Praktyka skończona

Carcien Losal Gjaco

Obrazy istnienia i ustania
w tym śnionym spektaklu
są wyłącznie
widmami własnego umysłu,
niczym innym.

Esencja samego umysłu
jest poza
przedmiotem i aktem urzeczywistnienia.

Włosy żółwia
porastają lotos nieba.

Krzyk echa
woła księżyc w wodzie.

Rogi zająca
bodą syna bezpłodnej.

Onegdaj wodziłem się na manowce
jałowym pogubieniem.

Umysł, którego widzieć się nie da –
widziałem.

Prawdę, której poznać nie można –
poznałem.

Jak wyrazić
niewyrażalne słowami?

Kje ho!
Praktyka skończona.
Kje!

Carcien Losal Gjaco (1502–1566), twórca szkoły car, był jednym z najważniejszych patriarchów sakjapy.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU