Pieśń ze szlaku

Karmapa Rolpai Dordże

Wozem Dharmy są Lama i Tajemna Mantra.
Nasze metody i ślubowania przyciągają zależne wypadki,
Piętrzą przed joginem zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne przeszkody.
Na tej drodze osiągnięcie każdego celu wymaga mozołu.

Ścisła tajemnica oznacza wąskie ścieżki i trudności.
Nie rozpraszaj się. Zawierz ciągłości umysłu
I naszej metodzie. Tak czytaj tę współzależność.
Jeśli nie poddasz się ułudzie, rychło osiągniesz szczęśliwość.

Ta droga, ta podróż są symbolem.

Rolpai Dordże (1340–1383) był czwartym w różańcu Karmapów. Tę pieśń zaśpiewał, gdy „mocą medytacyjnej koncentracji” uspokoił jaki i konie, które omal nie pospadały w przepaść, spłoszone na górskim szlaku przez stado białych ptaków.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU