Rozliczenie 2018

W 2018 roku udało się nam przekazać 9 526,00 zł (2 200 euro).

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU