PLANY

Plany

Środki otrzymywane na wsparcie Kliniki finansują corocznie trzymiesięczny pobyt jednego lekarza stomatologa w Klinice Bencien w Katmandu (przelot oraz wynajęcie pokoju), zakup niezbędnych materiałów dentystycznych oraz bieżącą konserwację sprzętu stomatologicznego. W 2005 roku, po raz pierwszy od kilku lat, możliwy był drugi, miesięczny, wyjazd w tym samym roku. Od tego czasu udaje nam się tę pomoc powiększać. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia i zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców klasztoru i lekarzy prowadzących Klinikę, określiliśmy dodatkowe cele przedstawione w kolejności według priorytetów. Mogą się one zmieniać w zależności od sytuacji społeczno – politycznej w Nepalu:

•  Zwiększenie częstotliwości wyjazdów lekarzy do Kliniki Klasztoru Bencien – do minimum 2 trzymiesięcznych okresów pracy w Klinice. Obecnie poza okresem, w którym dr Agata Turkiewicz pracuje w Klinice dentystycznej, gabinet jest nieczynny. Dr Agata mogłaby wyjeżdżać dwa razy w roku, jeżeli zbierzemy wystarczającą ilość środków.

•  Sprzęt dentystyczny używany w Klinice od kilku lat, wymaga renowacji. Jednym z zadań w najbliższych latach będzie stworzenie możliwości profesjonalnego serwisu sprzętu.

•  Zakup i wyposażenie w urządzenia stomatologiczne samochodu, którym można będzie docierać z pomocą do tych regionów kraju, które są mniej dostępne. W większości rejonów Nepalu ludzie niemal nigdy nie opuszczają swoich wiosek i nigdy nie skorzystali z pomocy stomatologa.

•  Stworzenie gabinetu dentystycznego w filii Kliniki Klasztoru Bencien w miejscowości Parping.

•  Stworzenie gabinetu dentystycznego w odbudowanym niedawno klasztorze Bencien we wschodniej części Tybetu.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU