STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU21 listopada 2020
Pierwsza, historyczna wizyta szefa tybetańskiego rządu na wychodźstwie w Białym Domu.

18 listopada 2020
Dziennikarze ujawniają wewnętrzne partyjne instrukcje, zabraniające mediom nagłaśniania noworocznych życzeń „chińskiego Panczena” i nakazujące „kontrolowanie temperatury” internetowych komentarzy, by „nie podsycać zainteresowania buddyzmem tybetańskim”.

listopad 2020
Władze chińskie – w imię „walki ze smogiem” – ogłaszają kampanię „odpowiedzialnego odprawiania praktyk religijnych”, zamykając na kłódkę wielkie kadzielnice przed lhaskim Dżokhangiem i zakazując wiernym rytualnego ofiarowywanie wonnego dymu przed najbardziej czczonym sanktuarium Tybetu.

16 listopada 2020
Centralna Komisja Wyborcza diaspory ogłasza dodatkowy termin rejestracji dla chcących oddać głos w przyszłorocznej elekcji z powodu spadku liczby zarejestrowanych o ponad osiem procent.

15 listopada 2020
Piętnaście państw Azji i Oceanii podpisuje umowę o utworzeniu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), największej na świecie strefy wspólnego handlu, obejmującej 29% światowego PKB i skupiającej trzecią część ludzkości.

11 listopada 2020
Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych przyjmuje rezolucję, pozwalającą na usuwanie hongkońskich deputowanych, którzy opowiadali się za niepodległością miasta lub kwestionowali władzę Pekinu, a lokalna administracja natychmiast „dyskwalifikuje” czterech posłów opozycji. Reszta rezygnuje na znak protestu.

2 listopada 2020
Chiny ogłaszają rozpoczęcie budowy linii kolejowej, która połączy prowincję Sichuan z Lhasą.

19 października 2020
Delhi ogłasza, że każda chińska inwestycja będzie wymagała zgody rządu Indii.

19 października 2020
Chińscy archeolodzy publikują wyniki badań, z których wynika, że ponad 5000 lat temu na Wyżynie Tybetańskiej żyły i nosorożce.

16 października 2020
Robert Destro, nowy amerykański koordynator ds. tybetańskich, przyjmuje w Departamencie Stanu – po raz pierwszy oficjalnie – Lobsanga Senge, prezydenta Centralnej Administracji Tybetańskiej w Indiach.

14 października 2020
Po przerwie, która trwała niemal całą kadencję, amerykańska administracja obsadza stanowisko specjalnego koordynatora ds. tybetańskich, którym zostaje – jak dotąd najniższy rangą – asystent sekretarza w Biurze Demokracji, Praw Człowieka i Pracy, Robert Destro.

13 października 2020
Misja złożona z nepalskich polityków i urzędników potwierdza, że chińscy żołnierze przesunęli słupy graniczne o półtora kilometra, „zagarniając część dystryktu Humla”.

6 października 2020
W Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ 39 państw – w tym Polska – potępia Chiny za naruszanie praw człowieka, szczególny nacisk kładąc na sytuację w Xinjiangu, Hongkongu i Tybecie.

4 października 2020
„Hodowla przemysłowa jest bardzo szkodliwa dla środowiska naturalnego. Warto propagować wegetarianizm”, mówi Dalajlama w Światowym Dniu Zwierząt, nazywając je „ozdobą świata”.

25 września 2020
Wang Jinhe, wiceszef wydziału transportu TRA, zostaje wydalony z partii – i „przekazany prokuraturze” – za „poważne naruszenie dyscypliny w sferze polityki, organizacji, pracy i życia”.

25 września 2020
Podczas wiecu poświęconego „studiowaniu decyzji siódmego forum” przewodniczący komitetu klasztoru Taszilhunpo zobowiązuje duchowych do „kroczenia drogą sinizacji religii naszego kraju i kierowania się przepisami w kwestiach wiary”.

24 września 2020
„Być może słyszał Pan i ma świadomość, że konstytucja pańskiego kraju gwarantuje wszystkim nacjom »prawo do używania i rozwijania własnego języka w mowie i piśmie«, które w tej chwili jawnie odbiera się mongolskim dzieciom w Mongolii Wewnętrznej”, pisze Cachiagijn Elbegdordż, były prezydent Mongolii, apelując do przewodniczącego Xi Jinpinga o powstrzymanie „horroru likwidowania Mongołów jako odrębnej grupy etnicznej”.

21 września 2020
Amerykańskie służby aresztują Baimadajię Angwanga – nowojorskiego policjanta pochodzenia tybetańskiego – któremu zarzuca się, że przez sześć lat był „chińskim agentem”, szpiegującym rodaków i pomagającym konsulatowi ChRL w nawiązywaniu kontaktów w policji.

20 września 2020
Nepalskie media publikują zdjęcia dziewięciu budynków, które „Chińczycy zbudowali nielegalnie w dystrykcie Humla i nie dopuszczają w ich pobliże lokalnej ludności”.

19 września 2020
Po ponaddziesięcioletniej przerwie władze chińskie ogłaszają „ćwiczenia przeciwlotnicze” w Lhasie.

17 września 2020
Niezależne źródła informują o ponad czterech tysiącach zatrzymanych i dziewięciu ofiarach śmiertelnych pacyfikacji protestów przeciwko usuwaniu języka mongolskiego ze szkół w Mongolii Wewnętrznej.

14 września 2020
Lhamo – popularna vlogerka z Ngaby (chiń. Aba) w Sichuanie – zostaje oblana benzyną i podpalona przez byłego męża podczas internetowej transmisji. Brutalne zabójstwo wywołuje szok i staje się katalizatorem dyskusji o przemocy domowej w społeczeństwie tybetańskim.

14 września 2020
Indyjskie służby aresztują Rajeeva Sharmę, znanego dziennikarza – często piszącego wrogie teksty o Dalajlamie i tybetańskiej diasporze – po zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin.

14 września 2020
Prowincja Anhui ogłasza likwidację „punktów za pochodzenie” etniczne na egzaminach wstępnych do szkół wyższych. „Eksperci i obywatele chwalą decyzję jako krok w kierunku zwiększenia równości edukacyjnej i narodowej jedności”.

12 września 2020
Amerykańska fundacja Dui Hua, powołując się na chińskie „źródła rządowe”, publikuje nazwiska dziewięciu Tybetańczyków skazanych w tym roku za „separatystyczne podżeganie” w prefekturze Kardze (chiń. Ganzi) prowincji Sichuan.

12 września 2020
Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi prosi Dalajlamę o przesłanie dla „wirtualnego szczytu” przywódców parlamentów państw G7, poświęconego zmianom klimatycznym.

8 września 2020
Indie i Chiny oskarżają się nawzajem o oddanie strzałów – w powietrze – w demarkacyjnej strefie „linii rzeczywistej kontroli” w Ladakhu, gdzie na mocy dwustronnych uzgodnień żołnierze od lat wnosili broni ani materiałów wybuchowych.

3 września 2020
Departament Stanu USA – w imię „wzajemności” – nakłada kolejne restrykcje na chińskich dyplomatów, zobowiązując ich między innymi do uzyskiwania zezwoleń na organizowanie publicznych spotkań czy odwiedzanie uczelni.

2 września 2020
Po kolejnym incydencie granicznym Indie zakazują używania 118 chińskich aplikacji.

wrzesień 2020
„Konstytucyjny kryzys” w Dharamsali: odpowiednik „sądu najwyższego” diaspory odbiera czynne prawo wyborcze (do marca, co obejmuje pierwszą turę wyborów prezydenckich) jedenastu deputowanym ze Stałego Komitetu (w tym „marszałkowi”) parlamentu za przełożenie do przyszłego roku sesji z powodu pandemii (gdyż konstytucja wymaga, żeby Izba obradowała co sześć miesięcy). Ukarani kwestionują decyzję jako bezprawną, ale uznaje ją – i wydaje stosowne polecenie delegaturom – centralna komisja wyborcza.

wrzesień 2020
Nie zważając na protesty rodziców, władze lokalne kierują dzieci do chińskich szkół z internatem i likwidują klasy z wykładowym językiem tybetańskim w Rebgongu (chiń. Tongren) i Themczenie (chiń. Tianjun), w prowincji Qinghai.

29–30 sierpnia 2020
Indyjska armia informuje o starciach i „pokrzyżowaniu chińskiej próby zmiany status quo” na granicy w Ladakhu. Operację przeprowadzają tybetańscy komandosi z „Formacji 22”. Ginie dowódca kompanii, pięćdziesięciojednoletni Nima Tenzin. Inny żołnierz odnosi rany.

28–29 sierpnia 2020
Po dorocznych gospodarskich wizytach przewodniczącego frontu jedności i chińskiego Panczena oraz niespodziewanej inspekcji w Lhasie ministra spraw zagranicznych (co zapewne wiąże się z kryzysem w relacjach z Indiami i USA) przewodniczący Xi Jinping zwołuje w Pekinie „dwudniowe spotkanie robocze na najwyższym szczeblu” – formalnie nazwane „siódmym centralnym roboczym sympozjum” (wcześniej „forum”) – wzywając do zmienienia regionu w „twierdzę nie do zdobycia”, „zdwojenia wysiłków w budowaniu zjednoczonego, dostatniego, cywilizowanego, harmonijnego i pięknego nowego, nowoczesnego, socjalistycznego Tybetu”, „strzeżenia stabilności i narodowej jedności, edukowania mas i zwalczania separatyzmu”, „intensywnej pracy w szkołach, aby zasiewać nasiona miłości do Chin w sercu każdego dziecka” oraz „sinizacji buddyzmu tybetańskiego i dostosowania go do wymogów socjalizmu”.

27 sierpnia 2020
Trzysta tysięcy uczniów w Mongolii Wewnętrznej bojkotuje rozpoczęcie roku szkolnego w odpowiedzi na plan „reformy edukacyjnej”, polegającej – podobnie jak wcześniej w Tybecie i ujgurskim Xinjiangu – na zastępowaniu chińskim języka „mniejszości”. Rodzice piszą petycje i demonstrują na ulicach, władze blokują media społecznościowe, straszą karami i wyprowadzają na ulice oddziały paramilitarnej policji. Co najmniej cztery osoby na znak protestu odbierają sobie życie.

26 sierpnia 2020
„Jakby prosić, żeby bandyta orzekł, czy ofiara jest rzeczywiście ofiarą”: burza wokół ujawnionych przez lokalne media planów „odnowienia” umowy – podpisanej przez rząd Szwajcarii w 2015 roku i nigdy nieopublikowanej – która pozwala „zapraszać” przedstawicieli Pekinu w celu ustalenia tożsamości i zweryfikowania historii osób, proszących o azyl jako prześladowani w ChRL.

24 sierpnia 2020
Media ujawniają, że współpracująca z wieloma zachodnimi gazetami anglojęzyczna aplikacja informacyjna TikToka systematycznie „usuwała wzmianki o Dalajlamie, Tybecie i wolności słowa”.

21 sierpnia 2020
Zatrzymanie sześćdziesięciotrzyletniego sołtysa Bu Dokjaba i jego siostrzeńca Gjalcena, mobilizujących ziomków do protestowania przeciwko „wywłaszczeniom” w okręgu Czumarleb (chiń. Qumalai), w prowincji Qinghai.

19 sierpnia 2020
W dniu rozpoczęcia święta Szoton, które tradycyjnie ściąga do lhaskich sanktuariów tysiące wiernych, władze – przywołując „zagrożenie COVID-19” – z dnia na dzień ograniczają liczbę Tybetańczyków wpuszczanych do świątyń, które bez żadnych przeszkód odwiedzają tłumy chińskich turystów, oraz odwołują występy tybetańskich trup operowych, zastępując je wystawą propagandowych fotografii.

15 sierpnia 2020
Dolkar – skazana na 15 miesięcy pozbawienia wolności za informowanie o symbolicznym proteście i zatrzymaniu siostrzeńca w Serszulu (chiń. Shiqu), w prowincji Sichuan – zostaje zwolniona z więzienia (i natychmiast przewieziona do szpitala) „schorowana, z ropiejącymi ranami na rękach i nogach”.

11 sierpnia 2020
„Tajemnicza śmierć” dziennikarza Balarama Baniyi, który – jak przypominają lokalne stowarzyszenia dziennikarskie, domagając się niezależnego śledztwa – ujawnił „przyłączenie” nepalskiej wioski do Chin przez żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i był nieprzejednanym krytykiem rosnących wpływów Pekinu.

10 sierpnia 2020
Jimmy Lai – prodemokratyczny hongkoński potentat medialny z brytyjskim paszportem – zostaje zatrzymany na podstawie nowych przepisów o bezpieczeństwie narodowym.

9 sierpnia 2020
Władze prowincji Qinghai potwierdzają zatrzymanie Ma Shaoweia, chińskiego „potentata węglowego” oskarżonego przez media o kierowanie „olbrzymią nielegalną kopalnią odkrywkową” na terenie „priorytetowego” rezerwatu przyrody w górach Amdo Dola Riło (chiń. Qilian), w tybetańskiej prefekturze Conub (chiń. Haixi). Nielegalne wyrobisko – na które Tybetańczycy skarżyli się od ponad dekady, bo „zatruwało wodę i pastwiska” – ma „5 kilometrów długości, kilometr szerokości i 500 metrów głębokości”, hałdy żużlu sięgają 50 metrów.

7 sierpnia 2020
Amerykański PEN alarmuje, że Hollywood – które kiedyś pomagało piętnować naruszanie praw człowieka w Chinach i Tybecie – dziś skupia się na cenzurowaniu filmów, żeby przypodobać się władzom w Pekinie.

5 sierpnia 2020
Przed nadchodzącymi wyborami sikjonga (prezydenta Centralnej Administracji w Indiach) Dharamsala zmienia ordynację, zakazując między innym prowadzenia negatywnej kampanii, wykorzystywania do agitacji zdjęć Dalajlamy, flagi i mapy Tybetu, wskazywania i popierania kandydatów organizacjom religijnym i społecznym, oraz wymuszania i kupowania głosów.

1 sierpnia 2020
Eksperci ONZ do spraw wymuszonych zaginięć, arbitralnych uwięzień, praw kulturalnych, spraw mniejszości oraz wolności religii i wyznania upubliczniają wystosowany w czerwcu apel, w którym domagają się „szczegółowych informacji” o losie uprowadzonego w 1995 roku Genduna Czokji Nimy i wyrażają obawy, że Pekin może mieszać się w proces wyboru następcy Dalajlamy.

30 lipca 2020
Chińskie media informują o wszczęciu dochodzenia w sprawie Wang Yuntinga, sekretarza partii w Komisji Zdrowia Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, podejrzewanego o „poważne naruszenie dyscypliny i prawa” (co z reguły oznacza korupcję).

27 lipca 2020
Amerykański personel opuszcza konsulat Chengdu, funkcjonariusze służby bezpieczeństwa usuwają z ulic demonstrantów „wznoszących antyamerykańskie okrzyki”.

26 lipca 2020
Indie zakazują używania kolejnych 47 chińskich aplikacji, które uznają za „klony” zablokowanych wcześniej 59 „programów szpiegujących”.

24 lipca 2020
Pekin ogłasza, że w ramach retorsji każe USA zamknąć konsulat w Chengdu, w Sichuanie (jedyne okno na Tybet).

23 lipca 2020
„Waszyngton musi zerwać z dotychczasową polityką ufania Chinom i stanąć na czele globalnego sojuszu demokracji, by dać odpór coraz bardziej agresywnym działaniom Pekinu – mówi sekretarz stanu Mike Pompeo. – Jeśli wolny świat nie zmieni komunistycznych Chiny, komunistyczne Chiny zmienią nas”.

22 lipca 2020
Władze lokalne podały, że w pierwszej połowie roku Tybetański Region Autonomiczny odwiedziło osiem milionów turystów.

19 lipca 2020
Światowe media podają, że część produkowanych w Chinach maseczek ochronnych szyją „reedukowani” ujgurscy więźniowie.

14 lipca 2020
Prezydent Donald Trump podpisuje rozporządzenie wykonawcze, odbierające Hongkongowi specjalny status w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, oraz ustawę, przewidującą karanie osób i instytucji, które odpowiadają za „podkopywanie” hongkońskiej autonomii.

9 lipca 2020
Dwa dni po ukaraniu chińskich aparatczyków, których uznano winnymi „ograniczania dostępu do Tybetu”, Departament Stanu ogłasza podobne sankcje wobec „prześladowców Ujgurów”. Tym razem Mike Pompeo podaje trzy nazwiska, wymieniając Chena Quanguo, sekretarza partii w Urumczi (a wcześniej w Lhasie); Zhu Hailuna, sekretarza tamtejszego komitet spraw politycznych i prawnych; oraz Wang Mingshana, sekretarz komitetu bezpieczeństwa publicznego – winnych miedzy innymi internowania w obozach „reedukacyjnych” ponad miliona Ujgurów oraz kampanii przymusowych sterylizacji kobiet. Chen Quanguo – któremu Pompeo wypomina również represje wobec Tybetańczyków – jest pierwszym objętym amerykańskimi sankcjami członkiem dwudziestopięcioosobowego Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

7 lipca 2020
Zgodnie z ustawą z grudnia 2018 roku amerykański Departament Stanu ogłasza, że USA nie będą wpuszczać chińskich dyplomatów, którzy zostali uznani za winnych „ograniczania dostępu” do Tybetu amerykańskim dziennikarzom, dyplomatom i turystom. Sekretarz Mike Pompeo nie podaje do wiadomości publicznej listy ukaranych aparatczyków.

6 lipca 2020
Wang Yang – przewodniczący Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK) i numer cztery w strukturach Komunistycznej Partii Chin – składa doroczną wizytę w Lhasie (tym razem w dniu 85. urodzin Dalajlamy), tradycyjnie wzywając do „strzeżenia jedności Chin” i „zdecydowanego zwalczania separatyzmu”.

1 lipca 2020
Rząd w Delhi zakazuje używania 59 chińskich aplikacji – miedzy innymi Tik Tok i WeChat – które mają stanowić „zagrożenie dla suwerenności, integralności i bezpieczeństwa Indii”.

7 lipca 2020
Zgodnie z ustawą z grudnia 2018 roku amerykański Departament Stanu ogłasza, że USA nie będą wpuszczać chińskich dyplomatów, którzy zostali uznani za winnych „ograniczania dostępu” do Tybetu amerykańskim dziennikarzom, dyplomatom i turystom. Sekretarz Mike Pompeo nie podaje do wiadomości publicznej listy ukaranych aparatczyków.

30 czerwca 2020
Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Pekinie przyjmuje ustawę, praktycznie zakazującą działalności opozycyjnej w Hongkongu. Niemal z dnia na dzień na podstawie nowych przepisów zostają aresztowani pierwsi demonstranci.

26 czerwca 2020
Pięćdziesięciu ekspertów ONZ, zajmujących się ochroną praw człowieka, wystosowuje bezprecedensowy apel, wzywając społeczność międzynarodową do podjęcia „wspólnych i zdecydowanych kroków” w celu zapewnienia poszanowania przez Chiny „podstawowych swobód” obywateli oraz „zobowiązań traktatowych”.

21 czerwca 2020
Media informują, że po krwawym chińskim ataku na indyjski posterunek w Ladakhu, władze w Delhi zmieniają zasady, które obowiązywały w pasie granicznym, zezwalając żołnierzom na używanie tam broni palnej.

17 czerwca 2020
Pośredni Sąd Ludowy w Gologu (chiń. Guoluo), w prowincji Qinghai odrzuca apelację Anji Sengdry – działacza społecznego, który naraził się lokalnym aparatczykom walką z nadużyciami i został skazany na siedem lat więzienia za „wzywanie do zakłócania porządku publicznego, wszczynanie burd i wywoływanie problemów”.

15 czerwca 2020
W dniu 67. urodzin przewodniczącego Xi Jinpinga chińscy żołnierze, uzbrojeni w nabijane gwoździami pałki, atakują indyjski obóz przy „spornej” granicy w dolinie rzeki Galwan, w Ladakhu. Światowe media informują najpierw o śmierci trzech indyjskich żołnierzy, ale kilka godzin później Delhi wydaje komunikat, mówiący o 20 zabitych. Wedle nieoficjalnych doniesień „zginęło albo odniosło ciężkie rany” także 43 chińskich wojskowych. To pierwsze ofiary śmiertelne przygranicznych starć od „incydentu” na przełęczy Tulung-la w 1975 roku.

15 czerwca 2020
Nepalskie media informują, że wiele prywatnych szkół wprowadza chiński jako język obowiązkowy, ponieważ władze w Pekinie obiecały opłacać nauczycieli.

12 czerwca 2020
Niezależne źródła informują, że kontrolowany przez władze chińskie portal społecznościowy i komunikator internetowy WeChat blokuje konta „wpływowych” tybetańskich uchodźców.

8 czerwca 2020
Gjurme Kansur Rinpocze otrzymuje Order Australii – najwyższe odznaczenie państwowe – za dokonania dla oświaty i buddyzmu.

3 czerwca 2020
Chińskie media podają, że żołnierze AL-W ćwiczą w Tybecie „nocne rajdy na terytorium wroga”.

1 czerwca 2020
Po formalnym zniesieniu „pandemicznych” zakazów i ograniczeń policja konfiskuje towary ponad dwustu tybetańskich straganiarzy w Chengdu. Tybetańczycy czują się pokrzywdzeni i dyskryminowani. W sieci krąży nagranie, na którym jedna z ukaranych kobiet prosi funkcjonariuszy o litość i pyta, dlaczego traktują się ją inaczej niż chińskich kupców. „My też jesteśmy obywatelami Chin”, powtarza.

1 czerwca 2020
Władze lokalne w Hongkongu – wskazując pandemię, a nie nowe przepisy z Pekinu – po raz pierwszy zakazują upamiętnienia rocznicy krwawej pacyfikacji protestów z 1989 roku.

30 maja 2020
Prezydent Trump zapowiada, że zakończy „preferencyjne” traktowanie Hongkongu, ponieważ Pekin odebrał mu namiastkę autonomii.

24 maja 2020
Tysiące demonstrantów na ulicach i setki zatrzymanych, protestujących w Hongkongu przeciwko odbieraniu im namiastki autonomii ustawą o „bezpieczeństwie narodowym”.

23 maja 2020
Po wcześniejszych doniesieniach o granicznych przepychankach w Sikkimie indyjskie media informują, że w ciągu miesiąca na teren Ladakhu wkroczyło ponad pięć tysięcy chińskich żołnierzy.

21 maja 2020
Opóźnione z powodu pandemii doroczne posiedzenia XIII Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (OLPKK) oraz Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), mające pokazać światu, że Chiny „wygrały wojnę” z koronawirusem. Najważniejsza ustawa, jaką podsuwa deputowanym partia, dotyczy bezpieczeństwa narodowego, która – praktycznie zakazując protestów – przekreśla zasadę „dwóch systemów”, a z nią nadzieje mieszkańców Hongkongu.

19 maja 2020
Pięciu specjalnych sprawozdawców ONZ (m. in. do spraw arbitralnych uwięzień i mniejszości) wzywa Chiny do natychmiastowego zwolnienia Anji Sengdry – skazanego na siedem lat więzienia działacza społecznego z Gade (chiń. Gande) w prowincji Qinghai – oraz do wywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań i przestrzegania praw „tybetańskiej mniejszości”.

19 maja 2020
Kongresman Scott Perry wnosi projekt ustawy, która upoważnia prezydenta USA do uznania Tybetańskiego Regionu Autonomicznego za „odrębne i niezależne państwo”.

18 maja 2020
Dokładnie ćwierć wieku po uprowadzeniu wskazanego zgodnie z tybetańską tradycją buddyjską Panczenlamy – i wysypie rocznicowych protestów społeczności międzynarodowej – rzecznik chińskiego MSZ informuje, że Gendun Czokji Nima „jako dziecko otrzymał bezpłatne obowiązkowe wykształcenie, następnie zdał egzamin na wyższą uczelnię, a teraz ma pracę”. Przy okazji tradycyjnie zapewnił, że „wraz z rodziną prowadzi normalne życie i nie chce być niepokojony”.

12 maja 2020
Niezależne źródła informują o petycji setek tybetańskich rodzin, które „wywłaszczono i eksmitowano w próżnię”, ponieważ nie mieszkały w miejscu zameldowania (szukając pracy albo możliwości kształcenia dzieci) w chwili ogłaszania programu przymusowych przesiedleń w Markhamie (chiń. Mangkang) i Gondzio (chiń. Gongjue), w TRA.

8 maja 2020
W Katmandu zatrzymanych zostaje 48 Chińczyków, którzy szarpią się z policją, żądając, by ambasada ChRL zabrała ich „do domu” z zamkniętego z powodu pandemii Nepalu.

7 maja 2020
W Sertharze (chiń. Seda), w Sichuanie umiera czterdziestotrzyletni Czokji – były więzień polityczny, który spędził za kratami cztery lata za świętowanie urodzin Dalajlamy – ponieważ „władze uniemożliwiły mu podjęcie leczenia”.

6 maja 2020
Freedom House umieszcza Polskę na liście dwudziestu państw, w których ChRL „żeruje na słabych lub nieistniejących instytucjach demokratycznych”.

5 maja 2020
Władze w Szigace organizują wiece i szkolenia z okazji wejścia w życie przepisów o „Utworzeniu modelowego obszaru jedności etnicznej i postępu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym”, wzywając „Tybetańczyków i Chińczyków do zawierania mieszanych małżeństw” w zamian za rozmaite „nagrody”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU