Praktyka mahamudry

Tenga Rinpocze

Praktykę mahamudry omawia się bardzo szczegółowo, lecz można też zrobić to naprawdę prosto: obudziwszy wiarę i oddanie dla swego Rdzennego Lamy, módl się i praktykuj guru jogę, a następnie wyobraź sobie, że Mistrz rozpuszcza się w światło, które stapia się z twoim umysłem w ośrodku serca.

Trwaj w stanie, w którym twój umysł i umysł Lamy są nierozdzielne. Praktykując w ten sposób, naturalnie urzeczywistnia się mahamudrę.

Medytuj tak nie raz, a raz po raz. Bezustannie módl się do Lamy i praktykuj mahamudrę, pozostawiając umysł w naturalnym stanie.

Medytacja ta umożliwia osiągnięcie urzeczywistnienia mahamudry równego mahasiddhom Indii i Tybetu, ponieważ jest ścieżką wolną od błędów, doskonałą. Teraz macie ją i ten potencjał w zasięgu ręki.

Fragment wykładu wygłoszonego podczas uroczystej abhiszeki Kalaczakry, której Jego Świątobliwość Dalajlama udzielił w 1991 roku w Nowym Jorku.

Tenga Rinpocze (1932–2012), inkarnowany lama z klasztoru Bencien, który odtworzył na wychodźstwie w Katmandu, słynął z biegłości w tantrycznych rytuałach i przez wiele lat był „wadżra mistrzem” w siedzibie Szesnastego Karmapy. W 1994 roku zgodził się na utworzenie filii Bencienu w Polsce.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU