ZAMIAST NADZIEI I BŁOGOSŁAWIEŃSTW

„ZAMIAST NADZIEI I BŁOGOSŁAWIEŃSTW”

 

Dla Tybetańczyków te trzy kluczowe pojęcia
– niepodległość, wolność i prawa człowieka –
sprowadzają się do nadania sensu ludzkiemu istnieniu.

 

Przekazujemy Czn1zytelnikowi książkę poświęconą najtragiczniejszemu okresowi w historii Krainy Śniegu oraz stosunkom tybetańsko-chińskim, a zwłaszcza dialogowi między Dalajlamą a Pekinem – jedynej nadziei na pokojowe, korzystne dla obu stron rozwiązanie zadawnionego problemu – oddając głos samym zainteresowanym i najwybitniejszym znawcom współczesnego Tybetu.

Trudno znaleźć we współczesnym świecie równie wymowny przykład kraju, narodu, kultury i religii prześladowanych tak długotrwale, w sposób tak brutalny i tak niczym niezawiniony.

Dla Polaków jest to przykład szczególnie bliski, bo jeszcze niedawno prześladowano nasz naród, kulturę i religię. Represje u nas nie były jednak, i na szczęście, tak brutalne jak te, którym poddawany był i jest naród tybetański. Wspólnota losów, podziw dla tradycyjnej kultury tybetańskiej i poczucie solidarności z prześladowanymi to zapewne najważniejsze z przyczyn zainteresowania Polaków dziejami Tybetu i jego współczesną historią.(…)
W czasie, gdy presja wywierana przez Chiny uniemożliwia Tybetańczykom swobodne wyrażanie poglądów, kultywowanie swej kultury i wyznawanie własnej wiary, jest rzeczą bardzo ważną informowanie opinii publicznej o aktualnej sytuacji w Tybecie, przedstawianie rzetelnej informacji, publikowanie dokumentów, prezentowanie stanowisk.

Warunki te spełnia książka „Tybet: Zamiast nadziei i błogosławieństw”. Jest to najbardziej pełna publikacja materiałów poświęconych Tybetowi w języku polskim. Wszyscy zainteresowani znajdą w niej zarówno materiały źródłowe, jak też bardzo bogate naświetlenie najważniejszych problemów współczesnego Tybetu oraz przedstawienie losów Tybetańczyków żyjących w swojej zniewolonej ojczyźnie lub na wygnaniu.
Książka ta prócz walorów poznawczych ma także bardzo ważny walor edukacyjny: uczy szacunku dla narodu, który z taką wytrwałością, używając jedynie siły duchowej, a nie przemocy, broni swojej tożsamości.

Henryk Wujec


Pragniemy podziękować kolejnym przedstawicielom Jego Świątobliwości Dalajlamy na Europę Środkowo-Wschodnią, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kate Saunders z International Campaign for Tibet, dr Agacie Bareji-Starzyńskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, Mickey Spiegel z Human Rights Watch, dr. Robertowi Barnettowi z Uniwersytetu Columbia, organizacji Human Rights in China, przewodniczącemu Polskiej Unii Buddyjskiej Lamie Rinczenowi oraz wszystkim tym, których życzliwa pomoc umożliwiła wydanie tej książki, a którzy muszą pozostać anonimowi.


Publikacja zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Książki rozesłane zostały do bibliotek.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU