Girlanda klejnotów Bodhisattwy

Atiśa

Girlanda klejnotów Bodhisattwy Atiśa
Pokłon Wielkiemu Współczuciu!
Pokłon Bóstwom, darzącym wiarą i oddaniem!
Pokłon Mistrzom!

Wyzbądź się wątpliwości i niezdecydowania,
Poświęć praktyce serce całe.
Otrząśnij się z apatii, otępienia i lenistwa,
Tchnij w swe starania radość i entuzjazm.

Uważny, czujny i skupiony,
Strzeż wrót zmysłów bez ustanku.
Po trzykroć za dnia i po trzykroć w nocy
Nieprzerwanie badaj swoje myśli.

Nie ukrywaj własnych błędów
I nie szukaj ich w innych.
Chwal cudze przymioty
I milcz o swoich.

Zapomnij o bogactwach i zaszczytach,
Nie goń za zyskiem i sławą.
Miarkuj się w pragnieniach i ciesz tym, co masz,
Za dobroć odpłacaj dobrocią.

Pielęgnuj miłość i współczucie,
Umacniaj bodhicittę.
Strzeż się dziesięciu występków,
Rozpalaj wiarę i pewność.

Poskrom złość i tupet,
Uzbrój się w pokorę.
Nie paraj się tym, co zgubne,
Żyj z tego, co zgodne z Dharmą.

Nie pożądaj pospolitych rzeczy,
Przywdziej klejnoty Szlachetnych.
(Wiara, dyscyplina, szczodrość, wiedza, sumienie, samokontrola i wgląd –
Oto siedem bezcennych klejnotów, niewyczerpanych bogactw. Nie mów o nich nieludziom.)
Zostaw błahe rozrywki,
Szukaj samotności i odosobnienia.

Nie paplaj bez potrzeby
I zawsze zważ, co mówisz.
Na widok mistrza lub nauczyciela
Bądź gotów służyć z oddaniem.

Patrzących okiem Dharmy i początkujących
Traktuj jak duchowych nauczycieli.
Każdą czującą istotę
Miej za rodzica, dziecię i wnuka.

Stroń od złych kompanów
I zdaj się na duchowych przyjaciół.
Zapomnij o wrogości i niechęci,
Pogodny, gdziekolwiek się udasz.

Nie lgnij do niczego,
Bądź wolny od pragnień.
Przywiązanie zamyka wrota wyższych odrodzeń
I odbiera życie prawdziwemu wyzwoleniu.

Znalazłszy drogę do pokoju i szczęścia,
Nigdy z niej nie zbaczaj.
Cokolwiek rozpocząłeś, zakończ jako pierwsze.
Inaczej nie zdziałasz nic, tak zaś dokonasz wszystkiego.

Nigdy nie ciesz się krzywdą.
Ilekroć poczujesz się lepszy,
Zaraz sprowadź się na ziemię,
Wspominając słowa nauczyciela.

Kiedy zabraknie ci otuchy,
Dodaj sobie ducha i medytuj nad pustością obu.
Gdy pojawi się przedmiot pożądania lub niechęci,
Zobacz w nim zwykłą ułudę, wyobrażenie.

Posłyszawszy przykre słowa,
Traktuj je jak echo,
A doznawszy obrażeń,
Dostrzeż w nich skutek niegdysiejszych czynów.

Szukaj samotności z dala od miasta.
Niczym ścierwo dzikiego zwierza
Ukryj się w głuszy,
Wolny od uwikłania i przywiązania.

Zawsze dotrzymuj obietnic i zobowiązań.
Kiedy odpadnie cię gnuśność i lenistwo,
Bez zwłoki wylicz swe uchybienia
I obudź pamięć istoty dyscypliny.

Ilekroć kogo spotkasz,
Mów grzecznie i szczerze.
Zawsze uśmiechnięty,
Nie sroż się i nie krzyw.

Kiedy przestajesz z innymi,
Nie skąp i dawaj z radością.
Strzeż się wszelkiej zazdrości.

Strzegąc spokoju innych,
Nie wdawaj się w żadne spory.
Bądź cierpliwy i wyrozumiały.

Wystrzegaj się pochlebstw i niestałości,
W przyjaźni bądź rzetelny i niezawodny.
Nigdy nikomu nie ubliżaj i nie uchybiaj,
Traktuj wszystkich z szacunkiem.

Rad i wskazówek udzielaj
Ze współczuciem i pragnieniem dopomożenia.
Nigdy nie uwłaczaj Naukom.

Praktyce, w której znajdujesz największą inspirację,
Poświęć na dziesięć sposobów całe noce i dnie.
W towarzystwie pilnuj języka,
W samotności pilnuj umysłu.

Każdą prawość dawną, przyszłą i obecną
Dedykuj wielkiemu, nieprześcignionemu Przebudzeniu
I dziel z wszystkimi istotami,
Nieustająco zanosząc przeczyste modlitwy siedmiu gałęzi.

Postępując w ten sposób, szybko zgromadzisz zasługę i mądrość
Oraz pozbędziesz obydwu zaciemnień.
Nadasz sens temu życiu
I osiągniesz doskonałość Przebudzenia.

Na tym kończy się Girlanda klejnotów Bodhisattwy wielkiego indyjskiego pandity Dipamkary Śridźniany.

Atiśa Dipamkara (982–1054), wielki indyjski mistrz i uczony, który spędził ostatnich 15 lat życia w Tybecie, reanimując buddyzm po okresie prześladowań; założycie szkoły kadampa.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU