Tag: Dalajlama

Noworoczna kampania lżenia Dalajlamy w Sichuanie

Przed Losarem, przypadającym tym razem 10 lutego Nowym Rokiem kalendarza tybetańskiego, władze chińskie ogłosiły kampanię „potępiania” Dalajlamy w klasztorach Sichuanu.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Przesłanie do uczestników konferencji organizacji protybetańskich

Sprawa Tybetu nie dotyczy wyłącznie sprawiedliwości i praw człowieka, ale również zachowania naszej odrębnej, unikalnej kultury, która ma potencjał służenia całej ludzkości. Religijne aspekty buddyzmu będą ciekawe tylko dla wiernych, uważam jednak, że buddyjska nauka (o umyśle) oraz buddyjska kultura (współczucia i niestosowania przemocy) mogą przynosić wielki pożytek wszystkim ludziom, także tym niepraktykującym i niewierzącym. Warto tu zauważyć, że buddyzm staje się coraz popularniejszy wśród Chińczyków.

CZYTAJ DALEJ

Aresztowanie za zdjęcie Dalajlamy w Njagczu

Tenzin Khenrap, mnich z Njagczu (chiń. Yajiang) w prowincji Sichuan, został zatrzymany w lipcu 2023 roku za zdjęcie Dalajlamy w telefonie komórkowym. Bliskim do tej pory nie udało się ustalić, gdzie jest przetrzymywany.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Noworoczne przesłanie dla Tybetańczyków

Tybetańska cywilizacja jest prawdziwym skarbem, który powinniście pielęgnować. Ludzie na całym świecie szukają w niej inspiracji nie za sprawą modlitw i rytuałów, takich jak składanie pokłonów i ofiar, tylko dlatego, że pozwala przeobrazić umysł, rozwijać w sobie miłość i współczucie.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Lekarstwo na materializm

Spójrzcie na siebie. Dostrzeżcie swoje możliwości. Zobaczcie siebie w lepszym świetle. Będziecie przez to spokojniejsi i łatwiej uporacie się z ewentualnymi trudnościami.

CZYTAJ DALEJ

Trzy lata więzienia za „pandemiczne modły” w Ngabie

Lobsang Taszi – były „mistrz recytacji” i przełożony w klasztorze Kirti, w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan – został skazany na trzy lata więzienia za „organizowanie modłów w czasie pandemii”.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Gratulacje dla prezydenta Lai Ching-te

Obserwowanie tajwańskiej demokracji w działaniu jest źródłem otuchy dla wszystkich, którzy pragną wolności i życia w godności.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Przesłanie na Nowy Rok

Jako ludzie wszyscy pragniemy szczęścia i nie chcemy cierpieć. Jesteśmy zwierzętami społecznymi, nasze przetrwanie zależy od innych, często więc powtarzam, że powinniśmy starać się pomagać bliźnimi, a jeśli to niemożliwe, przynajmniej nikogo nie krzywdzić.

CZYTAJ DALEJ

Zatrzymanie za udostępnienie zdjęcia Dalajlamy w Codziangu

Łangczuk Co z okręgu Czilen (albo Dola; chiń. Qilian) w prowincji Qinghai została zatrzymana za opublikowanie zdjęcia Dalajlamy na platformie WeChat.

CZYTAJ DALEJ

Zatrzymanie czterech mnichów w Dingri

Według tybetańskich źródeł „pod koniec sierpnia” policja zatrzymała czterech mnichów z klasztoru Lhadong w Dingri za „organizowanie modłów w intencji Dalajlamy”.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Przesłanie z okazji 75. rocznicy Powszechnej deklaracji praw człowieka

Wszyscy mamy prawo do życia w pokoju i wolności od strachu, mimo to od poprzedniego stulecia jedną z najtragiczniejszych przyczyn ludzkich cierpień pozostaje chęć rozwiązywania problemów za pomocą zastraszania, siły i rozlewu krwi. Musimy zrobić wszystko, by to zmienić i nauczyć się rozstrzygać spory na drodze dialogu. Przemoc zostawia po sobie tylko zniszczenia i rozpacz, zasiewając nasiona kolejnych konfliktów.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Z okazji COP28

Świadomość osiągnięć jest źródłem nadziei i determinacji.

CZYTAJ DALEJ

Kampania „lżenia Dalajlamy” w szkołach Ngari

W Ngari (chiń. Ali), w Tybetańskim Regionie Autonomicznym władze chińskie wzywają nauczycieli i uczniów do „lojalności wobec partii, walki z separatyzmem i kliką Dalaja”.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Gratulacje dla laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 2023 roku

Wasza praca jest przykładem na to, jak badania naukowe mogą autentycznie służyć dobru całej ludzkości. Poszukiwania, które rozpoczęliście przed pandemią, pozwoliły ocalić wiele istnień na całym świecie.

CZYTAJ DALEJ

Otwarcie Biblioteki i ośrodka edukacyjnego Dalajlamy w Stanach Zjednoczonych

W Ithace, w Stanach Zjednoczonych otwarto „Bibliotekę i ośrodek edukacyjny Dalajlamy” – pierwszą na Zachodzie instytucję naukową dedykowaną dziełu Jego Świątobliwości.

CZYTAJ DALEJ

Bhuczung D. Sonam: Kto będzie następnym Dalajlamą?

Dalajlama powinien zawczasu przekreślić chińskie ingerencje i machinacje, osobiście wskazując następcę, którego uznano by za „emanację”. Ten sposób wybierania inkarnacji ma swoją historię i gwarantuje sprawną, spokojną sukcesję oraz poparcie społeczności międzynarodowej dla człowieka kontynuującego dzieło Jego Świątobliwości.

CZYTAJ DALEJ

Szesnasty i Siedemnasty Karmapa: Natchniona pieśń, dźwięk radości

Trwaj wieczny i niezmienny niczym diament

W lhaskim Czerwonym Pałacu

Na podtrzymywanym przez lwy złotym tronie.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Seria klęsk żywiołowych

W tym roku jesteśmy świadkami szokującej serii klęsk żywiołowych w różnych częściach świata. Mieliśmy powodzie, pożary, wichury, przynoszące śmierć, straty materialne i spustoszenie środowiska. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy ponosimy konsekwencje globalnego ocieplenia.

CZYTAJ DALEJ

Dziamjang Taszi: Radości świata

Gdy zatrzaskują się bramy niebios,

A Ziemia chyli ku upadkowi,

Uosabiasz świat szczęśliwości

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Przesłanie dla młodych Tybetańczyków

Modlitwy i ćwiczenia pomagają w rozwijaniu naturalnej skłonności do współczucia. Musimy znaleźć w sobie odwagę do bycia dobrym. Musimy szczerze pragnąć służyć innym.

CZYTAJ DALEJ

Dalajlama: Z okazji 88. urodzin

Choć jestem tylko jednostką, tu i teraz pragnę przyczyniać światu pokoju myślą, słowem i czynem. Jednocześnie modlę się, aby z czasem, pokonawszy kolejne poziomy i ścieżki Bodhisattwy, wszystkie istoty osiągnęły wszechwiedzę zwycięskiego Stanu Buddy.

CZYTAJ DALEJ

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU