Rada

Trulszik Rinpocze

Budda kazał okiełznać umysł,
dostrzec we wszystkich mieszkańcach trzech światów,
zwłaszcza tych niższych, własną matkę
oraz pielęgnować względną bodhicittę.
Nie ustawaj w pogłębianiu miłości i współczucia.
Bodhicitta absolutna oznacza rozpoznanie, że wszystkie zjawiska
są nierealne jak sen, miraż, iluzja.
Traktuj osiem doczesnych dharm – czystych,
nieczystych czy dwojakich – jak truciznę,
przedkładając nad nie niezrównane lekarstwo.
Niech zaprząta cię tylko szlachetna postawa
cenienia innych nad siebie, niedościgła bodhicitta.
Ema! Jakiej zasługi trzeba, by zyskać to ludzkie życie!
Aho! Jaka radość praktykować tę jogę!

Na prośbę angielskiego bhikszu, dialektyka Tenzina Dziamciena, skreślił zupełnie skołowany żebrak, wyznawca Siakjamuniego, zwany Gjurme Ngałang Ciekji Lodro. Siddhirastu!

Trulszik Rinpocze (1924–2011) był głową szkoły njingma na wychodźstwie i jednym z nauczycieli Dalajlamy.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU