DZIEDZICTWO

W 2017 roku – wbrew konstytucyjnym i ustawowym gwarancjom autonomii tzw. „mniejszości” – przywódcy Komunistycznej Partii Chin rozpoczęli kampanię „sinizowania” religii, w tym buddyzmu tybetańskiego, co, jak wskazuje sama nazwa, musi równać się jego zagładzie. Poniżej prezentujemy wybór tekstów, które uznano za zagrożenie dla „suwerenności” i „terytorialnej integralności” chińskiego państwa.

Jego Świątobliwość Tenzin Gjaco Czternasty Dalajlama Tybetu Słowa prawdy


Adeu Rinpocze Oddanie i wyrzeczenie

Alak Zenkar Rinpocze Krótki opis dziesięciu pojazdów

Atiśa Girlanda klejnotów Bodhisattwy

Atiśa Lampa rozświetlająca ścieżkę Przebudzenia

Buton Rinczen Drub Trzy po trzy

Cangnjon Heruka Pieśń esencji wielkiego pojazdu

Cangnjon Heruka Pieśń esencji wielkiego pojazdu

Carcien Losal Gjaco Praktyka skończona

Ciatral Rinpocze Odpowiedź w trzech sylabach

Ciatral Rinpocze O pożytkach ratowania życia

Ciokgjur Lingpa Do serca

Congkhapa Migcema

Congkhapa Modlitwa stopni ścieżki

Congkhapa Trzy aspekty ścieżki

Dalajlama Gendun Gjaco Modlitwa o rozkwit dobroci

Dalajlama Gendun Gjaco Wymiana siebie na innych

Dalajlama Kelsang Gjaco Deszcz osiągnięć. Pieśń czterech uważności

Dagmo Kusio Sakja Pogląd, medytacja, działanie

Deszung Rinpocze Buddyzm bez sekt

Dilgo Khjence Rinpocze Rada dla Dziamjanga Gjalcena

Dilgo Khjence Rinpocze Serdeczna rada w czterech zdaniach

Dodrubcien Rinpocze O bezmyślności myślicieli

Dodrubcien Rinpocze O spaniu

Dudziom Lingpa Pieśń bez tytułu

Dudziom Rinpocze Lama, klejnot życzeń

Dudziom Rinpocze Lama, niedościgły

Dudziom Rinpocze Natura umysłu

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje Rada dla Lhałanga Taszi

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje Pogląd i medytacja

Dziamjang Khjence Czokji Lodro O poznawaniu natury umysłu

Dzigme Lingpa Rada

Garcien Rinpocze Więzienny tonglen Khenpo Munsela

Gelongma Palmo Siedmioczęściowa modlitwa do Tary

Gesze Langri Tangpa Ćwiczenie umysłu w ośmiu strofach

Gjalse Thogme Zangpo Komentarz do siedmiu punktów ćwiczenia umysłu

Karma Mijo Stan rzeczy

Karmapa Deszin Sziekpa Natura samsary i nirwany

Karmapa Khakhjab Dordże Rada dla Ogjen Como

Karmapa Mikjo Dordże Jak praktykować prawdziwą Dharmę

Karmapa Mikjo Dordże Słowo o sutrze winaji

Karmapa Rangdziung Rikpi Dordże Rangnam. Krótka autobiografia

Karmapa Rangdziung Rikpi Dordże Pochwała Tary

Karmapa Rangdziung Rikpi Dordże Przypomnienie

Karmapa Rolpai Dordże Pieśń ze szlaku

Karmapa Rolpai Dordże Pieśń dla ślepca

Khenpo Cultrim Gjaco Rinpocze Dźwięk konchy Dharmy. Esencja trzech pojazdów

Khenpo Dzigme Phuncog Dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi

Khenpo Dzigme Phuncog Rada z głębi serca

Khenpo Dzigme Phuncog Modlitwa aspiracji

Khenpo Dzigme Phuncog Natychmiastowe błogosławieństwa – guru joga

Khenpo Dzigme Phuncog Pieśń zwycięstwa. Cudowna muzyka niebiańskiego bębna

Khenpo Dzigme Phuncog Słońce błogosławieństw

Khenpo Gangszar Wymiotując złotem

Khenpo Gangszar O urzeczywistnianiu esencji umysłu

Khenpo Munsel Nie ma Dharmy bez czystej zasługi

Khenpo Ngakczung Rada dla Ciejing Łangmo

Khenpo Sodargje Najwyższe pouczenie

Kukkuripa Doha

Lerab Lingpa Rada

Ling Rinpocze i Tridziang Rinpocze Modlitwa o długie życie Jego Świątobliwości Dalajlamy

Longczen Rabdziam Sześć najważniejszych pouczeń

Macik Labdryn O bogach i demonach

Macik Labdryn i Padampa Sangje Pięć sentencji

Mipham Cztery tradycje duchowe Tybetu

Mipham Esencja osiemdziesięciu czterech tysięcy nauk Dharmy

Mipham Esencja umysłu

Mipham Głębokie pouczenie siamathy

Mipham Koło analizy i medytacji oczyszczających aktywność mentalną

Mipham Lampa rozpraszająca ciemności

Mipham Modlitwa pomyślnych dni

Mipham Natura umysłu w trzech punktach

Mipham Pogłębianie koncentracji

Mipham Rada dla początkujących

Mipham Spoczynek, ruch i świadomość

Njala Pema Dyndul O poznawaniu słabych stron

Ngulczu Thogme Zangpo Trzydzieści siedem praktyk bodhisattwy

Padmasambhawa Wielka doskonałość

Patrul Rinpocze O naturze umysłu

Patrul Rinpocze Pogłębianie koncentracji

Reczungpa Pięć definicji

Rongton Szedzia Kunrig Wrota radości ścieżki wyzwolenia: Praktyka sześciu doskonałości

Sakja Trizin Rinpocze Natura umysłu

Samdong Rinpocze Ośmioraka szlachetna ścieżka

Sangje Njenpa Rinpocze O przeszkodach

Sonam Palden Ojczysta mowa

Sera Khandro Pierwotnie czysta, wszechobecna świadomość

Szabkar Pieśń praktyki

Szabkar Tylko tyle

Taranatha O kultywowaniu prawości

Tenga Rinpocze Praktyka mahamudry

Tenga Rinpocze Łączenie praktyki Dharmy z codziennym życiem

Tenga Rinpocze Lama

Tennji Lingpa Medytacja nietrwałości

Terdak Lingpa Ostatnie słowa

Thangtong Gjalpo Modlitwa, która uratowała Sakję

Thangtong Gjalpo Modlitwa o zażegnanie słowami prawdy strachu przed wojną

Thangtong Gjalpo Schronienie zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne

Tilopa Sześć gwoździ

Traleg Rinpocze Samowyzwolenie

Trulszik Rinpocze Rada

Tukłan Czokji Nima Serdeczna rada w sprawie zachowania na co dzień

Tulku Urgjen Rinpocze Trzy doskonałości

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU