Sinizacyjne „kursy językowe” dla rodziców

Władze chińskie rozpoczęły nową kampanię, której celem jest zmuszenie tybetańskich rodziców do uczenia dzieci języka chińskiego.

W ramach ogłoszonego przez przewodniczącego Xi Jinpinga programu sinizacji, chiński jest dziś językiem wykładowym we wszystkich państwowych szkołach i przedszkolach Tybetu. Placówki prywatne zlikwidowano i zakazano organizowania wakacyjnych kursów tybetańskiego. Większość dzieci uczy się w szkołach z internatem, które skutecznie odbierają im tożsamość narodową, znajomość ojczystego języka i kultury.

Według lokalnych źródeł na początku roku władze dodały nowy komponent, organizując obowiązkowe kursy chińskiego dla dorosłych. W Gologu (chiń. Guoluo), w prowincji Qinghai, tylko w lutym i marcu odbyło się szesnaście „warsztatów”, w których uczestniczyli także lokalni aparatczycy. Rodzice – poddawani przy okazji „reformie myślenia” – mają „biegle opanować wspólny język, żeby zaszczepiać go dzieciom w ramach realizowania chińskiego marzenia”.

O organizowaniu podobnych zajęć i „testów” informują w internecie także władze okręgu Njima (chiń. Nima), w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. Tu obok języka wykłada się również „myśl przewodniczącego Xi Jinpinga, którą kursanci poniosą później do rodzinnych osad”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU