 lutego 2022
„Niektóre państwa – radzi chińskie MSZ – powinny zadać sobie pytanie, czy kiedy USA pięciokrotnie doprowadzały do ekspansji NATO na wschód, wbrew własnym zapewnieniom umieszczając na progu Rosji ofensywną broń strategiczną, kiedykolwiek pomyślały o konsekwencjach przyparcia tego kraju do muru?”.

23 lutego 2022
You Quan, przewodniczący partyjnego Departamentu Pracy Frontu Jedności, przyjmuje – i wzywa do „aktywniejszego” sinizowania buddyzmu – „chińskiego Panczena” z okazji Nowego Roku kalendarza tybetańskiego. Pekin wydaje się konsekwentnie marginalizować „fałszywego” lamę, który wcześniej wygłaszał noworoczne „orędzia” eksponowane przez państwowe media.

22 lutego 2022
Po zaatakowaniu Ukrainy przez Putina chińska cenzura wprowadza zakaz krytykowania Rosji i oskarża Stany Zjednoczone o „podsycanie napięcia”.

17 lutego 2022
Wang Junzheng, nowy sekretarz partii w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, odwiedza lhaskie klasztory przed marcowymi rocznicami, żeby przypomnieć mnichom, że mają być „lojalnymi wobec partii patriotycznymi i posłusznymi obywatelami”.

15 lutego 2022
Chiny ogłaszają „przełomowe” odkrycie złóż litu w masywie Czomolungmy.

13 lutego 2022
Zatrzymanie Czodron – studentki uczącej w czasie ferii tybetańskiego dzieci z rodzinnej wioski – w Riłocze (chiń. Leiwuqi), w TRA.

luty 2022
W związku z igrzyskami olimpijskimi w Pekinie władze chińskie wprowadzają „nadzwyczajne środki bezpieczeństwa” w całym Tybecie, zakazując między innymi rozmawiania z krewnymi za granicą i wzywając na codzienne przesłuchania „politycznie niepewnych”.

11 lutego 2022
Postscriptum do propagandowego zapalenia znicza w Pekinie przez ujgurską sportsmenkę: organizacja praw człowieka ujawnia, że Ujgur, który uczestniczył w sztafecie olimpijskiej w 2008 roku – Adil Abdurehim, „zaufany” członek partii, pracownik lokalnego wydziału kultury i sportu – odbywa karę 14 lat więzienia „za oglądanie kontrrewolucyjnych filmów”.

10 lutego 2022
Policja aresztuje w Draggo (chiń. Luhuo) trzech pielgrzymów za „politycznie drażliwe treści” – zdjęcia rozebranego na rozkaz władz wielkiego posągu Buddy – w telefonach.

6 lutego 2022
Podczas spotkania na obrzeżach olimpiady w Pekinie prezydent Duda dziękuje Chinom za przysłane do Polski – skądinąd niespełniające norm – covidowe maseczki ochronne, a przewodniczący Xi deklaruje, że Chiny „gotowe są pomóc Polsce stać się kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw do Europy”.

4 lutego 2022
Prezydent Duda – jako jedyna głowa państwa z Unii Europejskiej – uczestniczy w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie. Według komunikatu gospodarzy Polska zajmuje trzynaste miejsce – za, kolejno, Rosją, Kambodżą, Singapurem, Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem, Uzbekistanem, Egiptem, Arabią Saudyjską, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi – w rankingu gości przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin. Chińskie media zapowiadają, że w zimowych igrzyskach wezmą udział pierwsi tybetańscy sportowcy: Jangczen Lhamo (chiń. Yongqing Lamu), Cering Dhondup (chiń. Ciren Zhandui) .

3 lutego 2022
W „apolitycznej” – jak stanowczo podkreśla Pekin – sztafecie olimpijskiej biegnie pułkownik Qi Fabao, „bohater” chińskiego ataku na indyjski obóz w „spornej” dolinie Galwan, w Ladakhu, podczas którego zginęło kilkudziesięciu żołnierzy. Delhi odpowiada „politycznym bojkotem” igrzysk.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU