„Newralgiczne urodziny” w Ngabie

Władze chińskie ostrzegają Tybetańczyków przed „obchodzeniem” osiemdziesiątych urodzin Kirti Rinpoczego – mieszkającego w Indiach opata klasztoru Kirti w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan.

Kirti – pierwsze epicentrum tybetańskich samospaleń w proteście przeciwko chińskim rządom – jest jednym z największych i najważniejszych klasztorów Tybetu. Obecny opat został rozpoznany i intronizowany jako nowe wcielenie poprzednika w wieku czterech lat, w 1946 roku. W 1959 roku opuścił kraj i został uchodźcą w Indiach, gdzie ukończył studia, wykładał filozofię buddyjską i od 1987 roku piastował różne stanowiska w rządzie na wychodźstwie. W tradycji tybetańskiej osiemdziesiąte urodziny mają szczególne znaczenie, oznaczając przekroczenie progu starości.

Według lokalnych źródeł władze ostrzegły Tybetańczyków przed „obchodzeniem” przypadających 8 sierpnia urodzin Rinpoczego, „publikowaniem zdjęć i składaniem życzeń” w mediach społecznościowych, grożąc „aresztowaniem i surowymi karami” za złamanie zakazu.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU