Wrota radości ścieżki wyzwolenia: Praktyka sześciu doskonałości

Rongton Szedzia Kunrig

Omówię tu zwięźle praktykę sześciu doskonałości,
Ową łódź do pokonania oceanu bytu,
Jedyną ścieżkę wszystkich Buddów,
Która wiedzie do Radości i pozostałych bhumi.

Szczodrość pomaga omijać świat pretów,
Przezwyciężać nędzę i prowadzić istoty.
Przynosi niewyczerpane zasoby,
Obfitość szczęścia i powodzenia.

Dyscyplina strzeże przed cierpieniami niższych światów
I stanami braku możliwości,
Sprowadza wszystkie przymioty wolności
Oraz daje niezawodną kontrolę nad ciałem, mową i umysłem.

Cierpliwość wyplenia nienawiść,
Która spycha w otchłań niższych światów.
Darzy prawością, ujmującą i szlachetną postacią,
Wprowadza na niezrównaną, cudowną ścieżkę wyzwolenia.

Pilność mnoży potencjał prawości
I ułatwia osiągnięcie przebudzenia.
Każe gromadzić zasługę i mądrość
Oraz rozwijać wszelkie przymioty.

Koncentracja zwalcza rozbieganie i rozproszenie,
Zdobna cierpliwością, jest panaceum na dezorientację.
Kładzie podwaliny cudownych zdolności,
Przymiotów widzenia oraz wyższego postrzegania.

Mądrość niesie zrozumienie pustości
I całkowicie odsłania trzy sfery.
Rozprasza mrok dwóch zasłon,
Darząc pełnią pierwotnego wglądu.

Dyscyplinę, koncentrację i mądrość
Nazywa się trzema ćwiczeniami.
Zawierają one także pogląd, medytację i działanie
Tudzież dwa nagromadzenia.

Pięć pierwszych, czyli szczodrość i następne, to środki,
Szósta jest aspektem mądrości,
Obie są tu zatem w komplecie.
Powiedziano, że zawiera się w nich także

Siedem gałęzi bodhi, ośmioraka szlachetna ścieżka
Oraz dziesięć bhumi Bodhisattwów.
Kiedy są one doskonale czyste, wolne od trzech rodzajów pojęć,
Działanie staje się niedościgłe.

Oto jedna ścieżka wszystkich Buddów,
Sławiona w naukach Zwycięzców.
Dharma pośród Trzech Klejnotów,
Jako i Prawda Ścieżki.

Oby wszelki pożytek z tych słów
Pomógł zbudować dwa doskonałe nagromadzenia
Oraz usunąć przeszkody dziesięciu bhumi,
Wynosząc nas wszystkich na wyżyny wszechwiedzy!

Spisane przez wielkiego Rongtona Szedzię Kunriga w klasztorze Pal Nalendra.

Rongton Szedzia Kunrig (1367–1449) był jednym z najwybitniejszych uczonych szkoły sakja.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU