rozliczenie 2009

W 2009 roku udało się przekazać 14 144 zł (3 200 euro).

kwit_2009