Tag: Polityka

Kampania propagandowa dla tybetańskich dzieci w chińskich szkołach

„Zespół propagandowy” z Lhasy objeżdża tybetańskie szkoły i klasy w Chinach właściwych z „edukacyjnym programem narodowej jedności”, ucząc dzieci „kochać najwyższych przywódców i słuchać partii” oraz „czynnie odwdzięczać się” za ich „dobroć”.

CZYTAJ DALEJ

Były wicegubernator prowincji Qinghai usunięty z partii za nielegalne kopalnie

Wen Guodong, były wicegubernator prowincji Qinghai, został usunięty z partii i wszystkich zajmowanych stanowisk za przymykanie oka na gigantyczną nielegalną kopalnię w rezerwacie przyrody, w Conubie (chiń. Haixi), czyli „utratę ideałów i przekonań”, „zaprzedanie się prywatnym przedsiębiorcom” oraz „wyrządzenie ogromnych szkód w lokalnym ekosystemie politycznym”.

CZYTAJ DALEJ

Oser: Co robić?

Zarzucanie tybetańskim męczennikom braku mądrości wydaje mi się nieuczciwe. Mądrość nie jest techniką czepiania się życia, tylko dalekowzroczną wizją wyprowadzenia kraju z kryzysu, której nie należy oczekiwać od prostych ludzi. Na nieodpowiedzialność zakrawa natomiast uznawanie za jedyne źródło mądrości Dalajlamy, który przeszedł na polityczną emeryturę. On zdefiniował strategię niestosowania przemocy i drogi środka – dziś mądrości trzeba politykom, by móc ją skutecznie realizować.

CZYTAJ DALEJ

Pekin żegna „najbardziej szkodliwą” amerykańską administrację i ostrzega Indie

Pekin oskarża Stany Zjednoczone o uprawianie „polityki kłamstw” i „wskrzeszanie duchów makkartyzmu” oraz ostrzega Indie przed „sugerowaniem się” amerykańską Ustawą o polityce wobec Tybetu i „graniem kartą tybetańską”.

CZYTAJ DALEJ

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego prefektury Kanlho: Obwieszczenie [w związku z zagrożeniami dla stabilizacji społecznej]

Strzeżcie społecznej i politycznej stabilizacji w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Kanlho i budujcie harmonijne Kanlho! Twórzcie lepszy klimat ekonomiczny dla inwestycji! Bądźcie czujni i zwalczajcie bandytów zagrażających stabilizacji społecznej w Kanlho! Bezzwłocznie informujcie o podłych kłamstwach!

CZYTAJ DALEJ

Oser: Punktem wyjścia jest autonomia wioski

Wrót do ziemi obiecanej nie otwiera dotknięcie czarodziejskiej różdżki. Wędruje się do niej długo, z mozołem.

CZYTAJ DALEJ

Departament Bezpieczeństwa Biura Informacji Zarządu Komunikacji TRA: Rozporządzenie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu sieci informacyjnych do dzielenia państwa i podkopywania narodowej jedności

W celu poprawienie zarządzania internetem oraz mocnego uderzenia w nielegalne i przestępcze działania zakazuje się wykorzystywania sieci informacyjnych do dzielenia państwa i podkopywania narodowej jedności poprzez publikowanie i rozpowszechnianie informacji, które zniekształcają historię, osłabiają świadomość narodową i wykorzystują treści religijne do atakowania partii i polityki państwa oraz zniesławiają system socjalistyczny.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent Trump podpisuje „ustawę tybetańską”

Prezydent Donald Trump podpisał znowelizowaną Ustawę o polityce wobec Tybetu (i „wspieraniu” Tybetańczyków), która znacząco zwiększa fundusze pomocowe, wprowadza kwestie ochrony środowiska naturalnego i zasobów wodnych Tybetu oraz sukcesji Dalajlamy i innych hierarchów buddyjskich, przewidując sankcje wobec chińskich aparatczyków, mieszających się do tego procesu.

CZYTAJ DALEJ

Wang Lixiong: Czy można zrobić coś poza samospaleniem?

Stosowanie przemocy wobec siebie stanowi nie tylko rozpaczliwy protest w obronie godności i honoru – winno być również skuteczne. Gandhi uważał, że „cierpieniem, które znosimy”, można „wpłynąć na rząd”, zaś Martin Luther King mówił, że „waszej zdolności zadawania bólu przeciwstawimy naszą zdolność jego wytrzymywania”, aby „wyczerpać waszą nienawiść” i „obudzić wasze sumienie”.

CZYTAJ DALEJ

Trzydziestu Tybetańczyków wśród „zasłużonych” esbeków

Chińskie media informują o dorocznych nagrodach dla 1689 „wzorowych” i 806 „zasłużonych” funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa: „awangardy budowniczych materialnej, politycznej i duchowej cywilizacji socjalizmu”.

CZYTAJ DALEJ

Medialna burza wokół „chińskiej wioski” w Bhutanie

Po raportach o zagarnianiu przez Chiny terytorium Nepalu i krwawych starciach na granicy w Ladakhu indyjskie media donoszą o zbudowaniu „chińskiej wioski” w Bhutanie.

CZYTAJ DALEJ

Wei Jingsheng: Nie wierzcie w ich obietnice

Za moich czasów chińscy komuniści dotrzymywali słowa rok, ponieważ prawa człowieka były wtedy integralnie związane z handlem. Dziś nie ma żadnej międzynarodowej presji – a więc i potrzeby przestrzegania zobowiązań. Przywódcy Chin nie boją się Stanów Zjednoczonych. Lękają się wyłącznie utraty władzy.

CZYTAJ DALEJ

Pekin „zamilcza” buddyzm tybetański

Partia – która od zeszłego roku prowadzi kampanię „sinizowania” religii – poleciła „kontrolować temperaturę” internetowych komentarzy, by „nie promować i nie podsycać zainteresowania buddyzmem tybetańskim”.

CZYTAJ DALEJ

Władze chińskie zakazują palenia kadzidła przed Dżokhangiem

Władze chińskie – w imię „walki ze smogiem” – ogłosiły kampanię „odpowiedzialnego odprawiania praktyk religijnych”, zamykając na kłódkę wielkie kadzielnice przed lhaskim Dżokhangiem i zakazując wiernym rytualnego ofiarowania wonnego dymu przed najbardziej czczonym sanktuarium Tybetu.

CZYTAJ DALEJ

Władze TRA zapewniają o „dobrowolności” paramilitarnych szkoleń

„Tybetańczycy przesadzają z konsumpcją religijną. Dopóki się bogacą, robią, co do nich należy, słuchają partii i są jej posłuszni, czeka ich piękna przyszłość”.

CZYTAJ DALEJ

Chińskie dementi i potwierdzenie oskarżeń o zajmowanie terytorium Nepalu

Mimo oficjalnych dementi sami mieszkańcy Humli potwierdzają, że Chińczycy zabrali im 150 hektarów ziemi i najprawdopodobniej budują „pilnowaną przez żołnierzy bazę”.

CZYTAJ DALEJ

Rozpoczęcie budowy linii kolejowej Sichuan – Tybet

Chiny ogłosiły rozpoczęcie budowy linii kolejowej, która połączy prowincję Sichuan z Tybetańskim Regionem Autonomicznym (TRA).

CZYTAJ DALEJ

Kampania „czterech rozróżnień” w TRA

Wu Yingjie, przewodniczący partii w TRA, złożył wizytę w Czamdo (chiń. Changdu) z okazji siedemdziesiątej rocznicy „wyzwolenia” miasta przez chińskich żołnierzy i w okolicznościowym przemówieniu wezwał do „wyplenienia wpływu Dalaja na buddyzm tybetański”, aby „masy wiernych odróżniały religijność od codziennego życia, separatystycznego sabotażu, Czternastego Dalaja i obecnego szczęśliwego życia”.

CZYTAJ DALEJ

„Sinizacja” tybetańskiej świątyni buddyjskiej w prowincji Shanxi

W ramach kampanii „przywracania chińskiego charakteru” buddyjskim świątyniom i posągom w Chinach właściwych, władze kazały wyburzyć kolejny kompleks – Fuyun w prowincji Shanxi.

CZYTAJ DALEJ

Cały Tybet „studiuje decyzje siódmego forum”

Władze chińskie organizują wiece i seminaria, poświęcone sierpniowemu siódmemu forum, podczas którego przewodniczący Xi Jinping zapowiedział sinizację Tybetu zmienianego w „twierdzę nie do zdobycia”.

CZYTAJ DALEJ

39 państw – w tym Polska – krytykuje ChRL w ONZ

We wspólnym apelu wyliczono rażące naruszenia praw człowieka w Xinjiangu – między innymi, arbitralne więzienie w sieci obozów „reedukacji politycznej”, prześladowania religijne, pracę przymusową i przymusowe sterylizacje.

CZYTAJ DALEJ

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU