HISTORIA KLINIKI

HISTORIA KLINIKI

 

Po inwazji chińskiej na Tybet w 1959 roku, większość klasztorów tybetańskich została zniszczona zaś znaczna część kultury tybetańskiej zatracona. Przez wiele lat tradycja buddyzmu tybetańskiego mogła się rozwijać tylko poza granicami kraju. Na początku lat siedemdziesiątych powstało kilka pierwszych klasztorów tybetańskich w Nepalu, między innymi klasztor Bencien Puntsok Dardżeling w Katmandu (www.benchen.org).

Z początku niewielki, klasztor rozbudowywał się bardzo szybko. Obecnie zamieszkuje w nim 210 mnichów, którzy mają zapewnione podstawowe warunki życia, edukację, naukę rytuałów i praktyki buddyjskiej oraz możliwość podjęcia zaawansowanych studiów filozofii buddyjskiej podczas specjalnych seminariów i tradycyjnych trzyletnich odosobnień, które są wymagane do otrzymania tytułu lamy (nauczyciela medytacji). Dwóch opatów klasztoru, J.E. Sandzie Niempa Rinpocze i Czcigodny Tenga Rinpocze, należą dziś do grona najważniejszych mistrzów buddyzmu tybetańskiego.

klinika3
Klinika w budowie

W 1994 Tenga Rinpocze założył klinikę medyczną, by świadczyć pomoc medyczną dla mnichów i okolicznej ludności. Leczenie od początku opłacane jest z budżetu klasztoru i dzięki celowym dotacjom sponsorów. Ogromne zapotrzebowanie na tego typu pomoc sprawiło, że Klasztor zwrócił się do The Himalayan Medical Foundation. Nawiązano współpracę, dzięki której Fundacja zaczęła pokrywać większość kosztów leków.

klinika9
Klinika po remoncie

W 1998 roku Tenga Rinpocze spotkał się w Polsce z Wojciechem Ryncarzem, lekarzem stomatologiem związanym z Tibetan Delek Hospital w Dharamsali, dzięki któremu w 1999 roku klinika Bencien otrzymała niezbędne wyposażenie stomatologiczne: tzw. unit dentystyczny, leki i sprzęt. Od tego momentu Klinika Bencien oferuje pacjentom tak potrzebną opiekę stomatologiczą. Aktualnie jest to jedyna klinika oferująca mieszkańcom Nepalu bezpłatne leczenie dentystyczne, również jedyna, która posiada przenośny unit dentystyczny, pozwalający dotrzeć do wszystkich potrzebujących, także w terenie (pod warunkiem dostępu do prądu).
Przez wiele lat gabinet dentystyczny działał pod kierunkiem dr Agaty Turkiewicz, która spędzała w Katmandu kilka miesięcy w roku. Obecnie pacjentami opiekuje się Karma Dolma, wykształcona w Polsce tybetańska lekarka.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU