Modlitwa o długie życie Jego Świątobliwości Dalajlamy

Ling Rinpocze i Tridziang Rinpocze

Om Swasti!

Do zgromadzenia niedościgłych Nauczycieli, dawnych i obecnych,
Magicznego tańca Ciała, Mowy i Umysłu niepoliczalnych Buddów,
Ukazujących się stosownie do możliwości uczniów,
Spełniających życzenia klejnotów, źródła wszelkiego dobra i prawości,
Zanosimy modlitwy z żarliwym oddaniem:
Niechaj Tenzin Gjaco, Opiekun Krainy Śniegu, żyje bez końca!
Darzcie błogosławieństwami, by Jego życzenia spełniały się bez przeszkód!

Do zgromadzenia wszystkich Jidamów,
Ukazujących się w postaci niezliczonym Mandal i Bóstw,
Magicznych chmur nieskalanej, pozapojęciowej mądrości
Wypełniających bezmiar przestrzeni ostatecznej rzeczywistości,
Zanosimy modlitwy z żarliwym oddaniem:
Niechaj Tenzin Gjaco, Opiekun Krainy Śniegu, żyje bez końca!
Darzcie błogosławieństwami, by Jego życzenia spełniały się bez przeszkód!

Do wszystkich zwycięskich Buddów trzech czasów,
Obdarzonych dziesięcioma mocami panów bogów,
Będących w swej doskonałości źródłem każdego aktu współczucia,
Mających w opiece oceany światów czujących istot,
Zanosimy modlitwy z żarliwym oddaniem:
Niechaj Tenzin Gjaco, Opiekun Krainy Śniegu, żyje bez końca!
Darzcie błogosławieństwami, by Jego życzenia spełniały się bez przeszkód!

Do świętych Nauk trzech pojazdów,
Niezrównanego spokoju, skarbu Przebudzenia,
Niesplamionej, niezmiennej, bezczasowej dobroci i chwały wszech cnót,
Który uwalniają istoty od cierpień trzech światów,
Zanosimy modlitwy z żarliwym oddaniem:
Niechaj Tenzin Gjaco, Opiekun Krainy Śniegu, żyje bez końca!
Darzcie błogosławieństwami, by Jego życzenia spełniały się bez przeszkód!

Do całej przebudzonej, szlachetniej Społeczności,
Która nie opuszcza nieporuszonego miasta wyzwolenia,
Widzi okiem mądrości głębię prawdy
I nieustraszenie rwie na strzępy sieci samsary,
Zanosimy modlitwy z żarliwym oddaniem:
Niechaj Tenzin Gjaco, Opiekun Krainy Śniegu, żyje bez końca!
Darzcie błogosławieństwami, by Jego życzenia spełniały się bez przeszkód!

Do zastępów Bohaterów i Dakiń, niebiańskich istot z trzech światów,
Przemierzających czyste krainy, sanktuaria i cmentarzyska,
Wspierających adeptów medytacji doskonałej ścieżki
Mocą bezliku doświadczeń szczęśliwości i pustości,
Zanosimy modlitwy z żarliwym oddaniem:
Niechaj Tenzin Gjaco, Opiekun Krainy Śniegu, żyje bez końca!
Darzcie błogosławieństwami, by Jego życzenia spełniały się bez przeszkód!

Do oceanu Opiekunów, którzy otwarli oko pozapojęciowej mądrości,
Potężnych strażników i obrońców Nauk,
Nieodmiennie wiążących kłęby włosów
W węzeł ślubowania wierności Wadżradharze,
Zanosimy modlitwy z żarliwym oddaniem:
Niechaj Tenzin Gjaco, Opiekun Krainy Śniegu, żyje bez końca!
Darzcie błogosławieństwami, by Jego życzenia spełniały się bez przeszkód!

Do tego tu najwyższego, niezawodnego Schronienia
Modlimy się, by mocą naszych błagań,
Płynących z serc przepełnionych oddaniem i pokorą,
Ciało, Mowa i Umysł esencji Krainy Śniegu,
Niedościgłego Ngałanga Lobsanga Tenzina Gjaco
Były niezniszczalne, niezmienne i nieskończone,
Oby trwały eony eonów, urągając przemijaniu,
Nieporuszone na diamentowym tronie.

Klejnot Twego serca zawiera całe współczucie i dobro,
Najmężniejszy z dzielnych, dźwigasz na ramionach
Brzemię każdego Buddy z niepoliczalnych światów,
Oby ziściły się Twoje wszystkie szlachetne życzenia.

Oby dzięki tej zasłudze otwarły się na oścież
Niebiańskie wrota epoki pomyślności,
Przynosząc ulgę i ukojenie wszystkim istotom,
Oby dobre znaki ukazały się na każdym niebie,
Oby święte Nauki były dostępne zawsze i wszędzie.

Oby dzięki błogosławieństwom Buddów i Bodhisattwów,
Niezawodności prawa zależnego powstawania
Oraz czystości naszych intencji
Słowa tej modlitwy ziściły się co do joty!

Ling Rinpocze (1903–1983) i Tridziang Rinpocze (1901–1981) byli głównymi nauczycielami Jego Świątobliwości Czternastego Dalajlamy.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU