Modlitwa o rozkwit dobroci

Dalajlama Gendun Gjaco

W tej epoce ciemności większość
Nie dba o ścieżkę mądrości
I myśli tylko o sprawach doczesnych.
Nawet ci, którzy praktykują,
Mają problem z rozwinięciem wglądu.
Rozwijają się powoli,
Okupując to wielkim trudem.
Wielu traci ducha.

Nauki Buddy są niczym ryk lwa,
Przed którym pierzchają szakale ułudy,
A w sercach zamiera
Nawyk lgnięcia do dualizmu.
Przypominają bęben,
Co przyzywa wszystkie siły dobra
I warunki sprzyjające poznawaniu prawdy.

Tak więc modlę się, aby wszystkie istoty,
Które zostały odurzone gorzałką pięciu splamień,
Usłyszały i usłuchały lwiego ryku prawdy.
Niechaj chwycą się haka poczucia odpowiedzialności
I stosując duchowe metody,
Rozwiną się i wyzwolą.

Oby w każdym życiu aż do osiągnięcia Przebudzenia
Osłaniał je dach Dharmy,
Podtrzymywany mocnymi filarami
Nauk Atiśi i jego uczniów
Oraz świętego Tsongkhapy i jego dziedziców.
Oby dzięki studiowaniu i praktykowaniu
Rozwinęły stan doskonałości mądrości,
Sięgając po Koło Prawdy.
Modlę się, by świat cały
Przepełniła każda radość i szczęście.

Gendun Gjatso (1475–1542) był drugim z linii Dalajlamów.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU