Pochwała Tary

Karmapa Rangdziung Rikpi Dordże

Hołd Tarze, szlachetnej Wyzwolicielce,
Sława TARE, przepięknej Pani,
Która TUTTARE rozwiewa wszelkie lęki,
TURE zaś osiąga wszystkie cele.
Przed Tobą, Pani SOHA i OM, składam pokłon.

Szesnasty Karmapa Rangdziung Rikpi Dordże (1924–1981) był głową szkoły kagju i jednym z najbardziej wpływowych mistrzów buddyjskich na wychodźstwie; jako jeden z pierwszych nauczał i zakładał ośrodki Dharmy na Zachodzie.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU