Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji

17-05-2006

wersja do druku

Share

Nowe kampania polityczna w Tybecie

 

Najwyżsi członkowie Komunistycznej Partii Chin (KPCh) z Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (TRA) obradowali w Lhasie 15 i 16 stycznia. Według rządowej agencji informacyjnej Xinhua w spotkaniu brali udział aparatczycy, pracujący w regionie i w Pekinie. Obrady poświęcone były „mocnemu uderzeniu" (chiń. yanda) w tybetańskich działaczy niepodległościowych oraz intensyfikacji kampanii „reedukacji patriotycznej" w instytucjach monastycznych w Tybecie. Prowadzący spotkanie Zhang Qingli, który pełni obowiązki sekretarza KPCh TRA i jest najwyższym rangą dygnitarzem w regionie, wezwał zebranych do spotęgowania „mocnego uderzenia w działalność separatystów". Tybetańskie Centrum Praw Człowieka (TCHRD) coraz bardziej niepokoi się o los tybetańskich dysydentów, więźniów politycznych i duchownych.

 

Zhang Qingli przedstawił sześć elementów nowej kampanii politycznej: spotęgowanie mocnego uderzenia w separatystów i działań przeciwko ruchowi separatystycznemu; intensyfikację „reedukacji patriotycznej" w instytucjach monastycznych; mocne uderzenie w ludzi, którzy zagrażają bezpieczeństwu państwa; bezprecedensowe wzmożenie pracy nad stabilizacją społeczną oraz budowę socjalistycznych wiosek w regionach rolniczych i koczowniczych; wzmocnienie struktur najniższego szczebla i Komitetów Demokratycznego Zarządzania w świątyniach; i wreszcie wzmożenie pracy przywódców oraz nadanie priorytetu walce z separatyzmem i nagłaśnianiu rozwoju Tybetu.

 

W zeszłym roku władze prowadziły intensywną kampanię „reedukacji patriotycznej" w instytucjach monastycznych TRA. W listopadzie podczas jednej z takich sesji zmarł młody mnich z klasztoru Drepung i doszło do milczącego protestu duchownych tej świątyni, którzy żądali zakończenia kampanii. Pokojowy protest brutalnie stłumiono, a pięciu wydalonych z klasztoru mnichów przewieziono w rodzinne strony i osadzono w aresztach śledczych. W czasie wrześniowych obchodów czterdziestej rocznicy proklamowania TRA zatrzymywano lub wydalano z Lhasy Tybetańczyków podejrzewanych o prowadzenie działalności politycznej i byłych więźniów.

 

Wzmożenie rządowej kampanii potęguje niepokój TCHRD o los Tybetańczyków podejmujących pokojowe protesty i byłych więźniów politycznych, którzy mogą być arbitralnie aresztowani i więzieni oraz bezustannie nękani przez władze; dotyczy to również ich krewnych. Rozmaite kampanie inicjowane przez przywódców KPCh nieodmiennie prowadziły do naruszania praw człowieka - zwłaszcza swobód obywatelskich i politycznych oraz wolności religii - w Tybecie. TCHRD potępia prowadzenie kampanii, których celem jest ograniczenie politycznej aktywności Tybetańczyków i odebranie im swobód religijnych.

 


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)