rozliczenie 2010

W lutym 2010 roku przekazaliśmy, w ramach naszego programu, 14 580 zł (3 600 euro). 

 kwit_2010