Zwolnienie nauczycielki z Gologu

Lokalne źródła informują o zwolnieniu Rinczen Kji, nauczycielki z Gologu (chiń. Guoluo) w prowincji Qinghai.

Czterdziestodwuletnia Rinczen Kji była jedną z najdłużej pracujących nauczycielek w prywatnej „tybetańskojęzycznej” szkole Sengdruk Takce, którą władze lokalne kazały zamknąć po rozdaniu świadectw w lipcu 2021 roku. „Załamaną” tym kobietę 1 sierpnia zabrano z domu szpitala, skąd „znikła” dwa dni później.

Według sąsiadów wieczorem 24 kwietnia tego roku przed rodzinny dom Rinczen Kji w Darlagu „zajechały dwa policyjne samochody”. Kobieta „natychmiast znikła w środku”; funkcjonariusze „nie pozwalają nikomu podchodzić, więc dalej nie wiadomo, co się z nią działo”.

Informacja o zwolnieniu Rinczen Kji zbiegła się z upublicznieniem listu grupy specjalnych sprawozdawców ONZ, którzy uznali, że jej uwięzienie może być „arbitralne”, wyrażając jednocześnie zaniepokojenie losem Tybetańczyków represjonowanych za chronienie ojczystej kultury.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU