Komitet ONZ krytykuje Chiny za sinizację Tybetu

Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych skrytykował Chiny za „drastyczne ograniczanie możliwości korzystania z prawa do uczestniczenia w życiu kulturalnym, w tym prawa do nauczania języków, historii i kultury mniejszości”.

Komitet – organ złożony z niezależnych ekspertów, którzy monitorują wywiązywanie się państw-stron z postanowień (podpisanego przez ChRL w 1997 i ratyfikowanego w 2001 roku) Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych – rozpatrywał okresowy raport rządu w Pekinie w połowie lutego. Niezależne organizacje przedstawiły wtedy dowody na istnienie kolonialnego systemu szkół z internetami, do których przymusowo skierowano niemal milion tybetańskich dzieci, uniemożliwiając im kontakt z bliskimi oraz rodzimym językiem i kulturą. Według działaczy „delegacja Chin, w której nie było ani jednego Tybetańczyka i Ujgura, nie potrafiła udzielić odpowiedzi na żadne pytanie ekspertów”.

W stanowisku upublicznionym 6 marca Komitet wyraził zaniepokojenie „zakrojoną na wielką skalę kampanią tępienia tybetańskiej kultury i języka” oraz „polityką asymilacji”, realizowaną między innymi w „narzuconych” Tybetańczykom szkołach.

Komitet przedstawił szczegółowe rekomendacje, w których domaga się „natychmiastowego zniesienia” systemu obowiązkowych szkół z internatem w Tybecie i przywrócenia (zlikwidowanych przez władze chińskie w ostatnich latach) placówek prywatnych. Eksperci ONZ wezwali też Pekin do „podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zagwarantowania prawa do zachowania własnej tożsamości kulturowej, uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz używania ojczystego języka”. Eksperci ostro skrytykowali też politykę osiedlania (w ostatnich latach ponad dwóch milionów) nomadów, program nakazów pracy oraz niszczenie tybetańskich i ujgurskich świątyń i miejsc kultu.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU