Zatrzymanie wpływowego duchownego z Ngaby

Według tybetańskich źródeł Go Szerab Gjaco – nauczyciel buddyjski, popularny pisarz, mnich klasztoru Kirti w Ngabie (chiń. Aba), w prowincji Sichuan – został zatrzymany „pod koniec stycznia” przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.

Czterdziestosześcioletni duchowny, znany też jako „Goszer”, pierwszy raz trafił za kraty za protestowanie przeciwko „kampanii reedukacji politycznej” w 1998 roku. Wyszedł po czterech latach. W 2007 roku opublikował zbiór esejów – traktujących między innymi o ograniczaniu swobody wypowiedzi – w lokalnym wydawnictwie, w prowincji Gansu. Rok później, po wybuchu fali antychińskich protestów, znów został zatrzymany na kilkanaście miesięcy. W 2011 roku aresztowano go w Chengdu po samospaleniu mnicha z Kirti.

Szerab Gjaco jest „bardzo otwartym i wpływowym intelektualistą”. Znów zatrzymano go w Chengdu, stolicy prowincji Sichuan. „Nie wiadomo, za co” i gdzie jest przetrzymywany. Przyjaciół i krewnych „ostrzeżono” przed ujawnianiem jakichkolwiek informacji. „Wszyscy się o niego bardzo boją”.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU