Dalajlama: Przesłanie do uczestników konferencji organizacji protybetańskich

Zainteresowanie społeczności międzynarodowej było dla nas źródłem otuchy i pomocą w wysiłkach na rzecz zachowania tybetańskiej tożsamości oraz utrzymania przy życiu naszej sprawy. Dziękuję wszystkim przyjaciołom i sojusznikom, którzy z własnej inicjatywy poświęcają czas i środki, czynnie wspierając słuszną sprawę narodu tybetańskiego. Często powtarzam, że nie uważamy was za stronników Tybetu, tylko sprawiedliwości.

Choć globalne realia polityczne zmieniają się bardzo szybko, nie dotyczy to fundamentalnego problemu Tybetu. Pragnę przypomnieć więc kilka kwestii, na które wielokrotnie zwracałem uwagę przy różnych okazjach.

Sprawa Tybetu nie dotyczy wyłącznie sprawiedliwości i praw człowieka, ale również zachowania naszej odrębnej, unikalnej kultury, która ma potencjał służenia całej ludzkości. Religijne aspekty buddyzmu będą ciekawe tylko dla wiernych, uważam jednak, że buddyjska nauka (o umyśle) oraz buddyjska kultura (współczucia i niestosowania przemocy) mogą przynosić wielki pożytek wszystkim ludziom, także tym niepraktykującym i niewierzącym. Warto tu zauważyć, że buddyzm staje się coraz popularniejszy wśród Chińczyków.

Drugą kluczową kwestią jest ekologia. Jak powszechnie wiadomo, Wyżyna Tybetańska stanowi źródło wody dla ponad dwóch miliardów ludzi, czyli niemal trzeciej części populacji naszej planety. Na skutek kryzysu klimatycznego, wywołanego działalnością człowieka, Tybet ociepla się dwa razy szybciej od globalnej średniej, co stanowi poważne zagrożenie dla równowagi wodnej i czyni światowy problem z ochrony naszego środowiska naturalnego.

W 2011 roku z własnej inicjatywy, z radością przekazałem swojej prerogatywy polityczne demokratycznie wybranym instytucjom. Od tego czasu poświęcam się wypełnianiu czterech spoczywających na mnie zobowiązań: promowaniu ludzkich wartości i harmonii między religiami, zachowaniu tybetańskiej kultury buddyjskiej (czyli fundamentu naszej tożsamości) oraz upowszechnianiu starożytnej indyjskiej mądrości opartej na współczuciu (karuna) i niestosowaniu przemocy (ahimsa). Jestem przekonany, że dołączycie do mnie, przyczyniając światu pokoju.

Mam nadzieję, że chińscy przywódcy wkrótce zrozumieją prawdziwą wartość tybetańskiej kultury pokoju i współczucia – oraz jej ogromnego potencjału wzbogacenia tak Chin, jak całego świata. Bez względu na to, jak potężna się stanie, Chińska Republika Ludowa musi jeszcze zyskać zaufanie i szacunek społeczności międzynarodowej, przyczyniając się do budowania światowego pokoju.

Mimo zmagań z ogromnymi przeciwnościami wiara i aspiracje Tybetańczyków – w większości żyjących w kraju – pozostają niewzruszone. Jestem przekonany, że nasi przyjaciele i sojusznicy będą nadal wspierać przywództwo Centralnej Administracji Tybetańskiej w staraniach o ziszczenie aspiracji Tybetańczyków, którzy ponad wszystko pragną wolności i godności. Jak powiada nasze porzekadło, słońce wyjdzie kiedyś zza chmur.

Z modlitwami i najlepszymi życzeniami,

19 lutego 2024

 

 

 

List do uczestników (obradującej w Brukseli) IX Międzynarodowej Konferencji Organizacji Protybetańskich.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU