Pogląd i medytacja

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje

Pokłon Guru!
 
Pogląd i medytację opisuje się na wiele sposobów,
Wszystko jednak zawiera się w esencji umysłu.
Umysł to właśnie ta myśl
I nie znajdzie się go nigdzie indziej.
 
Nie podążaj za tą myślą,
Tylko patrz w jej esencję.
Nie ma tu dwoistości – żadnego obserwatora i nic obserwowanego.
 
To jest puste – niematerialne i nienamacalne,
To wie – jest świadome.
Te dwa są nierozłączne, stanowią jedność.
Zgoła nic, a doświadcza wszystkiego.
Tylko to stwierdź!
 
Nieustająco uważny, utrzymuj to ustalenie.
I je tylko pielęgnuj.
Daj mu trwać naturalnie.
Nie psuj ingerencją ani oceną.
Ostateczna jasność dharmakaji to ten nietknięty, zwykły umysł.
 
Choć mahamudra i dzogcien nie żałują słów,
Korzeń praktyki zawiera się w tym.
Szukając gdzie indziej czegoś lepszego,
Prawdziwszego „Buddy”,
Pętasz się nadzieją i lękiem – zatem przestań!
 
Oddanie i budowanie nagromadzeń to najważniejsze metody
Doskonałego urzeczywistnienia tych pouczeń.
Bądź zawsze skupiony na oddaniu
Dla Guru, Pana Uddijany,
Poświęcając ciało, mowę i umysł prawości.
 
Mangalam!

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (18131899) był filarem ruchu rime i jednym z najważniejszych nauczycieli buddyjskich w historii Tybetu.
 

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU