Eksperci ONZ zaniepokojeni „współczesnym niewolnictwem” w Tybecie

Sześciu Specjalnych Sprawozdawców ONZ opublikowało list (z 6 lutego) do władz ChRL, wyrażając poważne zaniepokojenie łamaniem praw człowieka w Tybecie, a zwłaszcza pracą przymusową, która wpisuje się w proces umyślnego wynaradawianiem Tybetańczyków.

Upublicznienie listu ekspertów Rady Praw Człowieka – do spraw współczesnych form niewolnictwa oraz jego przyczyn i konsekwencji; praw kulturalnych; prawa do rozwoju; spraw mniejszości; współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji; oraz handlu ludźmi – jest świadectwem nieuzyskania, po raz kolejny, „satysfakcjonującej” odpowiedzi Pekinu.

Tym razem szczególne zaniepokojenie wywołały doniesienia o „zakrojonym na wielką skalę programie przenoszenia siły roboczej z Tybetańskiego Regionu Autonomicznego i kierowanie rolników do nisko opłacanej pracy fizycznej w sektorze przemysłowym, co stanowi zagrożenie dla języka, obyczajów i religii” Tybetańczyków.

Eksperci cytują chińskie dane, według których w latach 2015–20 do miast (oraz sektora produkcji i usług) „przeniesiono” przymusowo ponad 2,8 miliona tybetańskich rolników i pasterzy, podkreślając, że proces ich indoktrynacji, inwigilacji i wynaradawiania przypomina sytuację Ujgurów. W liście przywołano także niezależne źródła, które podają, że w roku 2021 tym samym „programem” objęto ponad 700 tysięcy Tybetańczyków.

W dalszej części specjalni sprawozdawcy opisują proces marginalizowania języka tybetańskiego, odbierania swobód religijnych i prawa do rozwoju oraz „kulturowej reedukacji”, domagając się szczegółowych wyjaśnień oraz przedstawiając szereg rekomendacji.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU