Pieśń praktyki

Szabkar

Namo Guru Mandziughosaja!

Kłaniam się do stóp dharmakaji Samantabhadry, sambhogakaji Wadżradhary, najwyższej nirmanakaji Pana Mędrców oraz wszystkich, którzy obracają Koło Dharmy dla dobra istot, osobistych i niespotkanych Nauczycieli.

Choć nie mam do powiedzenia nic, czego nie głosiliby wcześniej
Zwycięzcy Buddowie i ich duchowi spadkobiercy,
Uczeni i urzeczywistnieni mistrzowie z Indii i Tybetu,
Zaśpiewam wam o ich naukach, więc słuchajcie uważnie!

Trudno liczyć na fortunę i sposobność, śmierć nadchodzi znienacka,
Skutki działań są niezawodne, a samsarę przepełnia cierpienie.

Przyjmuję schronie w Trzech Klejnotach, niezawodnej ochronie,
Budzę miłość, współczucie i bodhicittę.

Z zasiadającego ponad mną Wadżrasattwy płynie nektar,
Oczyszczając moje choroby, demony, złe nawyki i zaciemnienia.

Ofiarowuję bóstwom swoje ciało, dobytek i wszelką zasługę,
Przyjmijcie je łaskawie, darząc błogosławieństwami i spełnieniem.

Rdzenny Guru, który uosabiasz wszystkie źródła schronienia,
Modlę się żarliwie o Twoje błogosławieństwo.

Wyobrażajcie sobie i bez ustanku przywołujcie Buddę,
Który bardzo wyraźnie pojawia się przed wami w przestrzeni.

Natura umysłu jest jak przestrzeń, pierwotnie pusta,
Spoczywajcie w tej pustej przytomności bez śladu lgnięcia.

Wszystko, co pojawia się w przestworze umysłu, jest jak tęcza.
Dostrzeżcie iluzoryczność jedni przejawiania i pustości.

Medytujcie nad ciałem jako postacią bóstwa – widocznym, acz pustym,
I mową jako powtarzaną mantrą – słyszalną, acz pustą.

Wyraźnie wizualizujcie A i HAM w trzech kanałach i czakrach,
Powiększajcie rozkoszne ciepło oddychaniem wazy.

Regularnie pilnie oczyszczajcie różne światy,
Na koniec pieczętujcie praktykę modlitwami dedykacji i aspiracji.

Jeśli zdołacie porzucić, co rozprasza, i praktykować w odosobnieniu,
Najlepiej ziścicie zdobytą fortunę i sposobność.

Oby dzięki tej zasłudze wszyscy moi uczniowie
Poświęcili się bez reszty praktyce Dharmy.

Oby rosła prawość i doskonałość. Oto błogosławieństwo mowy Szabkara, Pana Schronienia.

Szabkar Codruk Rangdrol (1781–1851) pochodził z Amdo. Był uważany – także za sprawą cudownych pieśni – za emanację Milarepy, większą część życia spędził w odosobnieniu.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU