Rozliczenie 2018

W 2018 roku udało się nam przekazać 9 526,00 zł (2 200 euro).