Schronienie zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne

Thangtong Gjalpo

Razem z wszystkimi matkami, niepoliczalnymi jak przestrzeń czującymi istotami przyjmujemy schronienie w Lamie, drogocennym Buddzie.

Przyjmujemy schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze.

Przyjmujemy schronienie w zgromadzeniu Lamów, Jidamów i Dakiń.

Przyjmujemy schronienie w Dharmakaji, nierozdzielności pustości i jasności własnych umysłów.


Ta modlitwa niesie błogosławieństwo Czenrezika, który przekazał ją Gelongowi Tsondru Sangpo za pośrednictwem Pana Dharmy Ka Ngapy, obiecując, że recytowana przez ludzi natychmiast uśmierzy wszelkie choroby, negatywne wpływy i przeszkody, a także ustrzeże przed odrodzeniem w niższych światach! Cnota!

Thangtong Gjalpo (1385–1464 albo 1361–1485) był mahasiddhą i wizjonerem, wynalazcą, budowniczym, artystą, lekarzem, mediatorem itd. – jednym z najwybitniejszych mistrzów buddyjskich w historii Tybetu.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU