Ustawowa „edukacja patriotyczna”

Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 24 października przyjął Ustawę o edukacji patriotycznej – która w Tybecie i innych regionach „mniejszościowych” jest najbardziej znienawidzonym narzędziem wymuszania posłuszeństwa dyktatom Komunistycznej Partii Chin.

Chiny – jako „zjednoczone państwo wieloetniczne” – będą „budować” i „odmładzać” nowoczesny „socjalistyczny naród”, „zaszczepiając i powiększając przywiązanie do wielkiej macierzy, ducha narodowego i wizji państwa”, aby zmienić patriotyzm w „żarliwą wiarę, duchową siłę i świadome działanie wszystkich ludzi”.

Edukacja patriotyczne ma „podnieść sztandar socjalizmu o specyfice chińskiej”, zaszczepiać „jednoczącą miłość do narodu, partii i ustroju”, „skupiać się na strzeżeniu narodowej i etnicznej jedności” oraz „przywództwa Komunistycznej Partii Chin”, „łącząc te kwestie z codziennym życiem i dostosowując je do warunków lokalnych w celu uzyskania praktycznych rezultatów”.

Treścią edukacji patriotycznej będzie przede wszystkim „myśl”, historia, struktura i osiągnięcia Komunistycznej Partii Chin oraz kultura: „chińska, rewolucyjna i socjalistyczna”.

Edukację patriotyczną prowadzić będą organy partii i państwa oraz Armia Ludowo-Wyzwoleńcza i Ludowa Policja Zbrojna. Ma ona być integralną częścią pracy wszystkich struktur państwa, wszelkich organizacji oraz szkół każdego szczebla – w placówkach edukacyjnych i poza nimi.

Ustawa zakazuje znieważania symboli oraz „zniekształcania, zniesławiania, szkalowania oraz negowania czynów i ducha bohaterów i męczenników”. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2024 roku.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU