Patrul Rinpocze: Rada

Bądź hojny dla biednych,

wyrozumiały dla nikczemnych,

troskliwy dla potrzebujących

i pobłażliwy dla głupich.

Identyfikuj się ze słabymi i prześladowanymi,

szczególnym współczuciem darząc tych,

którzy wierzą w realność rzeczy.

 

 

 

Patrul Rinpocze (1808–1887) żył jak wędrowny żebrak, był jednym z najwybitniejszych nauczycieli buddyjskich dziewiętnastowiecznego Tybetu.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU