Dalajlama: Gratulacje dla Noblistów

Cieszę się, że w tym roku Pokojową Nagrodę Nobla przyznano dziennikarzom, broniącym wolności słowa i wolności mediów na Filipinach i w Rosji.

Podejmując tę decyzję, Komitet Noblowski uhonorował wszystkich dziennikarzy, którzy narażają życie, broniąc tych ideałów w najtrudniejszych warunkach.

Dziennikarze są kluczowi dla promowania uniwersalnych wartości oraz harmonii społecznej i religijnej. Mogą mieć udział w dziele edukacji, pomagając uznać jedność ludzkości i spoczywającą na każdym odpowiedzialność za działanie na rzecz wspólnego dobra. Wolność wyrazu i wolność mediów są niezbędne do promowania zgody i przyjaźni między narodami, rozbrojenia i pokoju na świecie.

Podziwiam dziennikarską odwagę, której świadectwem jest praca Marii Ressy i Dmitriego Muratowa. Oby ta nagroda zachęciła wszystkich pracowników mediów do bronienia prawdy i wolności, od których zależy demokracja i trwały pokój na świecie.

Dharamsala, 8 października 2021

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1% PODATKU

1% PODATKU