„Czarna lista” w Potali

Według tybetańskich źródeł wszyscy, którzy chcą odwiedzić Potalę, zimowy pałac Dalajlamów w Lhasie, muszą się wylegitymować, żeby sprawdzić, czy są upoważnieni do wejścia.

Funkcjonariusze skanują dowody osobiste, „zawracając” członków partii, pracowników sektora państwowego oraz wykładowców i studentów, „zobowiązanych do przestrzegania zasady ateizmu”.

Osoby, które nie przestrzegają zasad – w tym „emerytowani urzędnicy” – są administracyjnie karane „za próbę odwiedzenia rezydencji Dalajlamy albo świątyni, noszenie buddyjskich buddyjskich amuletów lub posiadanie wizerunków o charakterze religijnym”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU