Odpowiedź w trzech sylabach

Ciatral Rinpocze

Autobiografia – w której zawarte są nauki tyczące sedna – spisana przez załganego krętacza, czyli przeze mnie.

Mistrzu, Trzy Klejnoty – myślcie o mnie!

Jestem starym człowiekiem, mam osiemdziesiąt siedem lat, zaraz będzie rok więcej. Wielu bliskich i niebliskich prosiło mnie: „Napisz autobiografię z myślą o uczniach”. Uznałem to za przeszkodę i zawadę na drodze do wyzwolenia, nie widzę też powodu kreślenia wielu bałamutnych słów. Skoro nikt nie zna sprawy lepiej ode mnie, sam będą sobie świadkiem – oto moja „Odpowiedź w trzech sylabach”.

Trzy przymioty etyki, samadhi oraz wglądu,
Nieskazitelne i poświadczone bezpośrednim widzeniem,
Niczym suchy mech, wolny od oślizłości pretensjonalnego fałszu,
Strawiłem w przestrzeni ogniem
Promiennej sylaby „ram”.

Religijna fasada, kakofonia materializmu i Dharmy,
W niczym nie służy skutecznej praktyce,
Cisnąłem więc na wiatr ze szczytu góry
Prochy znieczulenia i zakłamania w sylabie „jam”.

Pieniądze dawane na żywych i umarłych, kajdany wolności,
Plany ich zbierania, ciułania i wydawania na sakralne budowle
Postanowiłem zmyć czystą strugą wyrzeczenia, odrzucenia i odrazy
Żywiołem sylaby „kham”.

Jestem najzwyczajniejszym stworzeniem, nie ma we mnie nic szczególnego poza tym, że niewzruszenie praktykuję nauki Buddy i staram się służyć wszystkim istotom. Całym sercem życzę im uwolnienia się od zakłamania i samolubstwa, aby mogły praktykować Dharmę w celu wyrwania się z błędnego koła bytu i pomagania innym. Próżne żale, jeśli nie wezmą się za to natychmiast!

Ciatral Sangje Dordże Rinpocze (1913–2015) – pustelnik i wielki mistrz tradycji dzogcien był jednym z najbardziej szanowanych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego (do jego uczniów należał na przykład Reting Rinpocze, regent Tybetu, odpowiedzialnego za odnalezienie obecnego wcielenia Dalajlamy).

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU