Trzy po trzy

Buton Rinczen Drub

Strzec się najbłahszych nieprawości niczym trucizny,
Dobro usilnie czynić, nie bacząc na trudności,
Odciąć źródło, lgnięcie do poczucia ja –
Wierny tym trzem jest zaiste mądry.

Cudze przewiny i cierpienia brać na siebie,
Własne szczęście i prawość innym oddawać,
Bezustannie medytować nad pustością i współczuciem –
Wierny tym trzem jest bodhisattwą.

Wiedzieć, że każde zjawisko jest iluzoryczną postacią bóstwa,
Być świadomym szczęśliwości, jasności i nieobecności myśli,
Praktykować guru jogę, źródło błogosławieństw –
Wierny tym trzem jest adeptem mantry.

Trzy punkty po trzy wszechwiedzącego Butona Rinpoczego dla Dakpo Rinczena.

Buton Rinczen Drub (1290–1364), opat, uczony i historyk ze szkoły sakja, autor tybetańskiego kanonu buddyjskiego.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU