Pieśń zwycięstwa. Cudowna muzyka niebiańskiego bębna

Khenpo Dzigme Phuncog

Ucieleśnienie mądrości wszystkich Buddów, Opiekunie każdej istoty,
Czcigodny Mańdziuśri o młodzieńczym ciele,
Zasiadający zawsze na ośmiopłatkowym lotosie pośrodku mego serca,
Błogosław, by te słowa przyniosły pożytek wszystkim istotom.

Wielka Doskonałość jest głęboka i jasna.
Samo posłyszenie jej pouczeń odcina korzenie samsary,
A praktykowanie przez sześć miesięcy darzy esencją wyzwolenia –
Wryjcie to sobie w serce!

Ci, którym dane jest zetknąć się z niedościgłymi Naukami,
Musieli gromadzić zasługę przez całe eony
I posiadają taki sam potencjał Przebudzania, jak Budda Samantabhadra –
Drodzy przyjaciele w Dharmie, macie powody do radości!

Z myślą o wszystkich istotach tonących w przerażających odmętach samsary,
Chcąc pomóc im w osiągnięciu wiecznego szczęścia Stanu Buddy,
Musicie wziąć na siebie brzemię odpowiedzialności za innych
I strzec się zatrutej strawy pochłonięcia sobą.

W ten sposób zamkniecia wrota niższych odrodzeń,
Zapewnicie sobie szczęście wyższych światów
I wreszcie osiągnięcie ostateczne wyzwolenie z samsary.
Praktykujecie więc esencję pouczeń bez cienia rozproszenia.

Niech was nie pociąga
I największe święto samsary.
Przestrzegajcie ślubowań, w tym świecie to cudowny klejnot,
Któremu ludzie i bogowie zanoszą najcenniejsze dary.

Skoro każde doczesne i ostateczne szczęście
Bierze się z czystego utrzymywania zobowiązań,
A konsekwencją ich złamania jest otchłań niższych światów,
Dokonujcie właściwych wyborów i nie dajcie się zbałamucić.

Zawsze służcie przyjaciołom słowem i czynem,
Bądźcie prawi i życzliwi.
Sednem nauk, które zagwarantują wam przyszłe szczęście,
Jest przyczynianie go tu i teraz innym.

Oto proste zasady bycia dobrym człowiekiem,
Metoda wszystkich Buddów w trzech czasach
Oraz kwintesencja czterech dharm przyciągania –
Każdy mój uczeń ma ich zawsze przestrzegać!

Dedykuję tę prawość wszystkim czującym istotom,
Oby wyzwoliły się z czeluści samsary.
Obym wszystkim moim uczniom sprzyjało szczęście
I oby odrodzili się w zachodniej czystej krainie ostatecznej szczęśliwości.

W roku ognia i szczura, w siedemnastym cyklu mistrz i uczniowie pokonali wszelkie zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne przeszkody. Tego pomyślnego dnia Ngałang Lodro Tsungme świętował zwycięstwo, spontanicznie śpiewając pięciu tysiącom wyświęconych. Sadhu!

Khenpo Dzigme Phuncog (1933–2004) był jednym z najwybitniejszych mistrzów i architektem odrodzenia buddyzmu w Tybecie po koszmarze zniszczeń rewolucji kulturalnej.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU