Teksty. Z perspektywy Chińczyków

wersja do druku

Share

Zasady wymiany liderów dwóch komitetów w wioskach

Prefektura Ngari Tybetańskiego Regionu Autonomicznego

 

Najważniejsze kryteria to wiedza i zdolności, kręgosłup moralny i polityczna wierność. Kandydaci na członków „dwóch komitetów" w wioskach muszą posiadać zrozumienie polityki, zaufanie mas, zamiłowanie do pracy, zdolności przywódcze, umiejętność strzeżenia stabilizacji oraz służenia innym.

 

A. Podstawowe wymagania wobec kandydata

 

1. Popiera przewodnią rolę KPCh, system socjalistyczny, system regionalnej autonomii mniejszości, model rozwoju o specyfice chińskiej i cechach tybetańskich, wyraźnie odcina się od kliki czternastego dalaja, stoi na straży sprawy zjednoczenia macierzy i jedności wszystkich grup etnicznych, stanowczo sprzeciwia się separatyzmowi i strzeże stabilizacji.

 

2. Świeci przykładem we wdrażaniu nowych zasad i polityki partii. Przestrzega jej dyscypliny politycznej oraz organizacyjnej, norm zwalczania separatyzmu, norm finansowych i służby masom oraz prawa; wykonuje zadania zgodnie z zasadami i wytycznymi.

 

3. Ma silne poczucie obowiązku i pracowitości, jest odpowiedzialny, sumienny, uczciwy i szczery.

 

4. Posiada mocne pragnienie oraz zdolność służenia masom, umie nimi kierować i zdobywać ich poparcie.

 

5. Ma odpowiedni wiek, dobre zdrowie, zdolności, zamiłowanie do pracy, określony poziom wykształcenia podstawowego, umiejętność organizowania i koordynowania oraz kierowania masami w budowaniu dobrobytu.

 

6. Aby znaleźć się w dwóch komitetach, musi być członkiem bądź kandydatem na członka partii komunistycznej; kandydat na stanowisko sekretarza i dyrektora winien legitymować się co najmniej wykształceniem średnim.

 

B. Kandydować nie mogą

 

1. Ludzie, którzy dopuszczali się przestępstw, brali udział w rozruchach i buntach, praktykowali złe religie, prowadzili nielegalną działalność i mają negatywny wpływ na masy.

 

2. Ludzie, którzy uczestniczyli za granicą w „zgromadzeniach religijnych" pod egidą czternastego dalaja, pobierali nauki lub brali udział w nielegalnych strukturach bądź działalności w klasztorach poza granicami TRA (Larung Gar, Serthar, Jaczen).

 

3. Ludzie, którzy zakłócają normalne funkcjonowanie wsi w imię religii, nacji bądź ukrytych złych sił; oszukują lub wykorzystują masy.

 

4. Ludzie, którzy nie znają prawa, bez powodu stwarzają problemy, składają petycje niepotrzebnie bądź często, mają zły wpływ na stabilność społeczną.

 

5. Ludzie pozbawieni kręgosłupa politycznego lub moralności, niewywiązujący się z obowiązków i cieszący się złą opinią mas.

 

6. Ludzie, którzy ubiegają się o stanowisko z niskich pobudek, zdobywają głosy nielegalnie lub jakkolwiek sabotują wybory.

 

7. Ludzie, których współmałżonek lub najbliższy krewny jest członkiem jednego z dwóch komitetów.

 

8. Ludzie, którzy nie spełniają wymogów określonych w zasadach procesu wyborczego.

 

 

 

3 września 2014

 

 

 

„Zasady" obowiązujące kandydatów w „demokratycznych" wyborach do struktur najniższego szczebla opublikowano na oficjalnej stronie internetowej prefektury Ngari (chiń. Ali) Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA). „Dwa komitety" to organy Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz administracji państwowej.

 

 

 

 

edukacjapatriotycznaposiedzeniegrupyroboczejczamdo2012zdjecieoficjalne_400_02
 

 Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)