Ćwiczenie umysłu w ośmiu strofach

Gesze Langri Tangpa

1.
Kiedy idzie o cel najwyższy,
Wszystkie czujące istoty
Cenniejsze są od klejnotu życzeń,
Przeto zawsze będę je miłował.

2.
W towarzystwie innych
Zawsze będę najniższy
I sercem całym
Nad siebie cenić ich będę.

3.
Zawsze będę patrzył w umysł
I gdy tylko pojawi się myśl szkodliwa,
Stawię jej czoło i odwrócę,
Godzi bowiem we mnie i w innych.

4.
Widok ludzi podłych
Przytłoczonych cierpieniem lub nieprawością
Ucieszy mnie niczym cud,
Skarb znaleziony bezcenny.

5.
Ilekroć ktoś zawistny
Zrani mnie lub znieważy,
Wezmę sobie porażkę,
Zostawiając mu triumf.

6.
Kiedy ci, którym pomagam
Albo całkowicie zawierzam,
Krzywdę mi bezzasadnie wyrządzą,
Za prawdziwego nauczyciela ich uznam.

7.
Słowem, jawnie i nie wprost
Wszystkim swym matkom dam wsparcie i szczęście,
Potajemnie biorąc na siebie
Każdą ich krzywdę i cierpienie.

8.
Niechaj nie położy się na tym
Choćby cień ośmiu spraw powszednich,
Obym dostrzegł ułudę wszechrzeczy
I, wolny od przywiązania, zrzucił kajdany.

Gesze Langri Tangpa (1054–1123) był jednym z najsłynniejszych mistrzów kadampy.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU