NN: Pieniądz wszystko tak zmienia

Bogaci rodzice mieszkają w wysokich domach

Biedni zasypiają w kącie

Jedni i drudzy są kochającymi rodzicami

Pieniądz wszystko tak zmienia

 

Bogate dziewczęta noszą złoto i srebro

Biedne otulają się owczymi skórami

Jedne i drugie są młode i piękne

Pieniądz wszystko tak zmienia

 

Bogate dzieci chodzą do szkoły w mieście

Biedne pasą owce w górach

Równie bystre i mądre

Pieniądz wszystko tak zmienia

Równie bystre i mądre

Pieniądz wszystko tak zmienia

 

 

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU