Zatrzymanie za „ujawnienie tajemnicy” w Lhundrubie

Phuncog – świecki ze stołecznego okręgu Lhundrub (chiń. Lingzhi) – został zatrzymany za „wysłanie dokumentów za granicę”.

Według tybetańskich źródeł czterdziestosiedmioletniego mężczyznę „zgarnięto z ulicy” 5 marca.

Krewni „próbowali ustalić, gdzie jest więziony i za co, ale nie udzielono im żadnych informacji. Podobno oskarżają go o przekazywanie informacji diasporze”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU